X
تبلیغات
مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

مفاهيم ده و روستا

مفاهيم ده و روستا

تاریخ ایجاد 21/12/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 58   قیمت: 4000 تومان   حجم فایل: 380 kb  تعدادمشاهده  5


مفاهيم ده و روستا
 
بخشی از مطلب
 
 
جغرافياي روستايي
مقدمه:
تا قبل از جنگ جهاني دوم، جغرافياي روستايي هسته مركزي مطالعات جغرافياي انساني را تشكيل مي‌داد. اما پس از آن مطالعات روستايي تا اندازه‌اي اهميتش را از دست داد و اين دقيقاً با رشد سريع تحقيقات در جغرافياي شهري در تضاد است و چنين تضادي اثرات گسترد? مراحل پيشرفت تمدن شهري را خاطر‌نشان مي‌سازد.
از پي‌آمدهاي انقلاب صنعتي، پيدايش شهرهاي پر جمعيت در جهان بود. به اين ترتيب نيازمندي‌هاي صنعت و بيش از همه تأمين خدمه و ارتباطات مربوط به آن نه تنها موجب پيدايش مراكز پر جمعيت شد كه درجه تراكم جمعيت را در سراسر جهان دگرگون ساخت. برخي نواحي مانند آسياي جنوبي و جنوب شرقي ذاتاً پر جمعيت هستند ولي توزيع جغرافيايي اين مراكز تجمع جمعيت، رابطه مستقيمي با درجه صنعتي شدن نواحي جغرافيايي دارد به طوري كه پرجمعيت‌ترين شهرها را مي‌توان در صنعتي‌ترين مناطق جهان جستجو كرد.
انقلاب صنعتي و به دنبال آن انقلاب جمعيتي، دو نياز اصلي داشتند:
1. مواد اوليه كشاورزي بيش از پيش براي مصرف صنايع جديد.
2. مواد غذايي به مراتب بيشتر براي جمعيت افزايش يافته و پر مصرف جديد.
اين دو نياز از آغاز انقلاب صنعتي تا به امروز نه تنها كاهش نيافته كه افزوده تر نيز شده است و جوامع پيشرفته ناگزير به تأمين و تابع آن مي‌باشند. دو نيازي كه در بالا به آن اشاره شد سبب گسترش فضاي كشاورزي، بالا بردن هر چه بيشتر توليد و بازده زمين و روي‌آوري به زراعت علمي و مكانيزه و به گزيني بذر و نهال و بهبود خاك و اصلاح وضع آبياري و خشكاندن باتلاق‌ها و زهكشي و افزايش مصرف كود و سم و مانند آن گرديد.
به اين ترتيب صنعت به كشاورزي، و كشاورزي مكانيزه به صنعت بيش از پيش وابسته گرديد؛ ضمن اينكه تغذيه جمعيتي كثير و در نتيجه تأمين مصرفي بالاتر را عهده‌دار شد. سود فراوان كشت‌هاي تجارتي (مورد نياز جوامع صنعتي) و پيدايش صنايع جديد، بسياري از كشورها را براي انتخاب «كشاورزي يا صنعت» به مطالعه واداشت. سرانجام بحث دربار? اينكه «يك كشور بهتر است صنعتي باشد يا فلاحتي؟» از شكل ابتدايي خويش درآمد و اين واقعيت كه كشاورزي ضامن زندگي شهري است و حتي صنعت بدون آن قادر به ادامه حيات نيست به خوبي روشن گرديد. همچنين تأييد شد كه مكانيزاسيون و توسعه زراعت بي‌توجه به صنعت جديد غير ممكن است. واقعيت جالب توجه ديگر اينكه: صنعت جديد، چهره و سطح زندگي انسان را در نواحي مختلف و درجه تمتع او را از مظاهر رفاه عصر جديد متفاوت ساخته و اختلاف عظيمي ميان نواحي صنعتي و غير صنعتي و شهرهاي بزرگ و كوچك و به ويژه ميان شهرها و روستاها ايجاد كرد تا آنجا كه تفاوت ميان سطح زندگي در شهر و روستا به عنوان يك ضابطه در تشخيص درجه پيشرفتگي اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. روستاهاي جهان از دورافتاده‌ترين تا نزديك‌ترين آنها هنوز هم اكثراً آثار و نشانه‌هاي يك اقتصاد بسته را ظاهر مي‌سازند
   از ويژگي‌هاي يك روستا اين است كه قبل از هر چيز فعاليت كشاورزي در آن غالب باشد يعني بيش از پنجاه درصد درآمد ساكنان آن (روستاييان) از طريق كشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري، پرورش طيور، پرورش ماهي يا زنبور عسل و ...) تأمين مي‌گردد. وانگهي روستا مي‌تواند بدون نياز به شهر به حيات خود ادامه دهد، در حالي كه شهر بي وجود روستا و بدون بهره‌گيري از منابع آن محكوم به نابودي است
 
 
از مهمترين ويژگي‌هاي روستا غالب بودن فعاليت كشاورزي در آن مي‌باشد
 
دنياي جديد تحت تأثير نياز اقتصادي ناگزير شد رابطه خود را به طور روزافزوني با روستاها گسترش دهد و با اعلام اين نياز روستاها را هر چه بيشتر به مراكز صنعتي و شهري مرتبط سازد و عمران روستايي را در مراكز توجه قرار دهد. ولي افزايش توليد و عمران روستاها بدون شناسايي هر چه دقيق‌تر و كامل‌تر آنها غير ممكن است
   در ميان علومي كه به مطالعه روستايي مي‌پردازند (همچون جامعه شناسي روستايي، مردم شناسي روستايي، جمعيت شناسي روستايي، اقتصاد روستايي و جغرافياي روستايي) شاخه جغرافياي روستايي تنها شاخه‌اي است كه به شناسايي محيط طبيعي روستا و استعداد‌هاي بالقو? آن در رابطه با معيشت انسان در روستا مي‌پردازد. تجربيات تاريخي حداقل اين نكته را در زندگي ملل كشاورز ثابت كرده است كه هر قوم به تناسب علم و اطلاعي كه از استعدادهاي خاك و آب و هوا و مردم محيط خويش داشته بر ميزان بازده توليدي خويش افزوده است
   بنابراين دنياي اقتصادي امروز وقتي دربار? روستاها بحث مي‌كند دو موضوع را مد نظر دارد
 1. افزايش توليد كشاورزي؛
 2. عمران
   در پايان اين مقدمه، اگر بپذيريم كه شناسايي روستا مقدمه‌اي است لازم بر عمران آن، بديهي است تعاريفي از روستا و شناخت ديدگاه‌هاي جغرافيايي روستايي مي‌تواند به اين منظور كمك كند
تعاريف و مفاهيم ده و روستا
   در فرهنگ‌هاي فارسي روستا را ده و قريه نوشته‌اند. در زبان پهلوي به روستا روستاك مي‌گفتند و رزداق و رسداق و رستاك ناحيه‌اي است در خارج شهر، مشتمل بر چند ده و مزرعه كه در آن توليد روستايي حاكم است. در واقع روستا در زبان پهلوي معني وسيع‌تر از ده را داشته است. در دوره ساسانيان نيز اين مفهوم در ايران مصداق داشته، «در رأس ديه با مزارع تابع آن (روستاك_ روستاق) يك نفر ديهيك قرار داشت». ديه به معني ده و جمع آن ديه‌ها است.مؤلف معجم البلدان مقصود از روستا را در ايران هر موضوعي مي‌داند كه در آن مزارع و قريه باشد. اصطخري بنا به مأخذ قديمي، روستا را به معني دهستان امروزي به كار برده است. بدين ترتيب متقدمان عموماً مفهوم روستا را از ده وسيع‌تر دانسته‌اند. بنابر نظر دكتر كاظم وديعي:هر روستا پيش از آنكه يك واحد اجتماعي يا اقتصادي باشد يك واحد جغرافيايي است و اين واحد جغرافيايي ظرفي است كه اجتماع و اقتصاد آن مظروف آن است. بنابر اين در هر مطا‌لعه و تحقيق روستايي بستر اصلي يعني واحد جغرافيايي ده را بايد مبناي كار و سر آغاز مطا‌لعه و شناخت خود قرار داد. به عبارت ديگر انسان‌ها و مسائل اجتماعي و اقتصادي آنها را نبايد جدا از محيط جغرافيايي‌شان كه منبعث و متأ‌ثر از آنند در نظر گرفت.چنين نگرش و شيوه تحقيقي را به پارسي روستا‌شناسي مي‌گويند و معادل فرنگي آن تحقيقات ژئوسوسيواكونوميك است
   ده و قريه سكونتگاه و جامعه كوچكي است كه نسبت به روستا مفهوم محدود‌تري دارد و يك واحد معيشتي است كه در يك فضاي جغرافيايي مستقر و شكل گرفته باشد. ولي روستا شامل ده يا قريه است به انضمام مزارع و فضاهاي مربوط به مراتع و باغات و پوشش طبيعي اطراف آن (گاه بعضي از مزارع ممكن است تابع دهي نبوده و به خودي خود استقلال داشته باشد كه در اين صورت يا اجتماع كوچكي در آن استقرار دارد، مثلاً يك خانواده يا بيشتر، و يا خانواري بر روي آن اسكان نيافته است كه در هر دو صورت به آن مزرعه يا كلاته مي‌گويند و مفهوم آن در فارسي فضاي روستايي است و در مغرب زمين فار مستد نام دارد). به ساكنان روستا، روستايي گفته مي‌شود و بيش از پنجاه درصد درآمد روستاييان از طريق فعاليت‌هاي كشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري، پرورش طيور، پرورش ماهي يا زنبور عسل و نظاير آن) تأمين مي‌گردد. ده و قريه ممكن است مبتني بر كشاورزي نباشد، يعني ساكنان آن زارع، برزگر، كشاورز و دامدار روستايي نباشد، بلكه معيشت آن بر اساس فعاليت‌هاي ديگر همچون: استخراج معدن، صيد و صيادي، بهره‌وري از آب معدني، صنايع دستي، خدمات و نظاير آن استوار باشد. اما اگر نسبت بالايي از ساكنان اين واحد معيشتي به بهره‌وري از فضاها يا فعاليت‌هاي كشاورزي بپردازند و به عبارت ديگر مستقيماً با زمين به منظور زراعت و فعاليت‌هاي جنگلي سروكار داشته باشند،آن روستا ناميده مي‌شود
   پس از خصوصيات روستا وابسته بودن آن به زمين يا بهره‌وري از طبيعت است. در نتيجه هر روستا شامل حداقل يك ده است ولي معلوم نيست كه هر ده ضرورتاً روستا باشد. بنابر آنچه گفتيم، از نظر معيشت نيز ده و روستا با هم تفاوت دارند، با اين وجود در عرف واژه‌هاي: روستا، كلاته، قريه، ده و دهكده به جاي يكديگر به كار مي‌روند
   هنگامي ده يك واحد توليدي كشاورزي است كه عمده‌ترين فعاليت‌هاي آن زراعت، باغداري، دامداري، پرورش زنبور عسل، پرورش ماهي و يا هر فعاليت ديگري باشد كه در ده امكان تكثير دارد و توليدي را با بهره‌وري مستقيم از طبيعت فراهم نمايد و روستايي بتواند از طريق آن كسب معاش كند و احتمالاً مازاد آن را نيز به خارج از ده عرضه نمايد.
زماني ده يك واحد توليدي صنعتي است كه بر صنايع روستايي استوار باشد، يعني ماد? اوليه آن در ده بدست آيد و در محيط ده نيز به مواد قابل مصرف تبديل شود، همچون :
صنايع و فرآورده‌هاي توليدات دامي و خوراكي، فرشبا‌في، صنايع استخراج سنگ‌هاي معدني، كارگاه‌هاي سفالگري، سراميك‌سازي، چيني‌سازي و ... .
وقتي ده بر اساس خدمات استقرار مي‌يابد كه يكي از جنبه‌هاي سرويس رساني در آن اساس معيشت باشد، نظير دهاتي كه بر مبناي چشمه‌هاي آبگرم يا آبهاي معدني پا گرفته، يا دهاتي كه بر سر راه تجارتي يا در مسير بازارهاي عرضه و تقاضاي كالاهاي مصرفي و يا تجارتي شكل گرفته باشند و يا دهاتي كه در نواحي خوش آب و هوا ايجاد شده، از نظر سياحتي داراي اهميت هستند و امرار معاش ساكنان آن بر مبناي هتلداري و خدمات رساني به مسافران يا سياحان استوار است.
ترديدي نيست كه در يك قلمرو جغرافيايي معين، نخستين روستاها در مستعدترين نقاط آن به وجود آمده‌اند يعني جاهايي كه بهره‌برداري از آب سهل‌تر و به زير كشت بردن زمين مستلزم كار كمتر و بازده بهتري بوده است. اما سيماي روستاها و نقش و مباني اقتصاديشان در سراسر جهان يكسان نيست: سيماي دهات از ناحيه‌اي به ناحيه ديگر متفاوت است يعني استقرارگاه‌هاي روستايي ممكن است حالتي مجتمع و متمركز و در مواردي متفرق و پراكنده باش


کلمات کلیدی مرتبط:
مفاهيم ده و روستا , ,بخشی از مطلب , , ,جغرافياي روستايي ,مقدمه: ,تا قبل از جنگ جهاني دوم، جغرافياي روستايي هسته مركزي مطالعات جغرافياي انساني را تشكيل مي‌داد. اما پس از آن مطالعات روستايي تا اندازه‌اي اهميتش را از دست داد و اين دقيقاً با رشد سريع تحقيقات در جغرافياي شهري در تضاد است و چنين تضادي اثر,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت
پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت روستای خشک آباد تفت
پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه - پروژه روستای میرشکارلو
دانلود عکس هایی از روستای یوزباشکندی

برچسب‌ها: مفاهيم ده و روستا,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۴۲ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پروژه آماده روستای مراد آباد از توابع لرستان

پروژه آماده روستای مراد آباد از توابع لرستان

تاریخ ایجاد 07/12/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: ۲۰۰ عکس ، پلان (فایل اتوکد) روستا ، توضیحات پاورپو   قیمت: 10000 تومان     تعدادمشاهده  4


این پروژه بصورت کامل و با تمام جزئیات از جمله بیش از ۲۰۰ عکس ، پلان (فایل اتوکد) روستا ، توضیحات پاورپوینت و فایل نوشتاری (word) می باشد.
 
قسمتی از عناوین فایل نوشتاری پروژه :
 
خصوصیات کلی استان لرستان
 
ناهمواریهای استان لرستان
 
تشکیلات زمین شناسی استان لرستان
 
ژئوفولوژی استان  لرستان
 
آب و هوای استان لرستان
 
منابع آب استان لرستان
 
ویژگی خاک استان لرستان
 
پوشش گیاهی لرستان
 
اوضاع اجتماعی استان لرستان
 
معرفی مسایل ومشکلات روستااز نظرساکنین آن
 
نمودار شغلی افراد روستا
 
و…
 
چند نمونه از عکس ها :


کلمات کلیدی مرتبط:
این پروژه بصورت کامل و با تمام جزئیات از جمله بیش از ۲۰۰ عکس ، پلان (فایل اتوکد) روستا ، توضیحات پاورپوینت و فایل نوشتاری (word) می باشد. , ,قسمتی از عناوین فایل نوشتاری پروژه : , ,خصوصیات کلی استان لرستان , ,ناهمواریهای استان لرستان , ,تشکیلات زمین شناسی استان لرستان , ,ژئوفولوژی استان لرستان , ,آ,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت
پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت روستای خشک آباد تفت
پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه - پروژه روستای میرشکارلو
دانلود عکس هایی از روستای یوزباشکندی

برچسب‌ها: پروژه آماده روستای مراد آباد از توابع لرستان,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۳۷ توسط safa sa دسته : نظر(0)

کلیه نقشه های طرح هادی روستای وزیرآباد (شهرستان شیراز - استان فارس)

کلیه نقشه های طرح هادی روستای وزیرآباد (شهرستان شیراز - استان فارس)

تاریخ ایجاد 21/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 10 شیت اتوکد   قیمت: 4500 تومان   حجم فایل: 9323 kb  تعدادمشاهده  9


کلیه نقشه های طرح هادی روستای وزیرآباد (شهرستان شیراز - استان فارس)


کلمات کلیدی مرتبط:
کلیه نقشه های طرح هادی روستای وزیرآباد (شهرستان شیراز - استان فارس),

برچسب‌ها: کلیه نقشه های طرح هادی روستای وزیرآباد (شهرستان شیراز - استان فارس),
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۳۵ توسط safa sa دسته : نظر(0)

نرم افزار مکانیزاسیون عوارض دهیاری ها

نرم افزار مکانیزاسیون عوارض دهیاری ها

تاریخ ایجاد 18/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ:  Vbasic زبان: -تاریخ بارگذاری: 20/11/1388   قیمت: 200000 تومان     تعدادمشاهده  6


نرم افزار مکانیزاسیون عوارض دهیاری ها
 
شرح :
 
این نرم افزار با هدف مکانیزه کردن فعالیت دهیاری های کشور در زمینه دریافت عوارض زباله پیاده سازی شده است ، این نرم افزار دهیاری را قادر می سازد که هر دوره (دو ماهه ) فیش هایی را با توجه به جمعیت خانواده های مسکونی و وضعیت املاک تجاری به صورت کاملا مکانیزه برای آنها صادر نماید ، فیش ها جهت انجام عملیات بانکی طراحی شده است ، طراحی نرم افزار بسیار کاربر پسند و ساده طراحی شده است تا امکان استفاده از آن برای همه فراهم باشد و نیاز به تخصصی خاصی نداشته باشد .
 
 
 
مشخصات فنی نرم افزار :
 
    معماری Client/Server قابل اجرا در شبکه‌های LAN
    مدیریت داده‌های اطلاعاتی  Access
      زبان برنامه نویسی Visual Basic  
    تعداد کاربران نامحدود
    کاملاً پارامتریک ، با قابلیت تعریف مقادیر و درصدها
    سیستم عامل   WIN9X , WIN2000 , WINXP
    دارای واسط کاربری (User Interface) ساده و بسیار آسان   
 
 
 
امکانات نرم افزار
 
    ورود اطلاعات املاک به صورت مسکونی و تجاری
    تعیین نرخ عوارض ماهیانه بر اساس تعداد افراد خانواده
    چاپ قبض عوارض ماهیانه
    ورود اطلاعات قبض های وارد شده و تعیین افراد بدهکار و بستانکار
    گزارش گیری به صورت مسکونی و تجاری و کلی
    پشتیبان گیری از بانک اطلاعاتی
    امکان ارسال گزارش به صورت الکترونیکی
    به روز رسانی نرم افزار از طریق اینترنت 
 
 
 
نمونه برخی از صفحات


کلمات کلیدی مرتبط:
نرم افزار مکانیزاسیون عوارض دهیاری ها , ,شرح : , ,این نرم افزار با هدف مکانیزه کردن فعالیت دهیاری های کشور در زمینه دریافت عوارض زباله پیاده سازی شده است ، این نرم افزار دهیاری را قادر می سازد که هر دوره (دو ماهه ) فیش هایی را با توجه به جمعیت خانواده های مسکونی و وضعیت املاک تجاری به صورت کاملا مکا,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت
پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت روستای خشک آباد تفت
پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه - پروژه روستای میرشکارلو
دانلود عکس هایی از روستای یوزباشکندی

برچسب‌ها: نرم افزار مکانیزاسیون عوارض دهیاری ها,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۳۳ توسط safa sa دسته : نظر(0)

روستای رحمت آباد و مورکان

روستای رحمت آباد و مورکان

تاریخ ایجاد 14/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 96صفحه فایل ورد فونت 14   قیمت: 16500 تومان   حجم فایل: 1539 kb  تعدادمشاهده  0


 
در مجموع کوچه ها و معابر روستاي رحمت آباد و مورکان سمت و سوي خاصي نداشته
و به تبع نحوه قرارگيري واحدها ، شيب طبيعي زمين ، شکل هندسي خانه ها و يا
عوارض طبيعي زمين مشکل معابر تعيين مي شود .
اکثر معابر اصلي روستا با جهت شمالي – جنوبي به صورت عمود بر رودخانه
زاينده رود کشيده شده اند . لذا شيب اکثر معابر به سمت مرکز روستا کشيده
شده و بنابراين آبهاي سطحي به سمت مرکز روستا جريان يافته و در رودخانه
زاينده رود تخليه مي گردند . شيب بعضي از معابر در بافت جديد روستا به سمت
شرق و شمال است ، ولي در کل شيب اکثر معابر به سمت رودخانه زاينده رود است .
 
شکل گيري روستاي رحمت آباد و مورکان در دو مقطع زماني مختلف با فاصله زياد
صورت گرفته و به صورت دو روستاي مجزا بوده که در حال حاضر به صورت يک
روستاي واحد درآمده است .
روستاي مورکان قدمت طولاني تر داشته و زمان پيدايش آن نامشخص است ، اما چون
نام روستا برگرفته از نام سلسله هاي محلي که به کيان معروف بوده مي باشد ،
لذا قدمت روستا به اين دوره تخمين زده شده است که مهمترين عامل پيدايش آن
وجود منابع آب و خاک حاصلخيز مي باشد .
 
 
توپوگرافي
روستاي رحمت آباد و مورکان از روستاهاي دامنه اي است که در دو دامنه دره
تنگه زاينده رود واقع شده و علت وجودي هسته اوليه آنها رسوبات تشکيل شده بر
روي تراس باريک رودخانه و يک پيچ طبيعي در مسير رودخانه بوده است ، به طور
کلي از زمينهاي مساعدي جهت کشاورزي برخوردار است .
راه ارتباطي
مهمترين محور ارتباطي که نقش دسترسي به سکونتگاههاي محدوده را دارد ، محوري
است که در کنار رودخانه زاينده رودکشيده شده است ونقاط سکونتگاهي
باغبهادارن ، همام ، رحمت آبادومورکان ، چم پير، سعيدآباد ، کرچگان ،
برنجکان ، خشوئيه ، آيدوغميش ، زردخشوئيه و ... را به همديگر اتصال مي دهد .
اين جاده علاوه بر نقش دسترسي نقاط سکونتگاهي با همديگر ، داراي نقش
گردشگري نيز مي باشد و امکان استفاده از حاشيه زيباي رودخانه زاينده رود را
براي گردشگران فراهم مي سازد .
 
2-2-2-)‌شناخت مراحل گسترش کالبدي روستا جهت گسترش فعلي آن
در بررسي مراحل توسعه روستاها و حتي شهرهاي کشور جهت تعيين مبناي توسعه سعي
شده است تا عناصر زماني خاص که تأثيرات عمده اي را بر تعيين و يا شروع زمان
جديد توسعه دارند ، بررسي نموده و مقاطع زماني خاصي را تعريف نمايند .
روستاي رحمت آباد و مورکان نيز از اين امر مستثني نبوده ، لذا پس از شکل
گيري هسته اوليه گسترش روستا طي سه مرحله که مرحله اول از ابتداء شکل گيري
تا اصلاحات ارضي مي باشد ، مرحله دوم از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي و
مرحله سوم از انقلاب اسلامي تا کنون ادامه يافته است . روستاي رحمت آباد و
مورکان به صورت دو روستاي مجزا بوده که روستاي مورکان با قدمت زيادي در
شمال رودخانه زاينده رود شکل گرفته و روستاي رحمت آباد با قدمت کمتري در
قسمت جنوب رودخانه به وجود آمده است ، در حال حاضر رودخانه زاينده رود مانع
از پيوستگي دو قسمت رحمت آباد و مورکان شده که تنها از طريق پل فلزي باهم
ارتباط دارند ، لذا شکل گيري و مراحل گسترش کالبدي هر کدام از ابتدا تا
کنون به صورت مجزا بوده که به اين صورت مي باشد :
آغاز شکل گيري روستاي مورکان در قسمت جنوب شرقي در نزديکي رودخانه بوده و
سپس در اولين مرحله توسعه يعني از ابتدا تا اصلاحات ارضي گسترش روستا در
اطراف هسته اوليه به ويژه در قسمتهاي شمال ، جنوب و غرب صورت گرفته است .
در مرحله بعد يعني از اصلاحات ارضي تا انقلاب اسلامي همچنان گسترش روستا به
سمت غرب گرايش يافته و علاوه بر آن قسمتهايي در شرق رودخانه نيز به وجود
آمده است .
در مرحله سوم يعني از انقلاب اسلامي تا کنون گسترش و توسعه روستا در جهت
غرب و جنوب مورکان صورت گرفته است . هسته اوليه روستاي رحمت آباد در قسمت
شمال بوده که طي دوره اول قسمت شمال غربي روستا شکل گرفته است ، گسترش اين
قسمت از روستا درمراحل دوم وسوم نيز به سمت جنوب بوده است .
 
2-2-3) بررسي و شناخت کيفيت ابنيه روستا
ساختمانهاي روستاي رحمت آباد و مورکان را به لحاظ کيفيت ابنيه با توجه به
نوع مصالح بکار رفته و قدمت ساخت آنها و همچنين وضعيت مساکن مي توان به
چهار نوع نوساز ، مرمتي ، تخريبي و مخروبه تقسيم بندي کرد که به بررسي هر
کدام از آنها و مساحت آن مي پردازيم.
 
الف) نوساز
ساختمان اين دسته از بناها در سالهاي اخير به اتمام رسيده است و عموماً
مصالح مورد استفاده در آنها مصالح بادوام چون آجر و آهن و بتن است . 292
واحد مسکوني همچنين مدراس ، مخابرات ، بسيج ، خانه بهداشت ، مسجد و حسينيه
و شرکت تعاوني در روستا نوساز هستند که مجموعاً سطحي معادل 113248 مترمربع
را شامل مي شوند و در حدود 2/44 درصد از ابنيه هاي روستا را به خود اختصاص
داده است . اکثر خانه ها در محله رحمت آباد با اين کيفيت مي باشند .
 
ب) مرمتي
ساختمان اين دسته از بناها مربوط به سالهاي نه چندان قبل است که بناهاي
آنها قابل استفاده بوده و از لحاظ ايستائي مشکلي ندارد ولي چون تا حدودي
گذشت زمان شامل حال آنها شده نياز به تعميراتي دارند و مهمترين مسئله مورد
توجه در آنها کمبود تأسيسات جديد در قسمتهاي مختلف بنا مي باشد . مصالح
مورد استفاده در اين ساختمانها نيمه بادوام مثل آجر و چوب است . اکثر
ساختمانها در محله مورکان داراي کيفيت مرمتي مي باشند که در آن پراکنده شده
اند ، اين نوع ساختمانها مجموعاً سطحي معادل 98812 مترمربع از سطح روستاي
رحمت آباد و مورکان را در بر گرفته که نسبت به کل ساخت و سازها 6/38 درصد
مي باشد .
 
ج) تخريبي
ساختمانهاي تخريبي روستا مساحتي معادل 34097 مترمربع برابر با 3/13 درصد از
سطح روستا را شامل مي شوند که بيش از 80 درصد از آنها در محله مورکان ديده
مي شود . اين نوع ساخت و سازها مربوط به سالهاي قبل است که گذشت زمان باعث
تخريب بعضي از قسمتهاي آن شده و نيازمند تعميرات اساسي و يا تخريب و ايجاد
بناي جديد به جاي آنها مي باشد . در ساخت اين نوع بناها از مصالح کم دوام
مثل خشت و گل و چوب استفاده شده است .
 
د) مخروبه
ين نوع ساخت و سازها مربوط به سالهاي بسيار قبل و غالباً زمان اوليه شکل
گيري روستا مي باشد که گذشت زمان و کم دوام بودن مصالح بکاررفته (خشت و گل)
در اين نوع ابنيه باعث ويراني آنها شده و در بعضي از موارد تبديل به تلي از
خاک شده اند و تنها با ايجاد بناي جديد مي توان از آنها استفاده نمود .
مساحت اين نوع.................................
 
 
 
 
 
تعيين تعدادواحدهاي مسکوني وابعادقطعات مسکوني براساس اطلاعات موجود
در حال حاضر 832 واحد مسکوني در روستاي رحمت آباد و مورکان وجود دارد که
199 واحد آن به صورت مخروبه يا تخريبي است که در کل غير قابل سکونت مي باشد
و 633 واحد مسکوني قابل استفاده مي شود ، 33 واحد مسکوني در حال ساخت است
که در مجموع تعداد واحد مسکوني قابل استفاده در روستا به 666 واحد مي رسد و
اين تعداد برابر با تعداد خانوار روستا است . لذا در حال حاضر هيچ کمبود
مسکوني در روستا احساس نمي شود .
با توجه به سطح کاربري مسکوني که معادل 237512 مترمربع مي باشد و همچنين
تعداد واحد مسکوني روستا که برابر با 832 واحد است ، سطح متوسط هر واحد
مسکوني در روستاي رحمت آباد و مورکان معادل 285 مترمربع مي باشد .
ابعاد واحدهاي مسکوني در قسمتهايي از روستا به ويژه در بافت قديم به دليل
اجتماع خانوارهاي گسترده و نوع معيشت روستا که کشاورزي و دامداري است بسيار
گسترده بود و علاوه بر محل زندگي انسان قسمتي از واحد مسکوني به نگهداري
دامها و انبار تعلق گرفته که باعث گستردگي سطح واحدهاي مسکوني گرديده است
اما خانه هايي که در سالهاي پاياني به ويژه در سه دهه اخير بعد از انقلاب
ساخته شده با حذف واحدهاي نگهداري دام کمتر شده که اين خانه ها را در محله
رحمت آباد مي توان مشاهده کرد .
 
2-2-4-) شناخت بناها و بافتهاي با ارزش احتمالي موجود در روستا
با توجه به مطالعات و بررسيهاي ميداني صورت گرفته در سطح روستا و با توجه
به استعلام انجام شده از طرف سازمان ميراث........................
 
 
 
-2-5-) بررسي شبکه معابر روستا شامل سطح بندي معابر ، تعيين طول و عرض آنها
، شيب معابر و تعيين نوع وسايل نقليه و حجم تقريبي تردد آنها در معابر اصلي
با استفاده از اطلاعات محلي
طبقه بندي شبکه معابر روستاي رحمت آباد و مورکان با توجه به عرض و عملکرد
آنها در بافت روستا و همچنين تأمين ارتباطات داخلي و خارجي روستا صورت
گرفته است که در نهايت به چهار دسته اصلي تقسيم شده اند که عبارتند از :
معابر اصلي درجه يک ، معابر اصلي درجه دو ، معابر فرعي درجه يک و معابر
فرعي درجه دو .
 
 
الف) معابر اصلي درجه يک
اين نوع معابر شامل معبر ورودي روستا است که از سمت شمال محله مورکان شروع
شده و در قسمت شمال به دو شاخه منشعب گرديده که هر دو با جهت شمالي – جنوبي
از محدوده شرق و غرب روستا عبور نموده و در محدودة جنوب محله مورکان دوباره
به هم متصل شده و پس از عبور از رودخانه از طريق پ.........................
 
 
 
-2-6-) شناخت و تعيين محدوده محلات و مراکز آنها
محلات اجزاء تشکيل دهنده يک مجموعه زيستي اند که هر چه اين مجموعه وسيعتر و
بزرگتر باشد تعداد محلات آن نيز بيشتر است و با توجه به اينکه روستاي مورد
مطالعه به صورت دو روستاي مجزا به نامهاي روستاي رحمت آباد و مورکان بوده
در حال حاضر هر کدام به صورت محله اي از يک روستاي واحد درآمده است .
 
الف) محله مورکان
اين محله که در ابتداي شکل گيري به صورت روستاي واحدي بوده داراي قدمت
طولاني تري است و نام آن برگرفته از نام محلي سلسله کياني مي باشد . محله
مورکان در قسمت شمال رودخانه شکل گرفته که هسته اوليه آن در قسمت جنوب شرقي
بوده است ، در حدود نيمي از ابنيه هاي اين قسمت از روستا نوساز مي باشند .
گورستان ، يک باب حمام متروکه ، مسجد ، حسينيه ، مخابرات ، مدرسه ابتدايي
شهيد عراقي ، مدارس راهنمايي، بسيج، خانه بهداشت، مجموعه ورزشي چمران وشرکت
تعاوني دراين محله واقع شده اند. 651 واحد مسکوني نيز در اين محله وجود
دارد که 30 واحد آن به صورت مخروبه ، 120 واحد تخريبي ، 343 واحد مرمتي ،
136 واحد نوساز و 22 واحد در حال ساخت مي باشد .
 
ب) محله رحمت آباد
اين محله نسبت به محله مورکان قدمت کمتري داشته و در حدود 40 سال پيش در
جنوب رودخانه شکل گرفته است . در اين محله نيز يک زمين ورزشي ، دبستان سروش
و يک باب حمام واقع شده ، همچنين 181 واحد مسکوني وجود دارد که اکثر آنها
نوساز مي باشند به طوريکه 124 واحد از خانه ها نوساز ، 30 واحد مرمتي ، 14
واحد تخريبي ، 2 واحد به صورت مخروبه و 11 واحد در حال ساخت مي باشند
.................
 
.............................
 
 
 
 
 
فصل دوم
تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ
 
 
 
 
 
1- تحلیل و استنتاج مطالعات مربوط به حوزه نفوذ
1-1- ارائه و ارزیابی گزینه های مختلف برآورد جمعیت روستا تا سال افق و طرح
و انتخاب گزینه مناسب
 
مشخصات جمعيتي شهرستان لنجان
براي بررسي مشخصات جمعيتي شهرستان لنجان ابتدا بايد اين نکته را در نظر
داشت که لنجان شهرستان جديدي است که در فاصله سالهاي 55-1345 از شهرستان
اصفهان جدا شده و محدوده سياسي آن مرتباً تغييرکرده است . اين تغييرات حتي
در سرشماري عمومي (سال 1365) نيز صورت گرفته و بنابراين دسترسي به ارقام
براي محدوده هاي معين و يکسان وجود نداشته است . اين امر بازسازي آماري
جمعيت شهرستان لنجان را ايجاب مي کرد .
لذا با توجه به منابع آماري موجود اقدام به بررسي و جمع آوري آمار جمعيت تک
تک روستاها و شهرها در محدوده فعلي شهرستان در دوره هاي مختلف سرشماري
نموده و سپس آمار جمع آوري شده به اين طريق از هر دوره سرشماري به عنوان
جمعيت شهرستان لنجان در آن دوره سرشماري منظور گرديد .
بر اين اساس بعضي از متغيرهاي جمعيتي شهرستان که بدين روش حاصل گرديده در
مطالعات و بررسيهاي اين مبحث مورد استفاده قرار گرفته است . از سوي ديگر با
توجه به تعاريف متفاوتي که از شهر درسرشماريهاي مختلف وجود داشته بررسي
نقاط شهري نيز مستلزم بازسازي ارقام مربوط به آنها بوده است.
در بررسي حاضر ، نقاط شهري بر اساس تعريف شهر بعنوان نقطه اي که داراي
شهرداري است منظور شده اند و از اين رو نقاط جمعيتي مانند پولادشهر ،
ورنامخواست ، چرمهين که در سرشماري سال 1365 جزو نقاط روستايي بحساب آمده
بودند در اينجا جزو نقاط شهري محسوب شده اند بدين ترتيب تفاوتهايي بين
ارقام بررسي کنوني و ارقام مرکز آمار ايران بوجود آمده است .
 
جمعيت و بعد خانوار
رقم جمعيت شهرستان در سالهاي 45 و 1355 بترتيب 53651 و 102254 نفر بوده است
. در سال 1365 ، ارقام به 176341 نفر افزايش يافته و بر اساس نتايج
آمارگيري سال 1375 جمعيت شهرستان به 207270 نفر رسيده
است......................
 
-2-)‌معرفي و اولويت بندي پروژه هاي عمراني مورد نياز روستا که به وسيله
طرح هادي قابل رفع مي باشند
از جمله برنامه ها و پروژه هاي عمراني مورد نياز روستا که از طريق آن مي
توان مشکلات روستا را حل نمود ، مي توان ايجاد زمينه هاي اشتغال در بخشهاي
مختلف زير را ذکر نمود :
1- يکپارچه سازي و گسترش زمينهاي کشاورزي در روستا
2- تأسيس واحدهايي کارگاهي
3- پيش بيني و ارائه امکانات و خدمات در روستا که منجر به ايجاد اشتغال مي
گردد
4- به منظور حل مشکل شبکه معابر در روستا مي بايست با تعريض ، زيرسازي ،
جدول گذاري ، آسفالت کردن و ايجاد تقاطعها و ميادين مناسب به اصلاح معابر
پرداخت .
 
شناسايي پايه
شناسايي پايه در سطح حوزه نفوذ
روند روبه افزايش جمعيت تاثير بسزايي بر رشد شهرها و روستاها و بافت
اقتصادي – اجتماعي و کالبدي آنها دارد . براي......................
 
 
 
 
 
فصل سوم
تعیین برنامه ها ، پروژه های پیشنهادی و ارائه طرح هادی.................
 
.....................


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه روستا ,پروژه روستاي رحمت آباد و مورکان ,روستای رحمت آباد و مورکان,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی معماری روستای کینه ورس
پروژه روستا هوره شهرکرد
پروژه روستا - و طرح هادي روستاي روح آباد +201 اسلايد پاورپوينت روستاي روح آباد

برچسب‌ها: روستای رحمت آباد و مورکان,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۲۷ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت روستای کندلوس نوشهر

پاورپوینت روستای کندلوس نوشهر

تاریخ ایجاد 14/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 103 اسلاید پاورپوینت همراه با عکس و پلان و جداول   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 5182 kb  تعدادمشاهده  8


 
 
نگاه اجمالی به ویژگی های منطقه
 
 1)موقعیت جغرافیایی استان مازندران
 
2)موقعیت جغرافیایی شهرستان نوشهر
 
3)ویژگی اقلیمی استان و شهرستان نوشهر
 
4)سیر تحول جمعیتی شهرستان نوشهر
 
* *
 
*این پروژه شامل عکس از فضای درونی مساجد ورودی های امامزاده موزه نوع بافت
روستا بررسی ساختمانهای مسکونی بررسی
*
 
*کامل یک خانه روستایی پلان طبقات نوع پوشش و سقف بام *
 
 
*ادامه مطلب :*
—بررسی زمین های زیر کشت روستا
—بررسی دام روستا
—بررسی بخش های خدماتی روستا
—aبررسی بخش های صنعتی روستا
—بررسی رشد جمعیتی روستای کندلوس و روستا های قمر
—بررسی نسبت جنسی روستای کندلوس و روستا های قمر
.............................
— شهرستان نوشهر با مساحت 1716.5 کیلومتر مربع 7.2 درصد از مساحتزکل استان
مازندران را تشکیل میدهد.این شهرستان از نظر جغرافیایی بین 36 درجه و 14
دقیقه تا 36 درجه و 40 دقیقه عرض شمالی کشور واقع شده است. محدوده شهرستان
از غرب به شهرستان چالوس از شرق و جنوب به شهرستان نور از شمال به سواحل
دریای مازندران محدود می شود.
............................
—مجموعه ی روستایی کندلوس-میرکلا یکی از مجتمع های انسانی واقع در شمال
ایران در فاصله ی 42 کیلومتری جاده اصلی (کرج-چالوس)ودر ارتفاع 1400 متری
از سطح دریا در دره موسم به میخساز قرار گرفته
—کندلوس از شمال به پیده از جنوب به کوه های البرز از شرق به میرکلا و از
غرب به دره زانوس محدود شده است


کلمات کلیدی مرتبط:
,نگاه اجمالی به ویژگی های منطقه , , 1)موقعیت جغرافیایی استان مازندران , ,2)موقعیت جغرافیایی شهرستان نوشهر , ,3)ویژگی اقلیمی استان و شهرستان نوشهر , ,4)سیر تحول جمعیتی شهرستان نوشهر , ,* * , ,*این پروژه شامل عکس از فضای درونی مساجد ورودی های امامزاده موزه نوع بافت ,روستا بررسی ساختمانهای مسکونی بر,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت
پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت روستای خشک آباد تفت
پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه - پروژه روستای میرشکارلو
دانلود عکس هایی از روستای یوزباشکندی

برچسب‌ها: پاورپوینت روستای کندلوس نوشهر,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۲۴ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت روستای واسکس

پاورپوینت روستای واسکس

تاریخ ایجاد 14/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 120 اسلاید فایل پاورپوینت منابع فارسی دارد بهمراه   قیمت: 18000 تومان     تعدادمشاهده  8


 

 
مقدمه
 
فصل اول : جغرافیای انسانی
 
فصل دوم : جغرافیای طبیعی
 
فصل سوم : مطالعات كالبدی (بافت شناسی)
 
فصل چهارم : بررسی بافت مسكونی
 
فصل پنجم : تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر معماری فضاهای مسكونی
 
فصل ششم : رولوه سه بنای مسكونی
 
فصل هفتم : ارائه طرح مسكونی پیشنهادی
 
منابع و مآخذ
 
 
 
شناخت و بررسي علل پيدايش روستا :
 
 بنابر اظهارات ريش سفيدان و اعضاي شوراي اسلامي روستا ، قدمت روستاي واسكس
بيش از 300 سال مي باشد.به طور كلي بين استقرار يك سكونتگاه و عوامل طبيعي
، اقتصادي و فرهنگي ارتباط مستقيمي وجود دارد.
 
      در پيدايش روستاي واسكس ، وجود آب و خاك مناسب براي كشت و زرع ،
اراضي تقريباً هموار كشاورزي و نيز وجود مرقد دو امامزاده به نام هاي
امامزاده زكريا در جنوب روستا و امامزاده قاسم در شمال روستا ، در پيدايش
روستاي واسكس نقش اصلي ايفا نمودند.
 
 
 
روستاي واسكس در گذر زمان :
 
 
 
روستاي واسكس در گذشته هاي دور يهودي نشين بوده و عمارت هاي قديمي چند طبقه
با آجرهاي خشتي داشته ، قصري به نام « شال بكوشت » هم در اين روستا وجود
داشته كه خراب شده است . پشت تكيه ي امروزي يك تكيه و زندان وجود داشته .
در زمان محمدعلي شاه ، بابي ها ( پيروان فرقه ي بهائيت ) كه رهبرشان
محمدعلي باب بوده به روستاي واسكس حمله كرده ، تكيه و زندان را به آتش
كشيده و بسياري از شيعيان را مي كشند.
 
   روستاي واسكس در گذشته حالت مركزيت داشته و در دوره اي كه حكومت روستا
به صورت ارباب رعيتي بوده ، قراء اطراف مثل متان كلا  ،  شهرود كلا  ، 
وسطي كلا  ، كوچك سرا  ،  اسكندر كلا  ، هفت تن و ... تابع حكومت محلي
واسكس بوده اند . بعد از انقلاب سفيد در سال 1341 زمين ها از حالت ارباب
رعيتي درآمد و پس از آن هم در سال 1357 با انقلاب اسلامي ايران تمام نظام
هاي سنتي و قديمي برچيده شد.
 
 
 
) 1 ـ قوميت ( تيره ها
 
      مشون ـ مسگر ـ خنار ـ فرح آبادي ـ تبر ـ سيد . هر طايفه از يك بزرگ (
ريش سفيد قوم ) حرف شنوي داشته است .
 
 
 
   2 ـ زبان و گويش
 
      فارسي با گويش مازندراني
 
  
 
3 ـ دين و مذهب
 
      اسلام ، شيعه
 
  
 
4 ـ آموزش و پرورش ( وضع سواد)
 
     آمار سال 1375 : از كل جمعيت 1603  نفري روستاي واسكس ، حدود  1472
نفر معادل 92% از جمعيت 6 سال و بالاتر ، باسواد بودند.
 
  
 
5 ـ آداب و رسوم
 
      ـ ازدواج
 
        . خواستگاري ، نامزدي و عقد ، با صلاحديد بزرگان خانواده
 
        . « درزي شو » : شب دوختن لباس عروس
 
        
 
 
 
 
 
- نحوه ساخت و ترکیب فضاها
 
مشخصه بارز فضاهای سکونتی در بافت قدیم ، تبعیت از الگوی کوشک و در بافت
جدید، تبعیت از شیوه های نو
 
 
 
ترکیب فضا در واحدهای قدیمی تر بصورت کوشک :
 
واحد مسکونی در مرکز ، برخی از اجزای ساختمان مانند انبار ، مستراح، و جای
نگهداری مرغها و ... در سطح قطعه تفکیکی پراکنده شده، معمولا حیاط بوسیله
دیوار محصور .
 
 
 
ترکیب فضا در واحدهای نوساز:
 
غالباٌ یک جبهه پر، اجزای ساختمان مانند الگوهای شهری در درون واحد مسکونی و
در یک جبهه از قطعه تفکیکی جانمایی گردیده و پیلوت ساختمان بعنوان انباری و
پارکینگ بوده است.
 
 
 
از لحاظ فرم و کشیدگی مساکن روستای واسکس بیشتر فرم شمالی- جنوبی و
غربی-شرقی را نشان می دهد که این امر ناشی از زاویه تابش در این
منطقه(استفاده از آفتاب در فصل زمستان یا بادی که در فصل گرما می وزد) و
اعتقادات مذهبیشان که رو به قبله یا رو به امام رضا( شرق) باشد. اندازه
قطعات تفکیکی در نقاط مختلف روستا چندان تغییری ندارد، اندازه قطعات تفکیکی
در نقاط مختلف روستا ارتباط نزدیکی با میزان درآمد خوانوار دارد و برخی
تفاوتهایی که در بافت جدید و قدیم وجود دارد غلاوه بر درامد خوانوارها با
نوع معیشت و قدمت واحدهای مسکونی در دو بافت مزبور مزتبط می باشد، در بافت
قدیم عموماٌ بدلیل براکندگی اجزای واحدهای مسکونی در سطح زمینی، در بسیاری
از موارد اندازه قطعات بیشتر است. مردم از نظر اقتصادی بهم وابسته بودند
چون بدر و فرزندی روی یک زمین کار می کردند واز محصولات بطور مشترک استفاده
می نمودند. خانه ها بصورت طولی و زنجیروار کنار هم اضافه می شد و همه در
یکجا مسکن داشتند.
 
در حالیکه در بافت جدید هم شکل قطعات و اجزای واحدهای مسکونی تا حدی از نوع
واحدهای شهری تبعیت میکند، بهمین دلیل قطعات کوچکتر می شود . متوسط قطعات
تفکیکی حدود 860 متر مربع و الگوی اشغال واحدهای مسکونی کوشک می
باشد...........................


کلمات کلیدی مرتبط:
,مقدمه , ,فصل اول : جغرافیای انسانی , ,فصل دوم : جغرافیای طبیعی , ,فصل سوم : مطالعات كالبدی (بافت شناسی) , ,فصل چهارم : بررسی بافت مسكونی , ,فصل پنجم : تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر معماری فضاهای مسكونی , ,فصل ششم : رولوه سه بنای مسكونی , ,فصل هفتم : ارائه طرح مسكونی پیشنهادی , ,منابع و مآخذ , , , ,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت
پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت روستای خشک آباد تفت
پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه - پروژه روستای میرشکارلو
دانلود عکس هایی از روستای یوزباشکندی

برچسب‌ها: پاورپوینت روستای واسکس,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۲۱ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پروژه روستای کمال آباد قزوین

پروژه روستای کمال آباد قزوین

تاریخ ایجاد 14/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 115 اسلاید فایل پاورپوینت همراه با عکس و نقشه   قیمت: 18000 تومان     تعدادمشاهده  6


 
روستای کمال آباد دردهستان پیر یوسفیان از شهرستان الوند از استان قزوین
قرار دارد.
 
موقعیت آن ۵۰ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۱۲ دقیقه عرض شمالی است.
 
روستا در اراضی رسوبی دشت قزوین (اراضی درجه یک و درجه دو کشاورزی) واقع
شده است.
 
جمعیت: براساس آخرین گزارش ارسالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، براساس نرخ
رشد ۵/۲ درصدی در سال ۸۴ جمعیت شهر الوند ۸۰۶۷۲ نفر اعلام شده‌است. همچنین
طی استعلام فرمانداری البرز از مرکز آمار ایران، آخرین رقم اعلام شده
براساس نرخ رشد ۵/۲ درصدی در سال ۸۴، ۶۵۱۰۰ نفر میباشد.
 
از نظر اقلیمی دارای آب و هوای مدیترانه (نیمه بیابانی) با بارش متوسط
سالانه ۳۱۲ میلیمتر می‌باشد دمای شهر در طول سال معادل ۱۳ درجه سانتی گراد است.
 
جهت حرکت باد غالب که آزار دهنده‌است از جنوب شرقی و موسوم به باد راز یا
شره می‌باشد که تؤام با خشکی هوا و افزایش دمای شهر می‌گردد.....
 
وجود ۲ گسل اصلی در دو سمت شمال (گسل قزوین) با فاصله تقریبی ۱۷ کیلومتری و
جنوب (گسل آبیک) با فاصله ؟؟؟؟کیلومتری منطقه را آسیب پذیر نموده‌است
 
روستاهای اطزاف آن عبارتند از: نصرت آباد، پیریوسفیان، مشعلدار، کمال آباد
و تا حدودی حسن‌آباد کلج
 
جمعیت آن به ؟؟؟ خانوار میرسد
 
کار و پیشه :کشاورزی  باغداری دامداری سنتی  کارگری و مغازه داری
 
کشت:آبی و آب کشاورزی و آشامیدنی خود را از چندین منبع و توسط لوله کشی
تامین می کنند.
 
محصولات و فراورده های کشاورزی:گندم جو ذرت یونجه گوجه فرنگی  از محصولات
کشاورزی سیب گلابی آلو هلو شلیل زرد آلو آلو انگور بادام گردو از محصولات
باغداری می باشد 
 
دراین روستا خدماتی از طرف دولت برای اهالی این روستا درنظر گرفته شده که
عبارتنداز :
 
 مخابرات, پست بانک ,خانه بهداشت, دهداری و شورای شهر,شرکت نفت و فراورده
های سوختی ......

توجه به بررسی های به عمل آمده از موقعیت جغرافیای منطقه و روستای کمال
آباد به منظور تععین حوزه نفوذ و نقاط نافظ بر آن مشخص گردید که نقاط نافظ
بر روستای به ترتیب اهمیت و با توجه به تعداد و تراکم مراجعات عبارتند از
مرکز دهستان مرکز بخش شهرستان و استان که بیشتر جهت بهره مندی از خدمات
اداری تجاری آموزشی و درمانی مورد توجه قرار می گیرند همچنین در حوزه نفوذ
روستا با توجه به حجم مراجعات و نیز نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در
طرح  جامع ناحیه قزوین مشخص گردید روستای کمال آباد در سلسله مراتب سطح
بندی سکونتگاه های روستایی به عنوان حوزه عمرانی از مجموعه پیرامونی شهر
الوند فاقد قمر بوده و هیچ نقطه روستایی در حوزه نفوذ آن واقع نمی باشد......


کلمات کلیدی مرتبط:
,روستای کمال آباد دردهستان پیر یوسفیان از شهرستان الوند از استان قزوین ,قرار دارد. , ,موقعیت آن ۵۰ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۱۲ دقیقه عرض شمالی است. , ,روستا در اراضی رسوبی دشت قزوین (اراضی درجه یک و درجه دو کشاورزی) واقع ,شده است. , ,جمعیت: براساس آخرین گزارش ارسالی سازمان مدیریت و برنا,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت
پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت روستای خشک آباد تفت
پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه - پروژه روستای میرشکارلو
دانلود عکس هایی از روستای یوزباشکندی

برچسب‌ها: پروژه روستای کمال آباد قزوین,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۱۹ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پروژه معماری روستای پیام واقع در استان آذربایجان شرقی

پروژه معماری روستای پیام واقع در استان آذربایجان شرقی

تاریخ ایجاد 14/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 93 اسلاید فایل عکس   قیمت: 6000 تومان     تعدادمشاهده  2


 پروژه معماری روستای پیام واقع در استان آذربایجان شرقی

روستای پیام
فهرست مطالب
شناخت کلی روستا
بررسی عوامل انسانی
بررسی عوامل اقتصادی
شناخت بافت روستا 
شناخت معماری روستا
 
بیشتر شیب های این روستا بین 20 تا 10 درصد هستند 
در این نقاط ساختمان ها به صورت مسکونی میباشد 
 در شیب های بیشتر اکثر خانه ها به صورت 2 طبقه ساخته شده است 
 بخشهای تجاری و درمانی و خدماتی و همین طور خانه ها نو ساز ومدارس برای راحتی در ساخت در شیب های کمتر ساخته میشوند.
 در این شیب نسبتا زیاد توجه به این نکته ضروری است که جمع آوری آب های سطحی از گذشته نیز مورد توجه بوده 
برای حل این مشکل از آب روهایی با عرض زیاد استفاده کرده اند

 


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه معماری روستای پیام واقع در استان آذربایجان شرقی ,روستای پیام ,فهرست مطالب ,شناخت کلی روستا ,بررسی عوامل انسانی ,بررسی عوامل اقتصادی ,شناخت بافت روستا ,شناخت معماری روستا , ,بیشتر شیب های این روستا بین 20 تا 10 درصد هستند ,در این نقاط ساختمان ها به صورت مسکونی میباشد , در شیب های بیشتر اکثر ,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت
پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت روستای خشک آباد تفت
پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه - پروژه روستای میرشکارلو
دانلود عکس هایی از روستای یوزباشکندی

برچسب‌ها: پروژه معماری روستای پیام واقع در استان آذربایجان شرقی,
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۱۵ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پروژه روستای قره تپه

پروژه روستای قره تپه

تاریخ ایجاد 20/02/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: پروژه کامل همراه با نقسه روستا   قیمت: 3500 تومان   حجم فایل: 18 kb  تعدادمشاهده  1


پروژه روستای قره تپه
 
شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ ):
 
در تعیین حوزه نفوذ یک سکونتگاه اعم از شهری و روستایی از روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد که یکی از متداول ترین آن ، روش تحلیل جریانهاست . این روش ، نحوه شدت و جریانهای موجود بین یک مرکز جمعیتی و واحدهای پیرامون را نعیین میکند . این جریانها شامل جریانهای اقتصادی ، اجتماعی ، آموزشی ، بهداشتی – درمانی و …. می باشد .
 
در روستای قره تپه با توجه به پایین بودن سطوح خدماتی موجود در آن عدم موقعیت چهار راهی روستا ، جهت برقراری ارتباط سریع و نزدیک سایر روستاها با آن فاقد حوزه نفوذ می باشد .شناسایی روستا :
 
معرفی روستا به لحاظ موقعیت جغرافیایی :
 
روستای قره تپه از نظر تقسیمات کشوری در استان گلستان دهستان جعفربای جنوبی از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرترکمن واقع شده است . روستای مذکور در موقعیت جغرافیایی ۱۳و ۵۴ طول شرقی و ۵۶و ۳۶ عرض شمالی و با ارتفاع منفی ۱۳ متر پایین تر از سطح دریای آزاد قرار دارد . این روستا از سمت شمال به روستای خواجه لر از سمت جنوب به روستای غلام آباد و رودخانه قره سو ، از سمت غرب به روستای قره قاشلی و از سمت شرق به روستای گامیشلی نزار محدود می گردد . راه دسترسی به روستای قره تپه از طریق محور بندر ترکمن – گرگان بوده و فاصله آن با شهر بندرترکمن ۱۴ کیلومتر می باشد .
 
 
 
تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا :
 
اراضی زراعی روستای قره تپه به صورت پراکنده در اطراف روستا گسترده شده است . این اراضی از شمال به اراضی روستای خواجه لر ، از جنوب به اراضی روستای غلام آباد و رودخانه قره سو ، از غرب به اراضی روستای قره قاشلی و از شرق به اراضی روستای گامیشلی نزار محدود می شود . از منابع طبیعی موجود در روستای قره تپه ، می توان به خاک حاصلخیز ، آب مناسب و رودخانه قره سو اشاره نمود .
 
 بررسی منابع تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی روستا :
 
الف ) آب آشامیدنی :
 
آب آشامیدنی روستا از طریق شبکه آبرسانی آق امام که پس از پمپاژ، به یک منبع هوایی از طریق شبکه لوله کشی شده در سراسر روستا مورد استفاده قرار میگیرد ، تأمین می گردد .
 
ب ) آب کشاورزی :
 
آب کشاورزی روستا از طریق رودخانه قره سو و نزولات جوی تأمین می گردد .
 
 
 
ویژگیهای جمعیتی روستا :
 
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ روستای قره تپه ۱۴۱۰ نفر جمعیت داشته که در قالب ۲۱۸ خانوار با بعد خانوار ۴۷/۶ نفر زندگی می کردند . از کل جمعیت روستا در سال ۱۳۷۵ تعداد ۶۱۴ نفر معادل ۵۵/۴۳ درصد در گروه سنی ۱۴-۰ ساله ، ۷۲۸ نفر معادل ۶۳/۵۱ درصد در گروه سنی ۶۴-۱۵ ساله و ۶۸ نفر ۸۲/۴ درصد در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر قرار داشته اند .
 
 سواد :
 
توزیع وضع سواد روستا نشان می دهد که از مجموع ۱۱۸۴ نفر جمعیت ۶ سال و بالاتر در سال ۱۳۷۵ ، ۸۴۰ نفر معادل ۹۵/۷۰ درصد باسواد می باشند که نسبت به کل جمعیت ۵۷/۵۹ درصد باسواد بوده اند . این نسبت برای مردان ۶۳/۸۱ درصد و برای زنان ۴۰/۶۰ درصد بوده است .
 
 نسبت جنسی :
 
بر اساس اطلاعات به دست آمده از مرکز بهداشت شهرستان بندرترکمن در سال ۱۳۸۲ جمعیت روستا به ۱۱۱۷ نفر در قالب ۱۶۹ خانوار با بعد خانوار ۶۰/۶ نفر بالغ گردیده که از این تعداد ۵۶۱ نفر مرد و تعداد ۶۶۹ نفر زن می باشند که بر اساس محاسبات انجام گرفته بیانگر نسبت جنسی ۸۶/۸۳ نفر می باشد .
 
جدول شماره (۳) توزیع سنی جمعیت روستای قره تپه را در سال ۱۳۸۲ نشان می دهد .


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه روستای قره تپه , ,شناسایی منطقه ( حوزه نفوذ ): , ,در تعیین حوزه نفوذ یک سکونتگاه اعم از شهری و روستایی از روشهای مختلفی میتوان استفاده کرد که یکی از متداول ترین آن ، روش تحلیل جریانهاست . این روش ، نحوه شدت و جریانهای موجود بین یک مرکز جمعیتی و واحدهای پیرامون را نعیین میکند . این جریانها شامل,
مقالات مرتبط در این دسته
روستای کزج
دانلود روستای ابیانه,پاورپوینت
دانلود روستا1
دانلود تحقیق در مورد روستا (word)
دانلود شناخت وضع موجود در جامعه روستایی ایران,پاورپوینت
دانلود تحلیل روستای اسفیدان(شیروان),پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای زردبند,پاورپوینت
دانلود تحقیق پاورپوینت روستای عبدل آباد (word)
دانلود فایل اتوکد روستای زردبند(حرفه ای)/ dwg
دانلود تحقیق روستای زردبندفقط متن (word)
دانلود نقشه های اتوکد روستای عبدل آباد/ dwg
دانلود نقشه های اتوکد روستا نودوزق/ dwg
دانلود تحقیق روستا عبدل آباد قزوین (word)
دانلود تحقیق روستا ابیانه (word)
دانلود روستای کیش خاله شهرستان رضوان شهر استان گیلان,پاورپوینت
روستای 1 در, آذر بایجان غربی ارومیه ,دانلود- پاورپوینت
پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت روستای خشک آباد تفت
پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه - پروژه روستای میرشکارلو
دانلود عکس هایی از روستای یوزباشکندی

برچسب‌ها: پروژه روستای قره تپه,
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۲۹ توسط safa sa دسته : نظر(0)