X
تبلیغات
مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه اي از اوایل دوره قاجار

حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه اي از اوایل دوره قاجار

تاریخ ایجاد 12/05/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 27 برگ pdf   قیمت: 1000 تومان   حجم فایل: 1388 kb  تعدادمشاهده  0


چکیده:
حمام هاي عمومی در زمرة ابنیۀ عا مالمنفعه اي هستند که با ظهور دین اسلام،که مقدمۀ بسیاري
از فرائضش تطهیر است، در سراسر قلمرو اسلام گسترش یافتند. متأسفانه از آغاز دوران اسلامی تا
قرن هشتم هجري قمري، نمونه اي پابرجا از حمام هاي عمومی در ایران باقی نمانده است، اما از دورة
صفوي و به ویژه دورة قاجار حمام هاي عمومی بسیاري در سراسر ایران هنوز پابرجاست . یکی از
شهرهایی که تعداد زیادي حمام عمومی قدیمی در آن وجود دارد، قزوین است. از حمام هاي پیش
از دورة صفوي در این شهر نمونۀ پابرجایی نمیشناسیم و در متون کهن پیش از این دوران نیز به جز
نام حمام قمک و حمام مسلم به نام دیگري برنمیخوریم، اما منابع دورة صفوي به احداث حمام هاي
متعدد در شهر در این دوره اشاره کرده و جهانگردان خارجی هم، که در این عصر از قزوین دیدن
کرده اند، به تعدد و زیبایی گرمابه هاي عمومی این شهر اشاره کرده اند . امروزه از دورة صفوي
حمام هاي بلور و قجر برجاست که هردو مرمت و بازسازي شده و به موزه تغییر کاربري یافته اند . در
دورة قاجار نیز تعداد زیادي گرمابه در قزوین احداث شد. ادیب الممالک، دولتمرد دورة قاجار، از 50
باب حمام عمومی در شهر قزوین در زمان خود یاد کرده که 15 باب از آنها در زمر ة حمام هاي
مشهور بوده اند. یکی از حمام هاي مشهوري که وي از آن نام میبرد حمام حاج میرحسن است . این
حمام، که قدیمی ترین حمام به جا مانده از دورة قاجار است، در سال هاي اخیر مرمت و بازسازي شده
و در حال حاضر به موزه و فرهنگسرا تغییرکاربري یافته است.
مقدمه
حمامهاي عمومی در زمرة ابنیۀ عامالمنفعهاي هستند که پس از گسترش دین اسلام، که مقدمۀ بسیاري از
فرائضش طهارت و تغسیل است، در سراسر قلمرو امپراتوري اسلامی رواج یافتند . تأکید اسلام بر نظافت و
« ان الاسلام نظیف فتنظفوا فانه لا یدخل الجنه الا نظیف » : پاکیزگی تا آنجاست که پیامبر اکرم(ص) میفرمود
همانا اسلام پاکیزه است. پس شما نیز پاکیزه باشید؛ زیرا جز فرد پاکیزه وارد بهشت نخواهد شد (نهج الفصاحه،
.(125 ،1364
ستفتح علیکم ارض العجم و ستجدون فیها بیوتا » با اینکه پیامبر (ص) مسلمانان را بشارت داده بود که
به زودي سرزمین عجم بر شما گشوده خواهد شد و شمایان در آن خانه هایی به نام حمام « یقال له الحمامات
خواهید یافت (الحلبی الشافعی، بی تا، 377 ) و نیز هیچ سخنی در مخالفت با حمام نفرموده بود، در آغاز دورا ن
اسلامی ساخت حمامهاي عمومی با مخالفتهایی از جانب برخی مسلمانان متعصب مواجه شد. آنان حمام را
تجملی بیهوده میدانستند که پیامبر و صحابه از آن چشم پوشیدند و میگفتند حمام مکانی است که در آن
عورت انسان آشکار میشود، صدا در آن می پیچد و صداي قرآن شنیده نمی ش ود (همانجا ). به رغم این
مخالفتها، حمامهاي عمومی از جانب عامۀ مسلمانان، که توان و امکان کافی براي ساخت حمام در منزل
شخصی خود نداشتند، با اقبال مواجه شد و به سرعت جایگاهی مهم در کنار سایر ابنیۀ اسلامی همچون
.(334 ، 107 ؛ عبدالستار، 1376 ، مساجد، مقابر و مدارس کسب کرد (پاپادوپلو، 1368
حمام هاي عمومی، که شرایط تطهیر براي اداي فرائض دینی اسلام را فراهم می آورد، علاوه بر اجر معنوي،
عواید مادي سرشاري نیز داشته است. بلاذري در قرن سوم هجري قمري، درآمد یکی از 90 حمام عمومی
موجود در بصرة آن زمان را روزانه هزار درهم ذکر کرده است. نکتۀ جالب توجه دیگر نام بردن این مؤلف از
211 ). این بناها در طول دوران اسلامی نه فقط محلی براي ، زنانی است که حمام دار بوده اند (بلاذري، 1346
استحمام و تطهیر، بلکه مکانی براي استمرار روابط اقتصادي و اجتماعی بودند. حمام هاي عمومی نقش رسانه
65 ). از سوي دیگر، فضاي نه چندان ، را نیز ایفا میکردند و یکی از کانون هاي پخش اخبار بودند (دروویل، 1364
-277 ، روشن و پیچدرپیچ حمام محیط مناسبی را براي انجام انواع سحر و جادو مهیا میکرد (شهري، 1357 ، ج 1
283 ). همچنین تأثیر حمام در بهبود برخی بیماري ها ازجمله دردهاي رماتیسمی و مفصلی و انجام برخی از
روش هاي معالجۀ طب سنتی، همچون فصد و حجامت و گرتراشی در آن، از منظر پزشکی جایگاهی ویژه به
259 ). از این رو، عالمان و طبیبان برجستهاي در طول دوران -257 ، حمامها میبخشید (شهري، 1357 ، ج 1
اسلامی ایران فصلی از تألیفات خود را به حمام اختصاص داده و آن را از منظر پزشکی و درمانی بررسی
240 )، زکریاي رازي در رساله -237 ، کرده اند؛ براي مثال ابنسینا در کتاب قانون در طب (ابن سینا، 1357
، 151 )، ابن بطلان بغدادي در کتاب حفظالصحه (ابن بطلان، 1366 ، فی الحمام و منافعه و مضاره (محقق، 1349
145 ) و -155 ، 163 )، محمدکاظم گیلانی ملکالاطبا در کتاب حفظالصحۀ ناصري (ملک الاطبا، 1388 -153
69 ) مطالبی دربارة حمام به رشتۀ تحریر -68 ، محمدکریمخان کرمانی در رسالۀ دلاکیه (برقعی، 1388


کلمات کلیدی مرتبط:
چکیده: ,حمام هاي عمومی در زمرة ابنیۀ عا مالمنفعه اي هستند که با ظهور دین اسلام،که مقدمۀ بسیاري ,از فرائضش تطهیر است، در سراسر قلمرو اسلام گسترش یافتند. متأسفانه از آغاز دوران اسلامی تا ,قرن هشتم هجري قمري، نمونه اي پابرجا از حمام هاي عمومی در ایران باقی نمانده است، اما از دورة ,صفوي و به ویژه دورة ق,

برچسب‌ها: حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه اي از اوایل دوره قاجار,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۳۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت معرفی حمام بلور ایمانی ملایر

دانلود پاورپوینت معرفی حمام بلور ایمانی ملایر

تاریخ ایجاد 30/04/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 36 اسلاید   قیمت: 1500 تومان   حجم فایل: 2442 kb  تعدادمشاهده  1


این پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد


کلمات کلیدی مرتبط:
این پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد,

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت معرفی حمام بلور ایمانی ملایر,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۲۸ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت آشنایی با معماری حمام شاه اصفهان بهمراه نقشه ها

پاورپوینت آشنایی با معماری حمام شاه اصفهان بهمراه نقشه ها

تاریخ ایجاد 04/04/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 27 اسلاید   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 1246 kb  تعدادمشاهده  2


معماری حمام شاه اصفهان
 بازار تفنگ سازها
کتیبه های تاریخ دار بنا: در بنا کتیبه ی تاریخ دار یافت نشده است.
 
بانیان و سازندگان فضا: بنا بر منابع بررسی شده، ظاهراً، بانی این حمام شاه عباس اول صفوی بوده است؛ و از سازندگان آن اطلاعی در دست نیست.
 
دیگر اطلاعات مکتوب: ژان شاردن در سفرنامه ی خود به این حمام اشاره کرده و نوشته است که شاه عباس اول این حمام را برای استحمام خود بنا کرده بود و در بعضی از روزها، به عموم مردم اجازه می داد از آن استفاده کنند.
 
پرسپکتیو
 
سیر تحول بنا: این حمام را در دوره ی صفویان و احتمالاً همزمان با مدرسه ی ملاعبدالله، که در نزدیکی آن قرار دارد، ساخته اند. بنا در دوره ی معاصر مرمت شده و تا چند سال پیش دایر بوده است
 
برش عمودی ب.ب
 
 
 
برش الف. الف
 
نکاتی درباره ی معماری بنا: این بنا مانند اغلب حمام ها، از دو فضای اصلی، سربینه و گرم خانه، تشکیل شده و فضای چال حوض، در کنار گرم خانه، بخش عمده ای از بنا را فراگرفته است. سربینه فضایی با قاعده ی هشت و نیم هشت است که طاقی رسمی بندی ان را می پوشاند. در چهار طرف این فضا، سکوهای وسیعی بالاتر از کف سربینه نشسته اند که سقفی کوتاه تر دارند. بدین ترتیب، فضاهایی تفکیک شده در چهار طرف سربینه به وجود آمده است. روشنایی فضای میانی سربینه از نورگیری بزرگ در میانه ی سقف آن تأمین می شود و سکوها هر یک نورگیری جداگانه دارد.
 
 
 
گرم خانه نیز قاعده ی هشت و نیم هشت و غرفه هایی در پیرامون خود دارد. در سوی شمال شرقی گرم خانه، فضایی به نام «کیسه کش خانه» قرار داشته که آب مصرفی آن از حوض بزرگی در فضای مجاور تأمین می شده است. در سوی مقابل، فضایی واقع است که چال حوضی وسیع در میانه ی آن قرار دارد. همچنین، در ضلع جنوب شرقی گرم خانه، خزینه ی حمام و در پشت آن، تون واقع است. راه ورود به خزینه از طریق مدخل کوچکی بوده که امروزه مسدود شده است.
 
گرم خانه
 
حمام دو ورودی از جات مختلف دارد. سردر اصلی در کنار بازار واقع است و سقف رسمی بندی دارد. این سردر با تزیینات کاشی کاری و نقاشی بر روی گچ در راسته ی بازار صورتی ویژه یافته است. در هشتی این حمام نیز، نقاشی بر روی گچ دیده می شود.


کلمات کلیدی مرتبط:
معماری حمام شاه اصفهان , بازار تفنگ سازها ,کتیبه های تاریخ دار بنا: در بنا کتیبه ی تاریخ دار یافت نشده است. , ,بانیان و سازندگان فضا: بنا بر منابع بررسی شده، ظاهراً، بانی این حمام شاه عباس اول صفوی بوده است؛ و از سازندگان آن اطلاعی در دست نیست. , ,دیگر اطلاعات مکتوب: ژان شاردن در سفرنامه ی خود به ای,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام شیخ بهایی
دانلود پاورپوینت بررسی معماری حمام درود
دانلود پاورپوینت بررسی حمام خانلق نيشابور
دانلود پاورپوینت بررسی حمام وزيري ساري
دانلود معماری حمام ایرانی,پاورپوینت
دانلود معماری گرمابه,پاورپوینت
دانلود معماری حمام های تاریخی ایران/فرمت word
دانلود پاورپوینت معماری گرمابه/فرمت powerpoint
دانلود تحقیق آشنایی با آداب و سنن حمامهای قدیمی در ايران/فرمت word
دانلود معماری حمام های تاریخی ایران/فرمت word
دانلود پاورپوینت ,حمام قجرقزوین
دانلود پاورپوینت ,حمام گنجعلی خان کرمانی
پاورپوینت بررسی حمام نواب تهران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام محمدتقی خان صوفی - در املش
دانلود پاورپوینت ,معماری حمام ها
دانلود پاورپوینت حمام های سنتی ایران
دانلود پاورپوینت حمام تاریخی دردشت
دانلود پاورپوینت معماری حمام ها در ایران
دانلود پاورپوینت معماری حمام های قدیمی

برچسب‌ها: پاورپوینت آشنایی با معماری حمام شاه اصفهان بهمراه نقشه ها,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۲۶ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی حمام رنان اصفهان

پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی حمام رنان اصفهان

تاریخ ایجاد 03/04/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 20 اسلاید بهمراه نقشه   قیمت: 5000 تومان     تعدادمشاهده  1


پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی حمام رنان اصفهان 
 
 
 
حمام رِنان در خیابان اشرفی اصفهانی (کهن دژ)، خیابان مطهری، ابتدای خیابان ابوذر در شهر اصفهان قرار گرفته است. بر سردر حمام، کتیبه ای مربوط به تعمیرات سال 1351 دیده می شود.
 
معروف است که این حمام همراه با مسجد و بازار مجاور آن را، آقا محمد رنانی، حاکم شهر در دوره زندیان، احداث کرده است. در کتیبه موجود، نام حاج محمد تقی ظهرابی، متولی مخارج تعمیرات و غلامحسین حمدالله، خطاط کتیبه، آمده است.
 
حمام رنان (رهنان) متشکل از دو حمام کوچک و بزرگ است و چنان که گذشت، به دوره زندیان منسوب است. در دوره معاصر، بنا چندین بار مرمت شده؛ از جمله تعمیر سقف سربینه در سال 1349 شمسی و تعمیر سقف گرم خانه حمام بزرگ در سال 1353 شمسی. در این دوره، با احداث خیابانی در کنار حمام، بنای مجاور حمام تخریب شد و قسمتی از حمام، که در مجاورت خیابان بود، با احداث دیواری آجری محافظت و سقف گرم خانه حمام کوچک مرمت شد. در همین زمان، با برداشتن لایه های اندود از فضای ورودی سربینه حمام بزرگ، آهک بری با نقوش گل و بوته آشکار شد. این تزیینات پس از لایه برداری تحکیم و تعمیر شد. تزیینات مذکور مشابه آهک بریهایی است که در مرمت حمام وکیل شیراز آشکار شده و از نمونه های جالب این هنر در دوره زندیان است.
 
هر یک از دو حمام کوچک و بزرگ متشکل از دو بخش اصلی، سربینه و گرم خانه است. سربینه حمام بزرگ که در حدود نیمی از کل مجموعه را تشکیل داده است، از حیث تزیینات نیز از دیگر فضاهای این مجموعه شاخص تر است. این فضا شانزده ستون سنگی دارد و برخلاف معمول سربینه ها که گنبدی بزرگ در میانه دارند، به شبستانی وسیع مانند است و از ترکیب چهار طاقی های مشابه پدید آمده است. در اینجا به عکس دیگر سربینه ها، سکوها در میانه نشسته اند و راه عبور به دور سربینه می گردد. حوض مربع میانه سکوها از چهار طرف امتداد یافته و با شکل چلیپایی خود فضا را به چهار بخش کوچک تر تقسیم کرده است. این بخش ها هر یک حوضی کوچک تر در پایان پله های سکوها دارند که برای ورود به سکو باید از درون آنها گذشت. میان در، در حد فاصل سربینه و گرم خانه، به شکل هشتی است و در امتداد محور فرعی گرم خانه، به آن راه دارد.
 
گرم خانه فضایی است با قاعده مستطیل و با چهارستون در میانه، که دو حوض مستطیل شکل در دو سوی آن قرار دارد. در دو انتهای محور اصلی گرم خانه، دو فضای عقب نشسته، چون شاه نشینهایی برای گرم خانه، وجود دارد.
 
مدخل خزینه بر روی محور فرعی گرم خانه و در برابر ورودی آن نشسته است. خزینه مدخلی هم از سوی خلوت گرم خانه دارد. خلوت فضایی با قاعده هشت و نیم هشت است که از گوشه گرم خانه می توان وارد آن شد.
 
سربینه حمام کوچک فضایی با قاعده مربع شکل در میانه دارد که سقف آن بر چهار ستون سنگی استوار است. سکوهایی در چهار طرف این فضا واقع است که در سه ضلع سربینه با یکدیگر مرتبط اند. سکوی ضلع چهارم (ضلع شمالی) با قاعده ای نیم هشت جدا نشسته و صورت شاه نشین یافته. یک حوض هشت و نیم هشت در میانه سربینه و سه حوض دیگر بر روی محورهای این فضا و درون سکوها قرار دارد. در این حمام نیز، میان در به شکل هشتی است. گرم خانه، که از میان در به آن راه می یابند، فضایی است با قاعده مربع. چهارستون در میانه این فضا بخشی مرکزی برای آن پدید آورده است. با عقب نشستن فضایی با قاعده نیم هشت در یک سوی گرم خانه و عقب نشینی مشابهی در سوی مقابل آن در مدخل خزینه، وجود محوری در این فضا القا می شود. حوض مستطیل شکل گرم خانه نیز در مقابل فضای نیم هشت قرار گرفته و آن را شاخص کرده است.
 
ورودی حمام کوچک و حمام بزرگ در دو ضلع مجموعه قرار دارد. حمام بزرگ سردری مرتفع با سقف کاربندی دارد و دو طاق نما در طرفین این سردر صورت شاخصی بدان بخشیده است. گذر جلوی این سردر مسقف بوده و امروزه تنها آثاری از طاق مقابل سردر باقی است. حمام کوچک سردری ساده دارد. فضایی با قاعده شش در پشت این سردر واقع است که از طریق دالانی به سربینه راه دارد.
 
تون حمام که در ضلع شرقی مجموعه قرار دارد، آب گرم دو حمام را تأمین می کرده است. این فضا امروزه موتورخانه تاسیسات حمام شده است. فضایی شامل گاورو و مخزن و چاه آب در گوشه شمال شرقی واقع شده که امروزه بی استفاده است. پیش از این، یک گاو در طول این فضا حرکت می کرد و در نتیجه، آب با سطل از چاه بالا می آمد و به درون مخزن می ریخت. سپس آب از طریق مجراهایی به حوضها و خزینه های دو حمام وارد می شده است.


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی حمام رنان اصفهان , , , ,حمام رِنان در خیابان اشرفی اصفهانی (کهن دژ)، خیابان مطهری، ابتدای خیابان ابوذر در شهر اصفهان قرار گرفته است. بر سردر حمام، کتیبه ای مربوط به تعمیرات سال 1351 دیده می شود. , ,معروف است که این حمام همراه با مسجد و بازار مجاور آن را، آقا محمد رنا,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام شیخ بهایی
دانلود پاورپوینت بررسی معماری حمام درود
دانلود پاورپوینت بررسی حمام خانلق نيشابور
دانلود پاورپوینت بررسی حمام وزيري ساري
دانلود معماری حمام ایرانی,پاورپوینت
دانلود معماری گرمابه,پاورپوینت
دانلود معماری حمام های تاریخی ایران/فرمت word
دانلود پاورپوینت معماری گرمابه/فرمت powerpoint
دانلود تحقیق آشنایی با آداب و سنن حمامهای قدیمی در ايران/فرمت word
دانلود معماری حمام های تاریخی ایران/فرمت word
دانلود پاورپوینت ,حمام قجرقزوین
دانلود پاورپوینت ,حمام گنجعلی خان کرمانی
پاورپوینت بررسی حمام نواب تهران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام محمدتقی خان صوفی - در املش
دانلود پاورپوینت ,معماری حمام ها
دانلود پاورپوینت حمام های سنتی ایران
دانلود پاورپوینت حمام تاریخی دردشت
دانلود پاورپوینت معماری حمام ها در ایران
دانلود پاورپوینت معماری حمام های قدیمی

برچسب‌ها: پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی حمام رنان اصفهان,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۲۴ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت آشنایی با حمامهای سنتی ایران و حمام در فرهنگ ایران زمین

پاورپوینت آشنایی با حمامهای سنتی ایران و حمام در فرهنگ ایران زمین

تاریخ ایجاد 05/03/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 85 اسلاید بهمراه تصاویرو...   قیمت: 9500 تومان   حجم فایل: 3138 kb  تعدادمشاهده  2 
حمام در فرهنگ ایران زمین
 
کاشیهای معرق ، هفت رنگ و کاشیهای خشتی ، با تصویر انسانی از زیباییهای از ویژگی حمامها می باشد. از دیگر نکات فنی و هنری حمام می توان از چگونگی شبکه آبرسانی به خزینه ، گرمخانه ، سربینه ، حوضها ، حوضچه ها و فواره های متعدد آنها ، نحوه گرم کردن هوای داخل حمام ،چگونگی آب بندی مخازن آب و گرم کردن آب ، ارتفاع کم و باریک و طولانی بودن راهروها ، هشتی های میانی و سردرها ، تناسبات فضایی ورودیها و خروجیها ، ارتفاع زیاد رختکن ، گود بودن حمام ، بهره گیری از آب قنات ، نگهداشتن حرارت ، ضدزلزله بودن و کاهش ارتعاشات لرزشی در اثر قرارگیری در درون زمین ، که بدون آنها کارکرد حمام ممکن نمی شد ، نام برد.
 

 
زمان استفاده از حمامها در قدیم
 
سابقاً در همه جای ایران حمام عمومی وجود داشت و اهالی محل اقلاً هفته ای یک بار به منظور نظافت به حمام می رفتند. با این تفاوت که مردان قبل از طلوع آفتاب تا ساعت هشت صبح حمام می گرفتند و از آن ساعت تا ظهر و حتی چند ساعت بعد از ظهر حمام در اختیار زنان بود. امروز هم حمام عمومی در غالب نقاط ایران وجود دارد، منتها فرقش با حمامهای قدیم این است که در حمامهای قدیم از خزینه استفاده می شد؛ ولی در حمامهای عمومی جدید دوشهای متعدد جای خزینه را که به هیچ وجه منطبق با اصول بهداشتی نبود گرفته است. در حمامهای عمومی خزینه دار که امروزه در ایران کمتر وجود دارد سنن و آدابی را از قدیم رعایت می کردند که بعضاً جنبه ضرب المثل پیدا کرده است.


فهرست مطالب
حمام در فرهنگ ایران زمین
تاریخچه  ساخت حمام
 اشتراكات
تفاوت
ورود حمام به خانه هاي ايراني
حمام در فرهنگ ایران زمین
سربینه
 میان در
گرم خانه
نورکش خانه
اقلیم شناسی حمام
ارتباط فضایی حمام
تکنولوژی ساخت
تامین حرارت
تامین آب
نور و روشنایی
کنترل کننده های نور
تزئینات حمام
وسایل حمام
افراد شاغل در حمام
مصالح حمام
احترام به افراد بزرگتر در حمام
ورود حمام به خانه
خوراکی های مورد استفاده درحمام
رفتن به گرمابه هاى صفوى
جاذبه هاى کهن
حمامى که کانون پرورش فکرى شد
حمام دردشت
حمام رهنان با بزرگ ترین بینه
حمام شازده ها
حمام شیخ بهایى در انتظار
آداب و سنن حمامها در ایران
آداب دیگر در حمام عمومی
حمام پیر زرگر اردبیل
حمام اوچ د کان اردبیل
حمام پیرعبدالملک(میرزا حبیب) اردبیل
حمام حاج شیخاردبیل
حمام ملا هادی اردبیل
حمام پیر (حاج رحیم) اردبیل
حمام صفویه اردبیل


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت آشنایی ,حمامهای سنتی ایران ,حمام در فرهنگ ایران زمین ,تاریخچه ساخت حمام , اشتراكات ,تفاوت ,ورود حمام به خانه هاي ايراني ,حمام در فرهنگ ایران زمین ,سربینه , میان در ,گرم خانه ,نورکش خانه ,اقلیم شناسی حمام ,ارتباط فضایی حمام ,تکنولوژی ساخت ,تامین حرارت ,تامین آب ,نور و روشنایی ,کنترل کن,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود پاورپوینت معماری حمام های قدیمی
پاورپوینت حمام های ایران و حمام های سایر اقوام
پاورپوینت حمام های سنتی ايران و جهان
دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری حمام های ایرانی
پاورپوینت آشنایی با حمامهای سنتی ایران

برچسب‌ها: پاورپوینت آشنایی با حمامهای سنتی ایران و حمام در فرهنگ ایران زمین,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۲۲ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت آشنایی با حمامهای قدیمی سنندج

پاورپوینت آشنایی با حمامهای قدیمی سنندج

تاریخ ایجاد 05/03/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 30 اسلاید   قیمت: 7500 تومان     تعدادمشاهده  3


 
 
حمام قدیمی سنندج
 
حمام عبدالخالق این حمام در ضلع شرقی راسته بازار سنندج قرار دارد . تاریخ ساخت آن دقیقا مشخص نیست و احتمالا به دوره قاجاریه تعلق دارد . حمام دارای فضاهای مختلفی است که در بیشتر حمام های استان نیز دیده می شود .
 
 آب لازم برای این حمام از آب جاری قنات های شهر تامین می شود . ارتفاع سقف این حمام نسبتا بلند است و ستون های چهارگوش سنگی ، آب نما، حجره ها، رخت کن ،‌ گرم خانه ،‌ خلوتی ها ،‌ سرویس و خزینه آن تابع اسلوب حمام سازی ایرانی در دوره صفوی است . تزیینات معماری این بنا مشخص نیست ، زیرا سطح دیوار آن با سیمان و کاشی جدید اندود شده است ، ولی گفته می شود این حمام دارای تزیینات آهک بری که در شهر سنندج بسیار رواج داشت ، بود . این بنا با حمام (وکیل الملک )‌ در شهر سنندج قابل مقایسه است و اکنون در تملک میراث فرهنگی استان کردستان قرار دارد .
 
حمام شیشه حمام شیشه در ضلع شمالی بلوار کردستان و مجاور پل و مسجد (ملاویسی ) قرار دارد و از بناهای عمومی و قدیمی شهر سنندج به شمار می رود . این حمام دارای فضاهای ورودی ، هشتی ، سربینه و حمام گرم با ستون های سنگی است . سکوها ، آب نمای گرم و سرد ،‌ خزینه و خلوتی بنا دارای خصوصیات ویژه ای است . در حمام زنانه در کوچه مجاور حمام قرار دارد . از در و پنجره ها و شیشه های رنگی ، که وجه تسمیه حمام به آن باز می گردد ، آثار زیادی باقی نمانده است . از دیگر ویژگی های این بنا ، تزیینات آهک بری است که شامل نقش های مختلف گیاهی و حیوانی است . به احتمال قریب به یقین این حمام در دوره قاجار بنا شده است . حمام شیشه تا چند سال پیش مورد استفاده
 
حمام خان (ظهیری ) این حمام در ضلع شمالی بازار سرپوشیده سنندج ،‌ پایین تر از مسجد داروغه است . حمام دارای بخش های مختلفی از جمله سردر ورودی ،‌سریینه ، حمام گرم ، خزینه و ... است . بر طبق کتیبه سنگی موجود در سردر ورودی ،‌حمام در سال 1220 ه.ق به دستور (امان الله خان اردلان ) ساخته شد و بعدها به سبب تملک آن توسط (امین التجار ) در سال 1296 ه.ق (دوران حکومت فرهاد میرزای معتمدالدوله ، عموی ناصرالدین شاه ) مورد مرمت و بازسازی عمده قرار گرفت . کتیبه موجود نیز گویای این امر است . تزیینات معماری مسجد شامل آهک بری های پرکار با نقوش گل و گیاه و حیوانی ، کاشی کاری های هفت رنگ با نقش مایه های بومی و محلی و نیز سنگ فرش مرمرین است . این حمام قابل مقایسه با حمام (قصلان ) در روستای قصلان شهرستان قروه است و یکی از بزرگ ترین حمام های کردستان به شمار می آید . احتمالا این حمام به پیش از دوره قاجار تعلق دارد و شاید در دوره صفویه ، هم زمان با قلعه و بازار ساخته شده باشد . تاریخ موجود در کتیبه نیز احتمالا مربوط به زمان مرمت آن است .


کلمات کلیدی مرتبط:
, ,حمام قدیمی سنندج , ,حمام عبدالخالق این حمام در ضلع شرقی راسته بازار سنندج قرار دارد . تاریخ ساخت آن دقیقا مشخص نیست و احتمالا به دوره قاجاریه تعلق دارد . حمام دارای فضاهای مختلفی است که در بیشتر حمام های استان نیز دیده می شود . , , آب لازم برای این حمام از آب جاری قنات های شهر تامین می شود .,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام شیخ بهایی
دانلود پاورپوینت بررسی معماری حمام درود
دانلود پاورپوینت بررسی حمام وزيري ساري
دانلود معماری حمام ایرانی,پاورپوینت
دانلود معماری گرمابه,پاورپوینت
دانلود معماری حمام های تاریخی ایران/فرمت word
دانلود پاورپوینت ,حمام قجرقزوین
پاورپوینت بررسی حمام نواب تهران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام محمدتقی خان صوفی - در املش
دانلود پاورپوینت معماری حمام های قدیمی
دانلود بررسی معماري حمام هاي ایرانی
دانلود بررسی معماری و طراحی حمام های سنتی ایران
پاورپوینت حمام گنجعلی خان
پاورپوینت گرمابه رضوی(سعد السلطنه)
پاورپوینت حمام خان تبریز
پاورپوینت آشنایی با حمام نواب و حمام پامنار تهران
پاورپوینت حمام های ایران و حمام های سایر اقوام
پاورپوینت حمام های سنتی ايران و جهان
پاورپوینت معرفی حمام های سنتی در ایران

برچسب‌ها: پاورپوینت آشنایی با حمامهای قدیمی سنندج,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۲۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت آشنایی با حمامهای سنتی ایران

پاورپوینت آشنایی با حمامهای سنتی ایران

تاریخ ایجاد 20/02/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 127 اسلاید   قیمت: 7900 تومان   حجم فایل: 6851 kb  تعدادمشاهده  4


آشنایی کامل حمامهای سنتی ایران 
 
حمام گنج علی خان.کرمان
 
ورودی این حمام در بازار جنوبی واقع شده است. این حمام مجموعه ای زیبا از تلفیق هنر در معماری با فضایی مناسب می باشد. حمام گنج علی خان اثری بدیع با کاشیکاری ها، نقاشی ها، گچ بری ها، مقرنس کاریها و کادربندیهای زیبا با بکار گرفتن سنگها و تزئینات بسیار ظریف در مسجد حدود گرمخانه تشکیل شده و در قسمت رختکن با ایجاد قرینه سازی در ایوانها و ایوانچه ها و ستون های سنگی بوجود آمده است.
آشنایی کامل حمامهای سنتی ایران
 
حمام چهارفصل اراک
 
این حمام دارای سه قسمت : حمام مردانه ، زنانه و حمام اقلیت های مذهبی و مانند تمام حمام های قدیمی که از آب جاری استفاده می کردند چند متر از سطح خیابان گودتر است .
وجه تسمیه آن به واسطه تابلوهای کاشی می باشد . که در ارتباط با چهار فصل سال منقوش گشته و در چهار سمت سربینه حمام مردانه نصب بوده است . بر روی این کاشی های خشتی نقوشی از مناظر طبیعی دیده می شود که احتمالاً حکایت از آن دارد که این حمام در چهار فصل سال می تواند مورد استفاده باشد . همچنین کاشی هایی که نقوش آنها شکارگاهی است و شامل جنگ بین شیر و اژدها و شیر و گاو می باشد که در هر دوی آن شیر حیوان غالب است و به احتمال قوی بدین معنا بکار برده شده که در این حمام گرما به سرما غالب است چرا که شیر در عربی اسد خوانده می شود که یکی از ماه های گرم تابستان است و به این ترتیب مردم را برای ورود به حمام و استفاده از آن مشتاق تر می کرده است . در حال حاضر از مجموعه مساحت هزار و۶۰۰ متری این بنا ۹هزار مترمربع آن که شامل سربینه مردانه و گرمخانه است بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است آشنایی کامل حمامهای سنتی ایران
 
حمام وکیل شیراز
 
این بنا در غرب مسجد وکیل شیراز واقع شده و یکی از بزرگ ترین و ارزشمندترین حمام های تاریخی ایران است. حمام وکیل توسط کریم خان زند ساخته شده است.سردر حمام که با کاشی کاری مزین شده ، مربوط به دوره قاجاریه است.در قسمت جنوبی گرمخانه سه خزینه آب وجود دارد که در قسمت جنوب شرقی و غربی آنها دو جایگاه معروف به ” خلوتگاه” با ازاره مرمری  و تزئینات آهک بری زیبا وجود دارد.
 
حمام بزرگ(صفوی)وحمام کوچک(قاجار)فین کاشان
 
۱٫فضای ورودی۲٫سربینه۳٫میاندر۴٫مفصل ارتباطی سربینه و گرمخانه(الحاقی)۵٫گرمخانه۶٫محل دوش ها


کلمات کلیدی مرتبط:
آشنایی کامل حمامهای سنتی ایران , ,حمام گنج علی خان.کرمان , ,ورودی این حمام در بازار جنوبی واقع شده است. این حمام مجموعه ای زیبا از تلفیق هنر در معماری با فضایی مناسب می باشد. حمام گنج علی خان اثری بدیع با کاشیکاری ها، نقاشی ها، گچ بری ها، مقرنس کاریها و کادربندیهای زیبا با بکار گرفتن سنگها و تزئینا,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام شیخ بهایی
دانلود پاورپوینت بررسی معماری حمام درود
دانلود پاورپوینت بررسی حمام خانلق نيشابور
دانلود پاورپوینت بررسی حمام وزيري ساري
دانلود معماری حمام ایرانی,پاورپوینت
دانلود معماری گرمابه,پاورپوینت
دانلود معماری حمام های تاریخی ایران/فرمت word
دانلود پاورپوینت معماری گرمابه/فرمت powerpoint
دانلود تحقیق آشنایی با آداب و سنن حمامهای قدیمی در ايران/فرمت word
دانلود معماری حمام های تاریخی ایران/فرمت word
دانلود پاورپوینت ,حمام قجرقزوین
دانلود پاورپوینت ,حمام گنجعلی خان کرمانی
پاورپوینت بررسی حمام نواب تهران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام محمدتقی خان صوفی - در املش
دانلود پاورپوینت ,معماری حمام ها
دانلود پاورپوینت حمام های سنتی ایران
دانلود پاورپوینت حمام تاریخی دردشت
دانلود پاورپوینت معماری حمام ها در ایران
دانلود پاورپوینت معماری حمام های قدیمی

برچسب‌ها: پاورپوینت آشنایی با حمامهای سنتی ایران,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۷ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت بررسی کامل موزه حمام چهارفصل اراک

پاورپوینت بررسی کامل موزه حمام چهارفصل اراک

تاریخ ایجاد 20/02/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 105 اسلاید   قیمت: 9900 تومان   حجم فایل: 11863 kb  تعدادمشاهده  97


پاورپوینت بررسی کامل موزه حمام چهارفصل اراک

بررسی کامل موزه حمام چهارفصل اراک

پروزه مربوطه حمام چهارفصل اراک بوده که در ابتدا بصورت حمام قابل استفاده بوده ودر اواخر تبدیل به موزه شده است  که در این ساعت از سایت نقش برتر را برای دوستان اماده نموده ایم

بخشش های مربوطه موزه حمام چهارفصل اراک

سربینه(رختکن)مردانه

ستون های منقوش سربینه مردانه

هشتی ارتباطی

گرمخانه مردانه

خزینه حمام مردانه

آب انبار

تون حمام

گرمخانه اقلیت های مذهبی

اتاق پیرایش

هشتی ارتباطی

سربینه(رختکن)زنانه

گرمخانه حمام زنانه

خزینه زنانه

پله های خروجی

برخی از آثارتاریخی نگهداری شده در موزه


حمام چهار فصل از آثار باستانی شهر اراک و مربوط به اواخر دوره قاجار است. این بنا توسط حاج محمدابراهیم خوانساری (زاده ۱۲۳۲- درگذشت ۱۲۹۷) در زمان احمد شاه قاجار بنا نهاده شده است. این حمام در خیابان شهید دکتر بهشتی واقع شده و در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۵ با شمارهٔ ثبت ۱۳۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. وجود نقاشی ها و نگاره هایی از چهار فصل سال که در چهار گوشه این حمام وجود دارد علت نامگذاری این حمام بوده است. این حمام تنها حمام کشور است که در آن قسمتی مجزا برای اقلیت های مذهبی وجود دارد. علت ساخت این قسمت توسط بانی بنا ، دیدن شستشوی طفلی کوچک توسط مادری یهودی در فصل زمستان بوده است. وی وقتی علت را جویا شد دریافت که یهودیان حق استفاده از حمام عمومی را ندارند ، بنابراین تصمیم به ساخت حمامی برای اقلیت ها در مجاورت حمام عمومی شهر گرفت.ساختمان این حمام به لحاظ معماری بسیار منحصر بوده و بیشتر از هزار و ششصد متر مربع مساحت داشته و به عنوان بزرگترین حمام ایران شناخته می شود. این بنا از بخشهای راهروی ورودی، سر بینه مردانه و زنانه، گرمخانه خصوصی و عمومی، هشتی بین گرمخانه، خزینه و آب انبار تشکیل شده است. سطح کف معماری این بنا نزدیک به سه متر پایین تر از کف خیابان بوده، از این رو آب کهریز براحتی و با اتلاف کمتری از حرارت به خزینه انتقال می یافته است.
سربینه زنانه از زیباترین قسمتهای این بنا می باشد که دارای گنبدی یکپارچه و بدون ستون است.  بخش حمام زنانه و بخش اقلیت های مذهبی دارای یک سربینه زنانه بوده که گرمخانه آن دارای دو بخش خصوصی و عمومی است. سقف تمامی بخش‌های حمام دارای سقف به طرح «گنبد طاقی» است که توسط آجر، ملات گچو آهک ساخته شده است.کف حمام نیز با سنگ‌های سیاه، ملات آهک و ساروج کف سازی شده است. حوضی صلیبی شکل در کف سربینه قرار گرفته که با سنگ سیاه ساخته شده و به منظور پاشویی افرادی که از حمام گرم بیرون می‌آیند مورد استفاده قرار می گرفته است. سربینه دارای چهار سکو است که هر کدام از آنها از یک طرف به گرمخانه و از طرف دیگر و با پله هایی قوس‌دار به خیابان می رسند. یک ورقه مسی بصورت یکپارچه کف خزینه اصلی آب گرم را فرا گرفته و در زیر آن نیز گلخن حمام واقع شده است. گلخن با هیزم و بوته‌های “وَرَک” سوزانده می شده و آب گرم و سرد با توجه به قانون ظروف مرتبطه به وسیله تنبوشه‌های سفالی به تمام نقاط حمام می‌رسید. قرار گرفتن مخزن‌های بزرگ ذخیره ی آب، گلخن و انبارهای سوخت در وسط این بنا باعث شده که همه گرمابه ها براحتی امکان استفاده را داشته باشند.کاشی هفت رنگی، کاشی معرق و کاشی معقلی از مهمترین تزیینهای بکار گرفته شده در حمام است. این طرحها که بسیار هنرمندانه کاشی کاری و اجرا شده اند دارای نقشهای بسیار زیبای انسان، حیوان و گیاه هان مختلف است. موضوعها و طرحهای به کار گرفته شده در کاشی های حمام شامل انواع گل و بوته، پیچک ها، درختان انگور، سرو و صنوبر به همراه مناظری از رودخانه ها، چشمه ها، گیاهان وحشی و پرندگانی بر روی شاخه های آن، مبارزه شیر با اژدهای چند سر، مبارزه شیر و گاو و همچنین طرحهایی از افراد نظامی با پوشش دوره قاجار است. رنگهای به کار رفته در کاشی ها بیشتر زرد، لاجوردی، فیروزه ای، سفید، سبز، خاکستری،قرمز و نارنجی است.حمام چهار فصل اراک،موزه مردم شناسی استان  
حمام چهار فصل اراک نیز از بناهای ساخته شده در دوران قجری‌هاست که پس از بنا نهادن اراک توسط یکی از خیرین ساخته شد و در ساخت آن به اقلیت های مذهبی که در اراک بودند توجه شده است.
حمامی که دو دو سده گذشته محل پاک و مطهر کردن مردم اراک بوده است بیش از دو دهه است که تبدیل به موزه مردم شناسی استان با محوریت اراک شده است و اکنون در بخش های مختلف این حمام زیبا، پر از اشیای باستانی، تاریخی و ماکت سنت های استان شده است. یکی از مزیت های این حمام موزه قرار گرفتن در مرکز شهر اراک در خیابان شهید بهشتی و نرسیده به سه راه ارامنه اراک است.معماری حمام موزه چهار فصل اراک،دارای زیبایی هایی است که چشم هر گردشگری رابه دنبال خود می‌کشاند و تا مدتها در کاشی ها و سنگ های آن خیره می‌شود.
بنای حمام چهار فصل اراک به نوعی نمایش‌گر مهارت و تبحر کاشیکاران قدیمی است که هنر زیبای ایران و معماری این سرزمین را به تصویر می‌کشند.
در چهار سوی این حمام نقوش چهار فصل سال و مناظر طبیعی و شکارگاه ها به تصویر کشیده شده و نام آن نیز برگرفته از این تصاویر است.
این حمام برای اینکه بتواند از آب جاری استفاده کند چند متر از سطح زمین و خیابان مجاور خود گودتر است.
رختکن این حمام با کاشی های زیبای هفت رنگ تزیین شده و سقف آن به صورت گنبدی شکل بوده و از طریق ۸ ستون استوار است.این ستونها دارای پیچگاههای دیدنی و کاشی های منقوش به گل و مرغ است.
وجود پیکره هایی به شکل زنان و مردان دوره قاجار اراک و نشان دادن بخشهایی از مراحل حمام معمولی و حمام عروس و داماد از نکات دیدنی این موزه است که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می‌کند.رختکن هشت ضلعی رنگ در رنگ حمام
کف واحدهای معماری این گرمابه نسبت به سطح خیابان سه متر پایین تر است و این اختلاف سطح باعث می‌شده بدون صرف هزینه آب از کهریز همجوار حمام به داخل خزینه هدایت شود.
این گرمابه قدیمی با مساحتی بالغ بر یک هزار و ‪ ۶۰۰ متر مربع در مرکز شهر اراک واقع شده و در ساخت آن از مصالحی نظیر سنگ، آجر، کاشی و چوب بهره گرفته شده است. نقوش چهار فصل ایران در کاشی های حمام
وجه تسمیه این بنای کهن به چهارفصل به واسطه نقوشی از فصول چهارگانه سال‌است که در چهارگوشه‌ این‌حمام توسط دستان باذوق هنرمندان نقاش و کاشیکار حک شده است.
ساختمان این حمام قدیمی دارای دو قسمت مجرا برای استحمام مردان و زنان بوده و شکل طراحی بنای آن در نوع خود کم نظیر است.
کاشی‌های به کار رفته در سربینه حمام چهارفصل با رنگهای متنوع و جذاب همراه با پیچکهای زیبای ستونهای آن در جای جای این حمام جلوه‌ خاصی به آن داده است.
سالانه بیش از ۱۵ هزار بازدید از این موزه صورت می‌گیرد که اوج آن در ایام تعطیلات نوروز است.
این حمام موزه در سال ۱۳۵۵ به شماره ۱۳۳۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و همچنان چشم به راه مسافرانی است که برای عبور یا گذران تعطیلات به استان مرکزی و اراک می‌آیند.

 


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی کامل موزه حمام چهارفصل اراک ,بخشش های مربوطه موزه حمام چهارفصل اراک ,سربینه(رختکن)مردانه ,ستون های منقوش سربینه مردانه ,هشتی ارتباطی ,گرمخانه مردانه ,خزینه حمام مردانه ,آب انبار ,تون حمام ,گرمخانه اقلیت های مذهبی ,اتاق پیرایش ,هشتی ارتباطی ,سربینه(رختکن)زنانه , ,گرمخانه حمام زنانه , , ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود پاورپوینت بررسی حمام های سنتی ایران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام شیخ بهایی
دانلود پاورپوینت بررسی معماری حمام درود
دانلود پاورپوینت بررسی حمام خانلق نيشابور
دانلود پاورپوینت بررسی حمام وزيري ساري
دانلود معماری حمام ایرانی,پاورپوینت
دانلود معماری گرمابه,پاورپوینت
دانلود معماری حمام های تاریخی ایران/فرمت word
دانلود پاورپوینت معماری گرمابه/فرمت powerpoint
دانلود تحقیق آشنایی با آداب و سنن حمامهای قدیمی در ايران/فرمت word
دانلود معماری حمام های تاریخی ایران/فرمت word
دانلود پاورپوینت ,حمام قجرقزوین
دانلود پاورپوینت ,حمام گنجعلی خان کرمانی
پاورپوینت بررسی حمام نواب تهران
دانلود پاورپوینت بررسی حمام محمدتقی خان صوفی - در املش
دانلود پاورپوینت ,معماری حمام ها
دانلود پاورپوینت حمام های سنتی ایران
دانلود پاورپوینت حمام تاریخی دردشت
دانلود پاورپوینت معماری حمام ها در ایران
دانلود پاورپوینت معماری حمام های قدیمی

برچسب‌ها: پاورپوینت بررسی کامل موزه حمام چهارفصل اراک,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۴ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی چهار فصل – اراک

پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی چهار فصل – اراک

تاریخ ایجاد 08/02/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 107 اسلاید بهمراه تصاویر پلان برش   قیمت: 7000 تومان   حجم فایل: 11863 kb  تعدادمشاهده  1


حمام چهار فصل – اراک
بخشی از مطلب
    موقعیت مکانی حمام چهارفصل در شهرستان اراک
کتیبه های تاریخ دار بنا: در بنا، کتیبه ی تاریخ دار یافت نشده است؛ ولی تصویر کودکی احمد شاه قاجار بر کاشی های ستون های سربینه ی حمام مردانه دیده می شود.

بانیان و سازندگان بنا: بر اساس منابع بررسی شده، بانی این حمام و مجموعه ای شامل مسجد و مدرسه و آب انبار محمد ابراهیم خوانساری بوده است.

سیر تحول بنا: این بنا، به نام « حمام لطیف»، مجموعه ای از چند حمام در کنار یکدیگر بوده و به همین دلیل، آن را «چهار فصل» نامیده اند. کارشناسان سازمان میراث فرهنگی اراک بر این نظرند که این مجموعه از سه حمام تشکیل شده است، در حالی که، بنا به قول مشهور، در این مجموعه دو حمام به مردان و زنان مسلمان و دو حمام به مردان و زنان اقلیت های دینی اختصاص داشته است. مهم ترین و زیباترین بخش مجموعه ی حمام مردان مسلمان بوده که در گذر رمان، تغییرات بسیار کرده است؛ از جمله، پس از احداث خیابان مجاور حمام، ورودی آن به سوی خیابان چرخیده و ورودی قدیمی از بین رفته است. بالا آمدن سطح سربینه ی حمام مردانه و نصب واحد های دوش در قسمت هایی از حمام و تبدیل گلخن به موتور خانه از دیگر تغییرات دوره ی اخیر است. این حمام تا سال 1358 ش دایر بوده و پس از آن، به علت مرمت و حفاظت تعطیل شده است.

        نکاتی درباره ی معماری بنا: هر یک از حمام های این مجموعه سربینه و گرم خانه داشته است؛ ولی امروزه، به سبب تغییرات، نمی توان صورت اصلی بنا را دقیقاً تشخیص داد. بزرگ ترین فضای مجموعه سربینه ی حمام مردانه است که قاعده ای یا هشت ضلعی دارد.
سربینه حمام مردانه

در دیوار های دور تا دور آن، غرفه هایی با قاعده ی نیم هشت و تفکیک شده از هم پدید آمده است. در میانه ی سربینه، وجود هشت ستون فضایی با قاعده ی هشت و نیم هشت ایجاد کرده است. سقف مرتفع و پرکار یزدی بندی بر فراز بخش میانی و طاق های رسمی بندی کوتاه تری بر بالای فضاهای پیرامون آهک بری شده که همه باهم فضایی رنگین و پرنقش و نگار قرار دارد. طاق بخش میانی پوشیده از کاشی های هفت رنگ است و طاق های پیرامون ساخته اند. ستون های این فضا بسیار پر تزیین و پوشیده از کاشی های هفت رنگ است. ازاره ی کاشی سربینه و کاشی کاری قاب بندی های دیوار ها سطح رنگین سقف را تا کف امتداد می دهند. نورگیر میانی سربینه و هشت نورگیر گرد آن، که آن ها را با قطعات سنگ مرمر شفاف پوشانده اند، با پخش مناسب نور زیبایی فضا را دوچندان می کنند. در مدرسه ی محمدابراهیم خوانساری، که در نزدیکی این حمام قرار دارد، حوضخانه ای است مشابه با سربینه ی این حمام چنان که معمرین اراک نقل می کنند، این دو فضا از هر لحاظ به یکدیگر شباهت داشته اند و پس از ساخت سربینه ی حمام به درخواست بانی، حوضخانه ی مدرسه را مشابه آن ساخته اند. سربینه به واسطه ی میان در با گرم خانه مرتبط می شده است. ظاهراً میان در فضایی با قاعده ای مربع شکل در گوشه ی جنوبی سربینه بوده است امروزه راه میان سربینه و میان در مسدود است.

گرم خانه فضایی است با قاعده ی مربع، که چهار ستون میانه ی آن طاقی مدور و مرتفع تر از طاق های پیرامون خود را بر دوش دارند. درمیانه ی هر ضلع گرم خانه، غرفه ای با قاعده ی نیم هشت وجود دارد که غرفه ی جنوب شرقی ورودی خزینه و سه غرفه ی دیگر محل شست و شو بوده است. در طرفین خزینه، دو فضا دیده می شود که احتمالاً اولی خزینه ی آب سرد و دومی خلوت گرم خانه بوده است. به گفته ی معمرین محل، گرم خانه آهک بری داشته که امروز کاملاً از بین رفته است.

تزیینات سقف سربینه حمام مردانه

با توجه به نقشه ها، ظاهراً بخش دیگر این حمام، که مختص مردان اقلیت های دینی بوده، در جوار حمام مردان مسلمان قرار داشته است. سربینه ی این قسمت قاعده ای هشت و نیم هشت و طاقی رسمی بندی دارد. در دوره ی اخیر، تغییراتی در این قسمت صورت گرفته است: سربینه، علاوه بر گرم خانه ی این بخش از حمام، با سربینه و گرم خانه ی حمام دیگر مرتبط شده است. گرم خانه ی هشت وجهی این بخش حوضی چهار گوش در میانه داشته است. در دوره ی معاصر، در خزینه اتاقک هایی با دوش آب ساخته اند. در گذشته، حمام های مردانه ی این بنا سردری پرتزیین و زیبا داشته که به حیاطی کوچک باز می شده است. امروزه بر جای این حیاط چند مغازه و بار انداز در کنار خیابان ساخته اند. موقعیت سردر فعلی حمام با سردر قدیم نود درجه اختلاف دارد و قسمتی از رسمی بندی هشتی از بین رفته است. دالانهای منشعب از این هشتی به سربینه های دو حمام راه می برده است. در سال های گذشته یکی از دالان ها را تا گرم خانه ی حمام مخصوص اقلیت های دینی ادامه دادند و این گرم خانه به ورودی و فضای انتظار بخش خصوصی حمام مردانه بدل شد.

سربینه حمام اقلیتها

در قسمت حمام های زنانه ی این مجموعه، وسیع ترین فضا سربینه ی حمام زنان مسلمان است. این فضا قاعده ی هشت ضلعی منتظم و غرفه هایی کم عمق در دیوار دارد. قاعده ی میان در این حمام هشت و نیم هشت هست و میان در با تغییر زاویه ای نود درجه سربینه را به گرم خانه مرتبط می کند. گرم خانه قاعده ای هشت و نیم هشت دارد و در هر وجه آن ها، غرفه ای عقب نشسته است. در این حمام، یک دالان نقش میان در را ایفا و سربینه را به گرم خانه مرتبط می کند. گرم خانه ی این بخش حمام رسمی بندی دارد. راه ورود به هر یک از خزینه های زنانه، بر خلاف معمول، مستقیم نیست؛ و برای ورود به آن ها، باید از دالان هایی عبور کرد.
فضای جنب سربینه حمام زنانه

راه ورود به حمام های زنانه از بام آن هاست. در کل، تمام قسمت های این مجموعه پایین تر از سطح زمین و بام آن همسطح با کف گذرها و خیابان های اطراف آن است و سابقاً معبری از بام حمام زنانه می گذشت. امروزه تنها سردر حمام زنان مسلمان بر جای مانده که قوسی دایره ای شکل دارد و بر روی آن، تزیینات کاشی دیده می شود.


کلمات کلیدی مرتبط:
حمام چهار فصل – اراک ,پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی چهار فصل – اراک,

برچسب‌ها: پاورپوینت آشنایی با حمام تاریخی چهار فصل – اراک,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۲ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت آشنایی با حمام محتشم کاشان

پاورپوینت آشنایی با حمام محتشم کاشان

تاریخ ایجاد 17/01/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 15 اسلاید بهمراه نقشه   قیمت: 6000 تومان     تعدادمشاهده  1


پاورپوینت آشنایی با حمام محتشم کاشان
15 اسلاید بهمراه نقشه


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت آشنایی با حمام محتشم کاشان ,15 اسلاید بهمراه نقشه,

برچسب‌ها: پاورپوینت آشنایی با حمام محتشم کاشان,
+ نوشته شده در جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)