X
تبلیغات
مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد

تاریخ ایجاد 30/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 88   قیمت: 7000 تومان   حجم فایل: 264 kb  تعدادمشاهده  3


فهرست
پیشگفتار ۲
مقدمه ۴
« مسجد » در معماری ایران. ۷
عملکرد های مساجد مختلف ۱۰
خصوصیات فضاهای کالبدی مسجد: ۱۲
مسجد جامع ۱۳
مسجد جامع یزد ۱۵
مسجد میر چقماق ۳۵
مسجد فرط ۴۸
مسجد ریگ ۵۵
مسجد شاه طهماسب ۶۴
مسجد و مصلی عتیق ۶۶
مسجد چهل محراب ۷۲
مسجد خواجه ابوالمعالی ۷۶
مسجد ساباط ۷۹
مسجد جامع بندر آباد ۸۱
پیشگفتار
 مطالب این مجموعه با عنوان بررسی تزئینات ونقوش مسجد جامع یزد جمع گرد آوری شده و سعی برآن بوده تا جایی که متون تاریخی باقیمانده و منابع و سوابق تاریخی مسجد جامع یزد اجازه داده است به ذکر توضیحاتی راجع به مصالح و کتیبه ها و تاریخ بنای آن و تغییرات ایجاد شده بر آن در طول سالیان، بپردازیم.
اگر چه نقوش شکل گرفته بر آن به طور عموم در تمام بناهای اسلامی ایران به چشم می خورد ولی خالی از لطف نبود که به بررسی تزئینات این مجموعه بپردازیم زیرا مجموعه بنای مسجد جامع یزد در شهری است که دارای بافت  سنتی دست نخورده ای نسبت به بناهای شهرهای دیگر  است، با این حال بناهای باستانی و اسلامی ایران همگی دارای لطف خاص خودشان هستند که معماران تلاشگر و هنرمند با اطلاعات و دانش معماری بالابه تأ سیس بناها همت گمارده اند.
حال چه به صورت تحقیق دانشگاهی یا هنر عنوان دیگری قطعاً علاقه و توجه شخصی و میل به دانستن در مورد عظیم تاریخی داشته باشم و به این مسیر رنگارنگ قدم گذاشته و هنر گوشه دیگری از این سرزمین را ورق بزنیم، وارد فضای زیبا و ملکوتی شویم از داخل مقرنها عبور کنیم و ایوانها را پشت سر گذارده و راه پر پیچ و خم نقوش اسلیمی و ختایی را گرفته از داخل بوته ها گذشته م مناره ها را دور بزنیم تا شاید تفحه ای از روح و ذوق هنری معمار و نقشبند این بنا از روح خسته ما گذر کند و جانی تازه به ما ببخشد.
دیدن و مشاهده کردن این گونه هنر های تاریخی که از سالیان باقی مانده شاید تلنگری باشد برای تمامی از تلاش افتادگان راه هنر و بروز خلاقیت و پشتکار.
مقدمه
هنر جو هره ای است که از ذرات هر ایرانی به فضل الهی به ودیعه نماده شده است. به همین علت جلوه های هنر در تمام مظاهر و مقوله های زندگی ایرانی مانند:‌ معماری، نقاشی ، خط وکتابت ، پارچه بافی، قالی وگلیم بافی، فلزکاری، سفالگری و …… در طول تاریخ بروز و ظهور داشته و دنیایی از زیباییها، ذوق، خلاقیت و ابتکار را پدید آورده است.
یکی از مظاهر انعکاس هنر ایرانی در معماری این سرزمین است هنرمند معمار ایرانی، از ابتدای کار و ازهنگام بکارگیری آجر که ازمصالح اولیه احداث بنا به شمار می رفته زیبا ترین نقشها  و طرحها را هنگام احداث دیوارها و پوششی گنبد ها وگوشواره ها، مقرنس ها و طاقنما ها خلق کرده است و در روند تکاملی آن با گره چینی، گل اندازی، گره سازی وآجر کاری خفته و رفته، شاهکار های بی نظیری را به وجود آورده است.
هنگام استفاده از گچ با خلق گچبریهایی با نقوش هندسی، گیاهی، دنیایی از خلاقیت را که  در دنیا بی نظیر می باشد آفریده و در استفاده از چوب برای پنجره ها و درها با بهره گیری از فتونی نظیر منبت، مشبک، معرق، کنده کاری، خاتم سازی ونقاشی روی چوب، اعجاز باور نکردنی را پدید آورده است.
برای تزیین بنا از کاشیهایی یک رنگ، هفت رنگ، معرق، طلایی و …. شیشه و آیینه در شکلها و رنگها و ابعاد گوناگون، مدد جسته و دنیایی از زیبایی و خلاقیت و هنر را عرضه کرده و همه اینها به همراه حجاریهای زیبا،  بنا هایی را در جای جای ایران بر پا و استوار کرده است.
بدون تردید تحقق این همه زیبابیها و خلاقیت جز به مدد عشق به معبود امکان پذیر نبود، چراکه بیشترین جلوه آنها را در مسجد، محراب و زیارتگاه می توان دید.
بناهای مذهبی، همواره مورد احترام و توجه ملل و اقوام مختلف درطول تاریخ بوده است، و به لحاظ همین اهمیت، پیوسته کاملترین تجربه های هنری هنرمندان برجسته هر دوره تاریخی در خدمت معماری و تزیین نقوش به کار رفته در احداث چنین اماکنی بوده است. این علاقه و توجه و بذل سرمایه های مادی و معنوی، نه از باب منافع اقتصادیو اغراض مادی، بلکه بر مبنای کشش و علاقه ای قلبی بر اساس گرایش فطری مردم به مکاتب الهی بروز کرده است. چه بسا مردمی که با مشکلات و تنگناهای اقتصادی قرین بوده، اما در سرمایه گذاری برای مظاهر معنوی، از جمله بناهای وابسته به مقدسات مذهبی، از هیچگونه ایثاری فروگذار نکرده اند.
بناهای رفیع و با شکوهی که در طول تاریخ برای معابد، مساجد وکلیساها،‌سر برافراشته اند، با یک پشتوانه قلبی و عشق حقیقی همراه بوده است.
در تاریخ اسلام، مسجد در رأس توجه مردم، به ویژه هنرمندان معتقد به مبانی دینی قرار داشته است. در دوره هایی که اثری ازپیشرفتهای علمی و صنعتی در هیچ کجای عالم دیده نمی شود، بر جسته ترین آثار معماری جهان، از میان مساجد بزرگ در جای  مانده است،‌ اگر چه به علل گوناگون، بویژه هجوم ارتشهای متجاوز بیگانه به کشورهای اسلامی بسیاری از ابنیه مهم و مساجد تاریخی دچار تخریب و ویرانی شده و آثار مهم مکتوب و میراث فرهنگی مسلمین که دستخوش غارت و آتش سوزی در کتابخانه های مهم جهان اسلام شده است، ما را ا زگنجینه های مهمی محروم کرده است،‌ با این حال آنچه بر جای مانده، خود  دریچه ای است برای شناخت عظمت معماری به کار رفته در بنای مساجد بزرگ تاریخی،  بویژه آن که در معماری و کاشیکاری بناها، مظاهر معنوی و مفاهیم والای مذهبی چه در انتخاب رنگ و چه در انتخاب شکل و فرم بسیار ماهرانه تلفیق شده اند،‌ و فضایی به وجود آورده است که انسان شیفته معنویت را بسوی خود می خواند.
« مسجد » در معماری ایران.
در هنر و معماری ایرانی و به ویژه معماری مساجد با دو پدیده شکل و محتوایا عینیت و ذهنیت – و در یک کلام قالب و روح مواجهیم.
هنر معماری دارای سه جنبه است یکی جایگاه اثر در شهر یا معماری شهری ، طراحی خود بنا یا حجم اثر، و در نهایت هنر های وابسته به معماری که شامل مواردی چون نور ورنگ و نقش است، می گردد که این اخیر با آنکه نقشی محوری در آنچه که معماری ایرانی نا مید ه می شود دارد، اما در دوره های پسین ، این شیوه یا مهجور گشته یا نقشی حاشیه یی یافته است. حال آنکه چنین ظرفیتی را دارد که فضا سازی کند و بدون اینکه ترکیب احجام نامتجانس ضرورت یابد، فضاهای دلخواه را ایجاد نماید.
انسان- و به تبع او اثر هنری- موجودیت نمی یابد، مگر آنکه قالب و روحی داشته باشد. قالب و روح دو وجه متفک یا همراه و ترکیبی نیستند، بلکه وجوهی محشور و عجیبند که هیچ کدام بدون دیگری موجودیت و معنا نمی یابد. نه هر قالبی محمل هر روحی است و نه روحی تاب نشستن بر هر قالبی را دارد. این دو تنها با یکدیگر موجودیت می یابد و رشد می کنند و مرتبت وجود می یابند.
درهنر معماری، اثر و روح حاکم بر جابجایی آن از یکدیگر منفک نیستندو نمی توانند که باشند. نمی توان فضایی را تخیل نمود، بدون آنکه صورت و شمایلی برایش قائل گشت و به همین عنوان نمی توان صورت و شمایلی تصور نمود و مصالح آن را در نظر نداشت- روح فراخ در همنشین با قالب تنگ همچون انیسش خرد و تحقیر می گردد یا قالب شکسته بر می دارد. قالب فراخ نیز ذلیل روح خرد شده، ویرانه می شود. این دو تنها بار شد متناسب و همپای یکدیگر، کارا و زیبنده می گردند. درفضا سازی ایرانی علاوه بر ترکیب یا انتزاع حجمی، از نقوش و رنگ و نور پردازی هم، به منظور القای انتزاع یا ترکیب فضایی استفاده شایان و قابل توجهی می شود به این معنا که در یک معنا که  در یک فضای راسته، شکست نور یا تفرق نقوش، قطعه ای را مجرء یا گسسته می نمایاند و بالعکس بدین لحاظ شناخت نقوش و در رأس آن گره بنایی، در فضا سازی ایرانی نقشی مؤثر و ناگزیر دارد….


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد , تحقیق معماري مساجد مختلف در شهر يزد, دنلود مقاله معماري مساجد مختلف در شهر يزد, مساجد یزد, مسجد, مسجد جامع يزد, مسجد ریگ, مسجد مير چقماق, معماري مساجد مختلف در شهر يزد, معماری مسجد, مقاله معماري مساجد مختلف در شهر يزد ,مسجد جامع ۱۳ ,مسجد جامع یزد ۱۵ ,مسج,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , مسجد جامع ساوه- پاورپوینت
دانلود , رایگان , مسجد جامع عتیق قزوین- پاورپوینت
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود مقاله معماری مساجد مختلف در شهر یزد,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۶ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

تاریخ ایجاد 30/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 67   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 506 kb  تعدادمشاهده  9


فهرست
چکیده: ۲
کلید واژگان: ۲
مقدمه : ۳
فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق ۴
۱-۱- بیان موضوع و تشریح آن: ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت مطالعه ۵
۱-۳- محدودة مورد مطالعه ۶
۱-۴- سؤالات تحقیق: ۶
۱-۵- متدولوژی ۶
۱-۶- محدودیت ها و امکانات تحقیق ۷
فصل دوم: ۸
خلاصه ای از شرایط جغرافیایی شهر یزد ۸
۲-۱- شرایط طبیعی ۸
۲-۱- موقع جغرافیایی- حدود وسعت ۸
الف) موقع ریاضی ۸
ب) موقع نسبی ۸
ج) حدود و مرزها ۱۰
۲-۱-۲- زمین شناسی ۱۰
۲-۱-۳- اقلیم حاکم و مشخصات آن ۱۱
۲-۱-۴- منابع آب ۱۱
۲-۱-۵- نتیجه گیری و بیان کلی شرایط طبیعی ۱۲
۲-۲- مشخصات اجتماعی، انسانی و اقتصادی: ۱۳
الف: وجه تسمیه یزد ۱۴
۲-۳- پیشینه تاریخی شهر یزد (یا اشاره به مسجد جامع) ۱۹
فصل سوم: ۲۲
۳-۱- پیشینه ی تاریخی مسجد جامع یزد ۲۲
۳-۲- موقع و جایگاه مسجد جامع ۲۹
فصل چهارم ۳۴
۴-۱- جایگاه مسجد جامع یزد در جذب توریسم و نتایج اقتصادی حاصل از آن: ۳۴
۴-۱-۱- اقتصاد گردشگری ۳۵
۴-۱-۲- فرصت های شغلی و مشارکت اقتصادی: ۳۶
۴-۲- فعالیت بخش تجاری خیابان مسجد جامع یزد ۴۲
۴-۲-۱- جدول ها و نمودارها ۴۴
سؤالات تشریحی ۵۴
۴-۲-۲- نتیجه گیری ۵۵
۴-۲-۳- راهکارها : ۵۶
۴-۳- فعالیت سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی استان یزد ۵۶
خلاصه مطالب و نتیجه گیری ۶۰
ارائه پیشنهادات: ۶۲
منابع و مأخذ ۶۵
تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد
چکیده:
تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف کلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یک کار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد.
و سؤال اصلی (آغازین) این تحقیق این است که:
آیا موقعیت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر یزد تأثیر گذارد و نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شد. این بود که از مهمترین بناهای بافت قدیمی بوده. اثرات اقتصادی آن بسیار زیاده تا حدودی هم تحقیق استفاده شد و حجم نمونه را تعداد ۲۵ نفر که از لیدرها، توریست ها و مغازه داران پرسش به عمل آمد.
کلید واژگان:
اقتصاد، توسعه، توریست، مسجد جامع
مقدمه :
همانطور که می دانیم صنعت گردشکری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای صنعتی و در حال توصعه جهان به شمار می آید و سرمایه گذاری در این بخش قابل توجهی را در فرایند توسعه ملی فراهم می‌آورد. شکی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی فشرده و در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در یافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از این صنعت خدماتی در کشور خود هستند توسعه صنعت گردشگری در ایران به خصوص در استان هایی که از لحاظ جاذبه های توریستی غنی هستند نتایج مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.
استان یزد یکی از استان های پنج گانه برتر کشور از نظر جاذبه های متنوع گردشگری است که با اختیار داشتن بافت اکولوژیکی، معماری گلی و خشت خام و جاذبه های متنوع تاریخ، فرهنگی و مذهبی از نظر گردشگران دارای اهمیت فوق العاده ای
می باشد که در این میان درخشان ترین بنای یزد یعنی مسجد جامع کبیر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.
در نتیجه می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر و هم چنین استان تأثیر به سزایی داشته باشد و این اثر تاریخی زیبا از گذشته های دور تا به امروز انسان‌های شیفته هنر معماری را از سرزمین های دور و نزدیک به سوی خود کشانده است و نقش به سزایی در رونق جهانگردی این دیار داشته است.
فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق
۱-۱- بیان موضوع و تشریح آن:
شهر موجودی است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مکان، متشکل از اجزاء فیزیکی و انسانی و روابط پیچیده میان آنها و متبلور از نقش انسان و اندیشه والای او و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ویژه است. بدون شک مسجد جامع یکی از این عناصر بوده است. اکنون با  از بین رفتن این مرکز محلات. محلات قدیمی از رونق افتاده است اما امروزه این مجموعه های تاریخی به عنوان عناصر میراث فرهنگی به شمار می رود که می توانند در جذب توریست داخلی و خارجی نقش به سزایی داشته باشند و سازمان میراث فرهنگی با توجه به اقداماتی که در این زمینه انجام داده توانسته است صنعت توریست را گسترش دهد و باعث ایجاد فرصت های شغلی شود.
زیرا فرصت های شغلی تشکیل دهنده این بخش است. علاوه بر این عوامل نباید موقع جغرافیایی و ارتباطی خاصی از یزد در مرکز کشور داشته را فراموش کرد که از روزگاران پیش همواره نزد سیاحان، بازرگانان و مسافران دارای جایگاه ویژه ای بوده است این ویژگی در سرنوشت استان به ویژه یزد به عنوان مرکز استان تأثیر به سزایی گذاشته و موجب رواج و رونق بازرگانان رفت و آمدهای بسیار و آثار فراوان اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شده است.
۱-۲- اهمیت و ضرورت مطالعه
انتخاب مسجد جامع به عنوان بناهای مهم شهر یزد بررسی جایگاه آن در نقش اقتصادی شهر و توسعه آن حائز اهمیت است. مسجد جامع یزد به عنوان مهمترین و معتبرترین اثر معماری واقع در حاشیه کویر مرکز ایران می تواند در رشد و توسعه اقتصادی شهر یزد. استان و حتی ناحیه هم تأثیر گذار باشد لذا ضرورت تحقیق از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تأثیر ات آن در توسعه اقتصادی شهر مورد توجه است که امید است با تلاش و کوشش متخصصان و مسئولین مربوط از این موهبت های خدادادی این سرزمین استفاده شود و صنعت بدون دور و صادرات نامرئی محصولات یا خدمات توریست را در کنار دیگر بخش های صنعتی و کارخانه ای بتواند علاوه بر رشد و توسعه اقتصادی باعث اعتلای فرهنگ مردمان این دیار شود.
۱-۳- محدودة مورد مطالعه
شهر یزد با حدود ۵/۹۹ کیلو متر مربع در مرکز استان یزد در مسیر راه اصفهان، کرمان قرار دارد و دارای مختصات جغرافیایی ۳۱ درجه و ۵۴ دقیقه عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۲۳ دقیقه طول شرقی قرار دارد و به منزله پل ارتباطی بین مناطق شمال و جنوب کشور محسوب می شود جاده معروف سنتو که بندرعباس را به تهران متصل می‌کند از میان این استان و از شهر یزد می گذرد و مسجد جامع کبیر یزد در قلب برزن نهادادن که هسته تاریخی بافت قدیم شهر یزد به شمار می روند قرار رفته است.
۱-۴- سؤالات تحقیق:
۱- جایگاه مسجد جامع در جذب توریسم برای شهر یزد چیست؟
۲- آیامسجد جامع به عنوان مهمترین اثر تاریخی شهر یزد توانسته است در اقتصاد این شهر تأثیر گذار باشد.
۱-۵- متدولوژی
این تحقیقی که جهت انجام یک کار دانشجویی بوده است هدف آن بررسی اثرات مسجد جامع یزد و جایگاه آن در نقش اقتصادی شهر یزد می باشد که روش جمع اوری اطلاعات به شیوه میدانی و کتابخانه ای بوده و این تحقیق توصیفی، تحلیلی
می باشد و هم چنین در این تحقیق برای ترسیم نمودارهای مربوطه از نرم افزار Cxcell‌ استفاده شده است.
۱-۶- محدودیت ها و امکانات تحقیق
این تحقیقی مانند هر تحقیق دیگری دارای محدودیت ها و امکاناتی بوده است از جمله:
۱- کمبود آمار و اطلاعات از سوی سازمان میراث فرهنگی
۲- عدم همکاری کتابخانه وزیری
۳- نا مناسب بودن شرایط آب و هوایی (گرمای بیش از حد هوا)
۴- عدم جواب صحیح مغازه داران و لیدرها.
فصل دوم:
خلاصه ای از شرایط جغرافیایی شهر یزد
۲-۱- شرایط طبیعی
۲-۱- موقع جغرافیایی- حدود وسعت
الف) موقع ریاضی
شهر یزد با وسعت حدود ۵/۹۹ کیلومتر در مرکز استان یزد در مسیر راه اصفهان و کرمان قرار دارد و دارای مختصات جغرافیایی ۳۱ درجه و ۵۴ دقیقه عرض شمالی و ۵۴ درجه و ۲۳ دقیقه طول شرقی است و متوسط ارتفاع آن از سطح دریا بیش از ۱۲۰۰ متر می باشد.
ب) موقع نسبی
استان یزد (و به تبع آن شهر یزد) چون در واحد طبیعی بیابان مرکزی ایران و در حدود محدودة خشک و بیابانی دنیا قرار دارد. محدودیت های شدیدی در زمینه آب دارد. علاوه بر این یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه ای که در مرکز ایران دارد در طول تاریخ همواره به دور از بحران ها و درگیری ها و تداخل فرهنگی قرار داشته است…


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد ,۱-۱- بیان موضوع و تشریح آن: ۴ ,۱-۲- اهمیت و ضرورت مطالعه ۵ ,۱-۳- محدودة مورد مطالعه ۶ ,۱-۴- سؤالات تحقیق: ۶ ,۱-۵- متدولوژی ۶ ,۱-۶- محدودیت ها و امکانات تحقیق ۷ ,فصل دوم: ۸ ,خلاصه ای از شرایط جغرافیایی شهر یزد ۸ ,۲-۱- شرایط طبیعی ۸ ,۲-۱- موقع جغرافیایی,

برچسب‌ها: دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۱۴ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پروژه بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامعه یزد

دانلود پروژه بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامعه یزد

تاریخ ایجاد 30/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 105   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 160 kb  تعدادمشاهده  1


فهرست مطالب

- فصل اول

مسجد در معماری ایران

عملکردهای مساجد مختلف

خصوصیات فضاهای کالبدی مسجد

- فصل دوم

مسجد جمعه یزد

مسجد جامع قدیم

مسجد جامع نو

کتیبه‌ها

فضای جلوخان

سردر و پیش درگاه

دهلیز (کریاس)

منار

شبستان شرقی

شبستان غربی

شبستان شاهزاده

صحن داخلی

ایوان اصلی

زیر گنبد

دالانها و شاه نشینهای متصل به ایوان

در و درگاههای شمالی و غربی

پایاب

سنگهای قبر غیره منصوب

کتابخانه

- فصل سوم

تزیین در معماری

انواع تزئینات

کتیبه‌ها

تزئینات هندسی

تزئینات گیاهی

نکاتی راجع به تزئینات

تأثیر رنگ در تزئین معماری

بررسی رنگها

رنگ سفید

رنگ آبی

رنگ قرمز

رنگ زرد

رنگ سبز

کنارهم قرارگیری رنگها

معماری و نگارگری

نگاهی به اشکال هندسی و تطابق آنها با رنگهای اصلی

رنگها در شب

جلوه رنگ در کاشی معرق

طلوع و غروب

مفهوم نقوش

- فصل چهارم

مصالح تزئینات در مسجد جامع یزد

آجر

گچ

سنگ

چوب

کاشی

تاریخچة ظهور و انحطاط

انواع کاشی

مقرنس

پیوست ۱

پیوست ۲

تصاویر پروژه عملی

مقدمه

هنر جوهره‌ای است که در ذات هر ایرانی به فضل الهی به ودیعه نهاده شده است. به همین علت جلوه‌های هنر در تمام مظاهر و مقوله های زندگی ایرانی مانند:‌ معماری، نقاشی ، خط و کتابت ، پارچه‌بافی، قالی وگلیم‌بافی، فلزکاری، سفالگری و …… در طول تاریخ بروز و ظهور داشته و دنیایی از زیباییها، ذوق، خلاقیت و ابتکار را پدید آورده است.

یکی از مظاهر انعکاس هنر ایرانی در معماری این سرزمین است. هنرمند معمار ایرانی، از ابتدای کار و از هنگام بکارگیری آجر که از مصالح اولیه احداث بنا به شمار می‌رفته زیباترین نقشها  و طرحها را هنگام احداث دیوارها و پوشش گنبد ها وگوشواره ها، مقرنس‌ها و طاقنماها خلق کرده است و در روند تکاملی آن با گره چینی، گل‌اندازی، گره‌سازی و آجرکاری خفته و رفته، شاهکارهای بی‌نظیری را به وجود آورده است.

هنگام استفاده از گچ با خلق گچبریهایی با نقوش هندسی، گیاهی، دنیایی از خلاقیت را که  در دنیا بی نظیر می‌باشد آفریده و در استفاده از چوب برای پنجره ها و درها با بهره‌گیری از فنونی نظیر منبت، مشبک، معرق، کنده‌کاری، خاتم‌سازی و نقاشی روی چوب، اعجاز باور نکردنی را پدید آورده است.

برای تزیین بنا از کاشیهایی نظیر یک رنگ، هفت رنگ، معرق، طلایی و …. شیشه و آیینه در شکلها و رنگها و ابعاد گوناگون، مدد جسته و دنیایی از زیبایی و خلاقیت و هنر را عرضه کرده و همه اینها به همراه حجاریهای زیبا،  بنا هایی را در جای جای ایران بر پا و استوار کرده است.

 پیشگفتار

 مطالب این مجموعه با عنوان بررسی تزئینات و نقوش مسجد جامع یزد گردآوری شده و سعی بر آن بوده تا جایی که متون تاریخی باقیمانده و منابع و سوابق تاریخی مسجد جامع یزد اجازه داده است به ذکر توضیحاتی راجع به مصالح و کتیبه‌ها و تاریخ بنای آن و تغییرات ایجاد شده بر آن در طول سالیان، بپردازیم.

اگر چه نقوش شکل گرفته بر آن به طور عموم در تمام بناهای اسلامی ایران به چشم می‌خورد ولی خالی از لطف نبود که به بررسی تزئینات این مجموعه بپردازیم زیرا مجموعه بنای مسجد جامع یزد در شهری است که دارای بافت  سنتی دست نخورده‌ای نسبت به بناهای شهرهای دیگر  است، با این حال بناهای باستانی و اسلامی ایران همگی دارای لطف خاص خودشان هستند که معماران تلاشگر و هنرمند با اطلاعات و دانش معماری بالا به تأسیس بناها همت گمارده‌اند.

حال چه به صورت تحقیق دانشگاهی یا هر عنوان دیگری قطعاً علاقه و توجه شخصی و میل به دانستن در مورد این مطلب مرا  بر آن داشت تا مروری هر چند اندک بر این پیشینة عظیم تاریخی داشته باشم و به این مسیر رنگارنگ قدم گذاشته و هنر گوشه دیگری از این سرزمین را ورق بزنیم، وارد فضای زیبا و ملکوتی شویم از داخل مقرنسها عبور کنیم و ایوانها را پشت سر گذارده و راه پر پیچ و خم نقوش اسلیمی و ختایی را گرفته از داخل بوته‌ها گذشته و مناره ها را دور بزنیم تا شاید نفحه‌ای از روح خلاق و ذوق هنری معمار و نقشبند این بنا از روح خسته ما گذر کند و جانی تازه به ما ببخشد.

به هر حال دیدن و مشاهده کردن این گونه هنرهای تاریخی که از سالیان باقی مانده شاید تلنگری باشد برای تمامی از تلاش افتادگان راه هنر و بروز خلاقیت و پشتکار.


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پروژه بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامعه یزذ ,مسجد در معماری ایران , ,عملکردهای مساجد مختلف , ,خصوصیات فضاهای کالبدی مسجد , ,- فصل دوم , ,مسجد جمعه یزد , ,مسجد جامع قدیم , ,مسجد جامع نو , ,کتیبه‌ها , ,فضای جلوخان , ,سردر و پیش درگاه , ,دهلیز (کریاس) , ,منار , ,شبستان شرقی , ,شبستان غربی , ,شبستا,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , مسجد جامع ساوه- پاورپوینت
دانلود , رایگان , مسجد جامع عتیق قزوین- پاورپوینت
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word

برچسب‌ها: دانلود پروژه بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامعه یزد,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۰۲ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پروژه معماری مساجد

دانلود پروژه معماری مساجد

تاریخ ایجاد 30/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 107   قیمت: 9000 تومان   حجم فایل: 11 kb  تعدادمشاهده  13


معماری مساجد

فهرست مطالب

مساجد    ۲
پیش گفتار ۱    ۲
حضور مسجد در بازار تهران    ۱۸
درآمد:    ۱۹
سیرگسترش مسجد در بازار تهران:    ۲۰
تنوع مساجد:    ۲۱
تعدّد مساجد:    ۲۲
پراکندگی مساجد:    ۲۳
نمود مسجد در بازار:    ۲۵
مساجد عمده بازار:    ۲۶
مسجد جامع:    ۲۷
مسجد شاه(امام خمینی):    ۲۹
نگاهی به تفاوت‌های بصری مساجد جامع و امام:    ۳۱
دیگر ویژگی‌های مساجد:    ۳۴
و سخن آخر:    ۳۴
مسجد جامع تهران یا جامع عتیق    ۳۵
مقدمه    ۳۵
ساختار و تاریخچة مسجد    ۳۶
جلوه‌های معماری و کتیبه‌ها    ۴۱
موقوفات مسجد    ۴۳
ائمة جماعت و وعاظ مسجد    ۴۵
مسجد جامع تهران و حوادث تاریخی    ۴۷
امور فرهنگی- علمی مسجد جامع    ۵۳
گنجینة قرآن کریم    ۵۴
کتابخانة قرآنی مسجد جامع چهل‌ستون    ۵۵
مساجد تاریخی    ۵۹
مسجد شاه ( امام خمینی) تهران    ۵۹
مقدمه    ۵۹
پیشینة تاریخی مسجد    ۶۰
اوضاع سیاسی- اجتماعی و مذهبی عصر قاجار    ۶۱
ساختار مسجد    ۶۳
کتیبه‌های معماری    ۶۴
توصیف سیاحان از مسجد شاه    ۶۵
وقفنامه و موقوفات    ۶۶
امامان جمعه و جماعت، وعاظ و مدرسان مسجد    ۶۷
کتابخانة مسجد    ۶۹
مسجد شاه و رویدادهای تاریخی    ۶۹
وضعیت مسجد امام خمینی پس از پیروزی انقلاب اسلامی    ۷۳
مسجد و مدرسة عالی سپهسالاری(شهید مطهری)    ۷۶
تاریخ ساخت و چگونگی بنا    ۷۷
شرح حال واقف    ۷۸
عصر سپهسالار و اقدامات او قبل از تأسیس مسجد و مدرسه    ۷۹
وقفنامه‌های مسجد    ۸۱
موقوفات طبق وقفنامه    ۸۳
ساختار مسجد و مدرسه    ۸۴
۱٫مهندس ناظر،طراح و معمار    ۸۴
۲٫ خصوصیات معماری و توصیف جغرافیایی    ۸۵
۳٫ مرافق موجود    ۸۷
هنرهای تزیینی    ۸۸
تولیت و متصدیان امور مسجد    ۹۰
۱٫نایب متولیان    ۹۰
۲٫ ائمة جماعات    ۹۳
۳٫وعاظ مسجد    ۹۴
کتابخانه    ۹۵
تأسیس و توصیف کتابخانه    ۹۵
۲٫ تعداد کتابهای موجود در این کتابخانه    ۹۶
۳٫ وقف کنندگان و اهدا کنندگان کتاب به این کتابخانه    ۹۷
۴٫ مدیران کتابخانه    ۹۸
تغییرو تحولات صورت یافته در کتابخانه در طول زمان    ۹۸
آموزش در مسجد و مدرسة عالی شهید مطهری    ۱۰۱
۱٫ مدرسان مدرسه    ۱۰۳
مرحوم مدرس اولین مؤسس برنامة رسمی مدرسه    ۱۰۴

دگرگونیهای مسجد و مدرسه از آغاز تا کنون    ۱۰۴

    پانوشتها:

۱٫ آدمیت، فریدون، اندیشة ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۵۱، ص۱۶
۲٫ همان، صص۱۶-۱۷
۳٫ در شمال این زمین کاخ بهارستان است که بعدها به مجلس شورای ملی تبدیل شد.
۴٫ همان،ص۴۵۸
۵٫ صحاب، ابولقاسم، تاریخ مدرسة عالی سپهسالار، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۲۹، ص۳۵
۶٫ منزوی، علینقی، فهرست کتابخانة مدرسة سپهسالار،۱۳۳۸، ج۳ ، ص۵
۷٫ تاریخ مدرسة عالی سپهسالار، صص۱-۲۶
۸٫ کتابهایی مانند فلسفة دکارت
۹٫ اندیشة ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، صص۱۶و۱۷
۱۰٫ همان، صص۴۵۵
۱۱٫ شیرازی، ابن یوسف، فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار،۱۳۱۵ش، ج۱، ص« د»
۱۲٫ تاریخ مدرسة عالی سپهسالار، صص۴۶-۵۰
۱۳٫ مقصود عصر ناصرالدین شاه قاجار است.
۱۴٫ سابقاَ در پشت کتابخانة مدرسه، مکتبخانه‌ای برای اطفال بوده است که اکنون جزء ساختمان به شمار می‌رود.
۱۵٫ به نقل از تاریخ مدرسة عالی سپهسالار، ص


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پروژه معماری مساجد ,مساجد ۲ ,پیش گفتار ۱ ۲ ,حضور مسجد در بازار تهران ۱۸ ,درآمد: ۱۹ ,سیرگسترش مسجد در بازار تهران: ۲۰ ,تنوع مساجد: ۲۱ ,تعدّد مساجد: ۲۲ ,پراکندگی مساجد: ۲۳ ,نمود مسجد در بازار: ۲۵ ,مساجد عمده بازار: ۲۶ ,مسجد جامع: ۲۷ ,مسجد شاه(امام خمینی): ۲۹ ,

برچسب‌ها: دانلود پروژه معماری مساجد,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۲۰:۰۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پروژه مساجد در ایران

دانلود پروژه مساجد در ایران

تاریخ ایجاد 30/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 200   قیمت: 7000 تومان   حجم فایل: 426 kb  تعدادمشاهده  0


مساجد در ایران 
فهرست مطالب
-بررسی کالیدی خانقاه
خانقاه شیخ احمد جام
خانقاه شیخ عبدالصمد اصفهانی
خانقاه چلبی اوغلو
خانقاه تقی داد
خانقاه تاج الدین
خانقاه شاه نعمت ا… ولی
-ویژگی های معماری خانقاه
-خانقاههای خارج شهر
-بخش های خانقاهها
مشخصات ساختمانی زاویه
خانقاههای اولیه
نخستین خانقاه در ناحیه عبادان
روند تحول بنای خانقاه
رباطها و خانقاههای منطقه بغداد
واژه‌ی رباط و کاربرد آن
نخستین رباط
خانقاههای کشور مصر
خانقاههای ترکیه
خانقاههای منطقه شام
تصوف در خراسان
خانقاههای منطقه‌ی خراسان
تصوف در فارس
رباطهای شیراز
اردبیل
کانونهای خانقاهی
امور اقتصادی خانقاهها
امور فرهنگی خانقاهها
اعمال خانقاهی
آداب و رسوم خانقاهی
بررسی تفصیلی چند خانقاه
آرامگاه شیخ صفی الدین
مسجد جمعه و خانقاه شیخ عبدالصمد
آرامگاه بایزید بسطامی
خانقاه چلبی اوغلو در سلطانیه
پلانها
نگاره ها
مسجد جمعه و آرامگاه شیخ عبدالصمد
در ورای باغستانهای سرسبز مرکز شهر نطنز مناره ای سربفلک کشیده، و گنبدی هرمی شکل در کنار آن توجه هر تازه واردی را به سوی خود معطوف می دارد. این مناره بخشی از مجموعه بسیار نفیس مسجد جمعه و آرامگاه عالم ربانی و عارف روشن ضمیر سده هشتم هجری قمری شیخ نورالدین عبدالصمد اصفهانی نطنزی و سردر خانقاه او می باشد، که قسمتهایی از آن از دستبرد مصون نمانده و در نتیجه زینت بخش موزه های کشورهای بیگانه گردیده است.
این مجموعه که شامل شبستان هشت ضلعی گنبددار مسجد (دارای بخشهای گوناگون) – آرامگاه شیخ نورالدین عبدالصمد – سردر خانقاه و مناره مرتفعی است به استثنای شبستان گنبددار که از بناهای دوره دیلمی است، بقیه مربوط به دوره ایلخانیان مغول می باشند که در فاصله سالهای ۷۰۴ تا ۷۲۵ هجری قمری بنا گردیده است.
شمال و جنوب و مغرب این مجموعه را کوچه های باریکی فرا گرفته که در سمت جنوب وسعت بیشتری پیدا کرده و به صورت میدانی کوچک درآمده است. به گفته دونالد ویلبر «ترکیب رنگهای روشن تزئینات خارجی ابنیه در مقابل درخت کهنسالی که بر آنها سایه افکنده و رنگهای مختلف کوهستان، منظره جالب توجهی بوجود آورده که شخص را به یاد نقاشیهای مینیاتور ایرانی می اندازد.
همان گونه که اشاره شد قسمتهایی از این مجموعه مورد دستبرد قرار گرفته است، و از آن جایی که از وضع نخستین آن اطلاع چندانی در دست نیست نخست دو نوشته را که مربوط به سالهای ۱۲۹۴ و ۱۳۱۶ هجری قمری و حاوی اطلاعات نسبتاً مهمی در باره این مجموعه است نقل و سپس شرح تفصیلی بناها آورده خواهد شد.
اول-در مجموعه ناصری نسخه خطی پس از آوردن شرح در باره اوضاع طبیعی و جغرافیایی قصبه نطنز از مسجد جمعه چنین یاد کرده اسن:
«از آثار قدیم مسجدی دارد شهره به مسجد جامع، در دالان مسجد مناری ساخته شده که در اغلب از شهرهای ایران چنین مناری ساخته نشده.
در مسجد دروازه ای ساخته اند (منظور سر خانقاه است) از آجر و کاشی قدیم که چنین کاشی دیده نشده و تاریخ آن هشتصد سال است و در آن مسجد محراب بیت المقدس که آن محراب از آجر کاشی است و آن مسجد  و منار از بناهای شیخ عبدالصمد مرحوم است که بقعه خود مرحوم شیخ عبدالصمد در دالان مسجد پهلوی منار است. آجرهای کاشی زیاد داشت که اغلب آن را برده اند چیزی که باقی مانده است محرابی در آن بقعه است که هرگاه یکی از آجرهای آن گیر بیاید در اصفهان بیست تومان متجاوز میخرند.»
در مورد نوشته های این مورخ ناگزیر از ذکر چند نکته می باشد:
۱-تاریخ دروازه (سردر خانقاه) را ۸۰۰ سال نوشته و حال آنکه به سال ۱۲۹۴ هجری قمری ۵۷۸ سال از تاریخ ساخت آن می گذشته است.
۲-از محراب کاشی مسجد که به سو.ی بیت المقدس بوده یاد نموده. این محراب که به احتمال قریب به یقین در شبستان هشت ضلعی گنبددار بوده امروزه اثری از آن مشاهده نمی گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پروژه مساجد در ایران ,مساجد در ایران ,فهرست مطالب ,-بررسی کالیدی خانقاه ,خانقاه شیخ احمد جام ,خانقاه شیخ عبدالصمد اصفهانی ,خانقاه چلبی اوغلو ,خانقاه تقی داد ,خانقاه تاج الدین ,خانقاه شاه نعمت ا… ولی ,-ویژگی های معماری خانقاه ,-خانقاههای خارج شهر ,-بخش های خانقاهها ,مشخصات ساختمانی زاویه ,خان,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود مسجد تاریخانه دامغان,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی گنبد سلطانیه - پروژه معماری اسلامی
دانلود پاورپوینت, مسجد خان شیراز
دانلود پاورپوینت, مسجد تاریخانه دامغان
دانلود پاورپوینت, مدرسه خان شیراز
دانلود پاورپوینت معماری سبک اصفهانی
پاورپوینت بررسی کنیسا ی ملا نیسان
دانلود بررسی کلیسای وانک یا آمنا پرکیج
نقشه اتوکدی قدمگاه نیشابور ، رباط و آب انبار
دانلود پاورپوینت مسجد گوهر شاد
پروژه مسجد جامع تهران - بازار بين الحرمين
مسجد بزرگ الجعفریا سامرا
پاورپوینت مدرسه خان شیراز شامل هدیه رایگان
پاورپوینت مسجد گوهرشاد

برچسب‌ها: دانلود پروژه مساجد در ایران,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۸ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پروژه گذری بر سقاخانه

دانلود پروژه گذری بر سقاخانه

تاریخ ایجاد 30/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 165   قیمت: 7000 تومان   حجم فایل: 1255 kb  تعدادمشاهده  1


فهرست مطالب

    * چکیده
    * مقدمه۱
    * فصل اول   نماد و نگرشی نمادین
    * نماد و نگرش نمادین به هستی ۶
    * نماد و نقش آن در زندگی ۱۰
    * فصل دوم   سقاخانه
    * ۲-۱وجود افتراق فضاهای سنتی و مدرن۱۳
    * ۲-۱-۱ شناختی از دو واژه «نوگرایی» و «سنت گرایی»۱۳
    * ۲-۱-۲ گرایش به فضاهای شهری سنتی ۱۴
    * ۲-۱-۳ مقایسه فضاهای سنتی و مدرن ۱۶
    * ۲-۲ فرهنگ واژگانی سقاخانه ۱۸
    * ۲-۳ علل پیدایش سقاخانه ۲۴
    * ۲-۴ دو عنصر اساسی در سقاخانه ۳۱
    * ۲-۴-۱ آب۳۲
    * ۲-۴-۱-۱ آب عنصر مقدس و مشترک در ادیان پهنه ی ایران زمین۳۴
    * ۲-۴-۱-۲ آب در دیگر آیین های باستانی۳۶
    * ۲-۴-۱-۳ آب در ادیان و آیین ها۳۷
    * ۲-۴-۱-۳-۱ آب در دیانت یهود۳۷
    * ۲-۴-۱-۳-۲ آب در مسیحیت ۳۸
    * ۲-۴-۱-۳-۳ آب در آیین مندائی و صابئین ۳۸
    * ۲-۴-۱-۳-۴ آب در اسلام ۳۹
    * الف   بازتاب آب در اسلام ۳۹
    * ب  آب در عرفان اسلامی – ایرانی ۴۰
    * ج  آب ، واقعه کربلا و آب تربت ۴۲
    * د  آب و مذهب دو روی یک سکه‌اند در سقا خانه ۴۵
    * ۲-۴- ۲ آتش ۵۰
    * ۲-۴-۲-۱ آتش و نور در ایران باستان ۵۰
    * ۲-۴-۲-۱-۱ اهمیت آتش و نور درجهان بینی آفرینش ایران باستان ۵۳
    * ۲-۴-۲-۱-۲ آتش و نور واسطوره های آن در فرهنگ آریایی ۵۳
    * ۲-۴-۲-۲ کارکرد رمزهای آتش و نور در اسلام ۵۴
    * ۲-۴-۲-۳ کارکرد رمزهای آتش و نور در ایران ۵۵
    * ۲-۴-۲-۴ نور و هنر ۵۶
    * ۲-۵ معماری سقا خانه ۵۷
    * ۲-۶ عناصر نمادین سقا خانه ۶۰
    * ۲-۶-۱ آینه ۶۱
    * ۲-۶-۲ شمع ( چراغ نفتی ، لوستر ) ۶۳
    * ۲-۶-۲-۱ شعله شمع ۶۴
    * ۲-۶-۲-۲ سوگند به نور و روشنایی و فروغ و شمع افروزی ۶۶
    * ۲-۶-۲-۳ شمع گردانی در مراسم مقدس ۶۷
    * ۲-۶-۲-۴ شمع در سقا خانه   آتش و آب ۶۷
    * ۲-۶-۳ قفل ۶۸
    * ۲-۶-۴ آدمکهای فلزی ۷۰
    * ۲-۶-۵ پنجه ۷۲
    * ۲-۶-۶ چشم ۷۴
    * ۲-۶-۷ ظرف سقا خانه‌ای ۷۵
    * ۲-۶-۸ ستاره ۷۶
    * ۲-۷ تزئینات دیگر سقاخانه ۷۶
    * ۲-۷ -۱ کتیبه نویسی۷۶
    * ۲-۷-۲ سنگاب۸۰
    * ۲-۸ رنگ در سقاخانه ۸۱
    * ۲-۸-۱ پیشینه ای از رنگ ۸۱
    * ۲-۸-۲ خواص رنگ سبز ۸۲
    * ۲-۸-۲-۱ مسرت بخشی و شاد آور بودن ۸۳
    * ۲-۸-۲-۲ تقویت تحمل پذیری و صبر ۸۳
    * ۲-۸-۳ رنگ سبز در سقاخانه ۸۴
    * ۲-۹ معرفی تعدادی از سقاخانه‌های معروف
    * ۲-۹-۱ سقاخانه عزیز الله ۹۰
    * ۲-۹-۲ سقاخانه سردر مجلسی ۹۲
    * ۲-۹-۳ سقاخانه طوقچی ۹۳
    * ۲-۹-۴ سقاخانه آقا میرزا اسدالله روضاتی ۹۵
    * ۲-۹-۵ سقاخانه در دشت ۹۷
    * ۲-۹-۶ سقاخانه حاج آقا شجاع ۹۹
    * ۲-۹-۷ سقاخانه پنج شنبه دین ۱۰۱
    * ۲-۹-۸ سقاخانه قدیمی رو به روی سردر مسجد جورجیو ۱۰۳
    * ۲-۹-۹ سقاخانه‌های درب امام ۱۰۵
    * ۲-۹-۹-۱ سقاخانه دالان درب امام ۱۰۵
    * ۲-۹-۹-۲ سقاخانه صحن شمالی درب امام ۱۰۶
    * ۲-۹-۹-۳ سقاخانه مجاور درب امام ۱۰۷
    * ۲-۹-۱۰ سقا خانه مسجد حکیم ۱۰۸
    * ۲-۹-۱۱ سقا خانه هارونیه ۱۰۹
    * ۲-۹-۱۲ سقاخانه درب کوشک ۱۱۰
    * ۲-۹-۱۳ سقاخانه بیدآباد ۱۱۰
    * ۲-۹-۱۴ سقاخانه حاج محمد جعفر ۱۱۱
    * ۲-۹- ۱۵ سقاخانه قصر در دشت ۱۱۲
    * ۲-۹-۱۶ سقاخانه گرگ یراق ۱۱۳
    * ۲-۹-۱۷ سقاخانه گذرهارونیه ۱۱۴
    * ۲-۹-۱۸ سقاخانه حاج علی ۱۱۵
    * ۲-۹- ۱۹ سقاخانه آقانور ۱۱۶
    * ۲-۹-۲۰ سقاخانه ترکها ۱۱۷
    * ۲-۹- ۲۱ سقاخانه مسجد سید ۱۱۸
    * ۲-۹-۲۲ سقا خانه تاج الدین ۱۱۹
    * ۲-۹-۲۳ سقاخانه مسجد لبنان ۱۲۰
    * ۲-۹- ۲۴ سقاخانه مسجد ذکر الله ۱۲۱
    * فصل سوم   مکتب سقا خانه
    * ۳-۱ مکتب سقا خانه و پیدایش آن ۱۲۲
    * ۳-۲ هنرمندان مکتب سقا خانه ۱۲۷
    * ۳-۲-۱ منصور قندریز ۱۲۷
    * ۳-۲-۲ حسین زنده رودی ۱۲۹
    * ۳-۲-۳ پرویز تناولی ۱۳۱
    * ۳-۲-۴ فرامرز پیل آرام ۱۳۳
    * ۳-۲-۵ ژازه طباطبایی ۱۳۴
    * ۳-۲-۶ جعفر روحبخش ۱۳۵
    * ۳-۲-۷ مسعود عربشاهی ۱۳۵
    * ۳-۲-۸ ناصر اویسی ۱۳۷
    * ۳-۲-۹ صادق تبریزی ۱۳۸
    * ۳-۳ تطبیق برخی آثار هنرمندان سقاخانه با ادعیه و طلسمات ۱۳۹
    * منابع ۱۶۵


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پروژه گذری بر سقاخانه ,فصل اول نماد و نگرشی نمادین , * نماد و نگرش نمادین به هستی ۶ , * نماد و نقش آن در زندگی ۱۰ , * فصل دوم سقاخانه , * ۲-۱وجود افتراق فضاهای سنتی و مدرن۱۳ , * ۲-۱-۱ شناختی از دو واژه «نوگرایی» و «سنت گرایی»۱۳ , * ۲-۱-۲ گرایش به فضاهای شهری سنتی ۱۴ , ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پاورپوینت مسجد آقا بزرگ کاشان
مسجد عبداله بن عمر
پاورپوینت مسجد کبود تبریز
بررسی معماری و بنای مسجد جامع كبير يزد
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی مسجد جامع اصفهان به همراه پلانها و تصاویر
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان
پاورپوینت بررسی سبک ایرانی و مصری در قرون اولیه « عباسیان »
مسجد و مدرسه شهید مطهری سپهسالار
پاورپوینت بررسی کلیسای وانک اصفهان
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد شیخ زاید
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد جامع عتیق قزوین
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد ملارستم مراغه بهمراه پلان و نمابرش
مسجد حکیم اصفهان
مسجد جامع تاريخی اصفهان و یزد
کلیسای تاتووس مقدس یا قره کلیسا در دشت چالدران
پروژه معماری اسلامی - پروژه بررسی مسجد جامع همدان
معماری مساجد ایران بهمراه پلان انها
میراث معماری مسجد اندونزی
دانلود مقاله مسجد شیخ لطف الله

برچسب‌ها: دانلود پروژه گذری بر سقاخانه,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۷ توسط safa sa دسته : نظر(0)

معماری تاج محل

معماری تاج محل

تاریخ ایجاد 30/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 90   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 334 kb  تعدادمشاهده  7


فهرست مطالب 
بخش 1 )  :     تاج محل مزار چه كسي است؟ 2
بخش 2 ) : تاج محل و خصوصيات ظاهري آن 4
بخش 1 ) : اهداف كاركردي 8
بخش 2 ) : اهداف كالبدي 9
بخش  1 ) : زمينة فرهنگي 12
بخش 2 ) : زمينة محيطي و جغرافيايي 13
عرصه اول : مزار 15
عرصه دوم : باغ 19
عرصه سوم : جلوخانه 21
عرصه چهارم : چهارسو بازار 22
اصل طراحي 24
اصل تكرار موزون 31
بكارگيري انواع سازمان دهي در طراحي تاج‌محل : 34
سازماندهي محوري : 34
سازماندهي شبكه‌اي : 35
سازماندهي متمركز برون گرا 37
فصل پنجم : شكل‌ها و عددهاي نمادي و رمزي 39
فصل هشتم : معمار تاج‌محل كيست؟ 44
مقبرة ساتي‌النساء خانم 48
بخش دوم : كاخ‌ها 50
بخش سوم : برج‌ها و قلعه‌ها 51
مسجد وزير خان 59
مسجد جامع 60
مسجد آگرا 60
بخش اول  : گوركانيان و فرهنگ ايراني 62
فرهنگ و معماري هند 67
بخش سوم  : روابط ايران و هند 69
بخش چهارم : روابط ايران و هند در عهد ساسانيان 71
بخش 5  :  نفوذ و گسترش زبان فارسي در پهنه‌ي هندوستان 72
بخش 6   : سير مذهب در هندوستان 73
بخش 7 : تقسيم هندوستان براساس مذهب 75
بخش 8 : رسم نظام طبقاتي هندو 77
بخش 9  : شهرهاي مقدس هندو 79
بخش 11 :  آفرينش جهان هستي 82
بخش 13 : غذا در جامعه‌ي هندو 85
بخش 14 : مكتب فلسفي بودا 88
معماری - مزار - تاج محل 
 
حمد و ستايش خداي يكتايي را سزاست كه جهان هستي و آفريدگان را بيافريد و پيامبران را براي هدايت و راهنمايي خلق فرستاد و درود فراوان بر 
سيد كائنات حضرت محمدبن عبدالله صلي الله عليه و آله و سلم 
– پيامبر رحمت و كرامت و فضيلت باد.
 
« مقدمه »
در ايران، ساختن مزار يكي از شيوه‌هاي معمول براي بزرگداشت بزرگان مذهبي يا رجال و افراد مهم اجتماعي يا كشوري بود كه به ويژه از دوره ايلخاني به بعد بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. در دوره گوركانيان هند كه آنان را مي‌توان در برخي زمينه‌ها وارث تيموريان دانست، به ساختن مزار براي بزرگان به صورت بارزي توجه شد. در واقع، فرهنگ ساختن مزار و مقبره براي درگذشتگان توسط مسلمين به هند راه يافته است. زيرا پيش از ورود مسلمانان به هند، بسياري از هندي‌ها اجساد مردگان را مي‌سوزاندند و شيوه‌اي براي تجليل بزرگان خود نداشتند. در اين دوران، شماري مزار نيز براي بانوان دربار ساخته شد كه تاج محل يكي از آن‌ها به شمار مي آيد.
تاج محل در ناحيه واقع در هند شمالي است كه يكي از زيباترين بناهاي موجود در جهان مي باشد. اين بنا توسط امپراتور مغول « شاه جهان » براي همسرش « ممتاز محل » ساخته شده است تا در آنجا مدفون گردد تاريخ شروع ساخت اين بنا در سال 1631 ميلادي بوده است و خود امپراتور نيز در آنجا بعد از وفات در سال 1666 ميلادي دفن شده است. سنگفرش ورودي اين بنا زيبا با ماسه سنگ قرمز فرش شده است كه با ورود از دروازه ورودي آن وارد باغي زيبا مي‌شويم كه جوي‌هاي زيبايي از ميان درختان سرو به شكل دلربايي عبور مي‌كنند در قسمت پاياني اين جريان آب روح انگيز « تاج محل » بر روي يك تراس مرمري ايستاده است اين شاهكار هنر معماري گنبددار، كه به شكل مربع است در هر ضلع آن يك مناره باريك گنبد زيباي آن را محاط كرده است.
مقبره امپراتور و همسرش يك تالار هشت ضلعي گنبددار است كه ديوارهاي آن به شكل بسيار زيبايي با سنگ‌هاي مرمر كه هنرمندانه حكاكي شده‌اند تزئين شده است.
فصل اول : بناي تاج محل
بخش 1 )  :     تاج محل مزار چه كسي است؟
تاج محل مزار ارجمند بانو ملقب به ممتاز محل، همسر پنجمين پادشاه گوركاني موسوم به شاه جهان است.
ارجمند بانو نوة پسري شخصي به نام ميرزا غياث‌الدين شيرازي بود. ميرزا غياث‌الدين شخصي ايراني بود كه با خانواده‌اش در دورة اكبر، ( سلطنت 14 – 963 ه ق ) به هند رفت و در دربار او به كار اشتغال ورزيد و در مدت كوتاهي پيشرفت كرد و عهده‌دار فعاليت‌هاي مهمي شد. پيشرفت اين شخص در دورة فرزند اكبر، جهانگير ( سلطنت 1037 – 1014 ه ق ) چنان بود كه به عالي ترين مقام اداري كشور يعني به منصب صدارت عظمي دست يافتف زيرا جهانگير با مهرالنساء ملقب به نور جهان، دختر ميرزا غياث‌الدين ازدواج كرد. آصف خان پسر ميرزا غياث و برادر مهرالنساء نيز به عنوان سپهسالار انتخاب شد. ملكه نورجهان از قدرت فوق‌العاده‌اي برخوردار شد و بسياري از افراد خاندان او در دستگاه سلطنت به كارهاي گوناگون اشتغال ورزيدند.
ارجمند بانو فرزند آصف خان و برادرزادة نورجهان، ملكة كشور بود كه با شاهزاده خرّم، فرزند جهانگير ازدواج كرد و فرزنداني از او به دنيا آورد. شاهزاده خرّم كه مورد بي‌مهري نورجهان واقع شده بود، پس از مرگ جهانگير تنها با كمك پدر زن خود، آصف خان توانست بر رقباي خود پيروز شود و قدرت را به دست آورد. وي پس از نشستن بر تخت سلطنت با نام شاه جهان شهرت يافت، همسر او نيز به ممتاز محل ملقب شد.
گفته‌اند شاه جهان همسرش را بسيار دوست داشت و در همة سفرها از جمله سفرهاي جنگي نيز او را همراه خود مي‌برد. در يكي از اين سفرهاي جنگي كه تقريباً يك سال پس از به  سلطنت رسيدن شاه جهان روي داد و او براي سركوبي حاكم افغاني دكن عازم شد، ارجمند بانو را كه در آن هنگام باردار بود، همراه خود برد. در روزي كه پادشاه در جنگ با سپاه دشمن بود، شنيد كه همسرش دچار درد و كسالت سختي شده است، و اميدي به زنده ماندنش نيست، به همين سبب فوراً خود را به نزد همسرش رساند و از او خواست كه هر چه در دل دارد، به او بگويد. وي نيز نكاتي را ابراز داشت كه از قول او چنين نوشته‌اند : « ... شاها گفته و شنيده ما را عفو فرمايند، عنقريب مسافر هستم ... شاها در ايام محبوسي همدرد شما ماندم الحال كه ايزد تعالي پادشاهي نصيب شما كرد و فرمانروايي جهان بخشيد ما پر حسرت انتقال مي‌كنيم و مي‌رويم بنابر آن دو وصيت است، اميد كه هر دو قبول شوند. خديو جهان اقبال نموده استفسار كردند، بيگم صاحب فرمودند كه حق تعالي شما را چهار پسر و چهار دختر داده است براي نام و نشان همين كفايت مي كند، چنان نشود كه نسل ديگر از كسي پيدا شود كه با هم جنگ و جدل دارند. وصيت دوم آنست كه براي ما همچنان مكان تعمير بايد كه بر منصه ظهور ناياب و كمال عجيب و غريب گردد. اعليحضرت هر دو وصيت را به دل و جان قبول فرمودند ... ».
نوشته‌اند كه شدت علاقه‌مندي شاه جهان به همسرش چنان بود كه تمام موي سر شاه جهان در سال دوم فوت همسرش سفيد شد. او وصيت همسرش را در نظر گرفت و چنان كه نوشته‌اند در مدت زندگي خود پس از فوت همسرش كه نزديك به سي و شش سال بود (1040 تا 1076 ه ق ) مجرد ماند و در اين مدت دخترش، جهان آرا از او نگهداري مي كرد. البته آرزوي ممتاز محل در مورد عدم بروز جنگ ميان فرزندانش تحقق نيافت، زيرا اورنگ‌زيب پسر سوم شاه جهان به برادرش داراشكوه كه شخصي اديب و انديشمند بود، حسادت مي‌ورزيد. او پدر را دستگير و زنداني كرد برادرش را به قتل رساند و خود قدرت را به دست گرفت.
شاه جهان وصيت دوم همسرش ممتاز محل را نيز مورد توجه قرار داد و در همان سال (1040 ه ق ) دستور داد مزاري براي او ساخته شود. بناي مزار در زميني در كنار رودخانه جمنا شروع شد و هفده سال به طول انجاميد تا در سال 1057 ه ق طي مراسمي خاتمه بناي مجموعه تاج محل اعلام شد.
همسر وي در اين مدت قصد داشت براي خود نيز آرامگاهي و در كران ديگر رود بر پا كند و اين دو بنا را با پلي بهم وصل سازد به نشانة آنكه پيوند او و همسرش از جريان زمان هم درمي‌گذرد قرار بود برخلاف بنا تاج محل كه از مرمر سفيد بود آرامگاه شاه از حرير سياه باشد اما سرنوشت بر اين شد كه آرامگاه دوم هرگز بنا نشود و امپراتور در كنار همسرش آرام گيرد.
 
بخش 2 ) : تاج محل و خصوصيات ظاهري آن
هنگامي كه ممتاز محل درگذشت، امپراتور داغديده طراحان، مهندسان و استادان را از هند، ايران و آسياي مركزي گرد آورد تا آرامگاهي را بسازند كه آخرين دستاورده معماري مغولان اعظم گرديد. در آرامگاه تاج محل جملگي سنت‌هاي معماري آسياي مركزي، ايران و هند به طور هماهنگ و موزون تلفيق يافته و بيشترين تأكيد بر تناسبات هندسي عمارت شده است. اين اثر داراي پيشينه‌هاي چندي از آرامگاه همايون بوده است. وي كه دومين امپراتور گوركاني هند بود به ايران تبعيد شد. او در بازگشت به هند، گروهي از هنرمندان ايراني را با خود به همراه برد. بنابراين شگفت‌انگيز نيست كه تاج محل از الگوهاي ايراني و ميراث معماري هندو بهره گرفته باشد.
 
بناي آرامگاه بر روي دو صفه روي هم قرار گرفته است. صفه اول 374 × 141 و صفه دوم 120 × 120 ذراع است. ساختمان مزار با طرح هشت بهشت طراحي و ساخته شده است. هشت بهشت يا هشت جنة نام نوعي طرح معماري است كه بر اساس آن به طور معمول در وسط نقشه بنا يك فضاي مركزي غالباً گنبدي شكل وجود دارد كه از مركز آن چهار محور تقارن عبور مي‌كند. در دو طرف شرقي و غربي عمارت مزار، دو ساختمان كاملا همانند به صورت متقارن ساخته شده است. بنايي كه در سمت غرب عمارت قرار گرفته، مسجدي است كه از سه گنبدخانه و سه ايوان تركيب شده است. در جبهه شرقي مزار بنايي مشابه مسجد ساخته شده كه مهمانخانه مجموعه است و در همه خصوصيات كالبدي مانند مسجد است به جز آنكه محراب ندارد و بر روي سنگفرش آن شكل جانماز ايجاد نشده است. در بالاي عمارت تاج محل، گنبد امرودي ( گلابي ) شكل قرار دارد كه دو پوسته است. ارتفاع گنبد اصلي از روي صفه بيش از 50 متر است. در چهار طرف گنبد اصلي، چهار عدد طاقي با گنبد كوچك قرار دارد. وجود چهار گنبد كوچك د رچهار سوي گنبد اصلي، سنت و شيوه‌اي است كه آن را در مقبره امير اسماعيل ساماني د ربخارا مي‌توان ملاحظه كرد. بنابراين، خصوصيت مزبور را مي‌توان از ويژگي‌هاي معماري ايراني دانست.
چهار منار در چهار گوشه صفه عمارت مزار وجود دارد. اين خصوصيت را بايد به معماري گوركاني نسبت داد. ساختن چهار منار در چهار گوشه يك عمارت در دوره تيموري رايج شد و در دوره گوركاني و به ويژه در تاج محل، آنها را به صورت مستقل از ساختمان، در چهار گوشه صفه ساختند. وجود چهار منار در گوشه‌هاي صفه موجب شكل‌گيري فضايي بصري – رواني شد كه عمارت مزار در ميان آن اهميت ويژه‌اي يافته است، زيرا افزون بر خصوصيات حجمي يگانه و ممتاز آن، تمام سطح آن را با سنگ مرمر سفيد پوشانده‌اند، در حالي كه سطح صفه اول و نيز مهمانخانه ومسجد واقع در دو سوي آن را با سنگ سرخ پوشانيده‌اند. در جلوي عمارت آرامگاه، باغي مربع شكل ساخته شده است. مربع يكي از شكل‌هاي كامل و به ويژه يكي از شكل‌هاي مهم  و مقدس  در فرهنگ طراحي معماري و شهري در ايران است. عرصه باغ نيز با طرح چهارباغ كه يكي از مهمترين الگوهاي طراحي باغ ايراني است، ساخته شده است. در اين شيوه، عرصه باغ توسط دو معبر متقاطع به چهار قسمت تقسيم مي‌شد. هر يك از اين چهار عرصه نيز دوباره به چهار قسمت تقسيم مي‌شد و اين روند تا جاي ممكن ادامه مي‌يافت و فضاي هر سطح با درختان و گلهاي متنوع پوشانده مي‌شد.
بخشي از تزئينات تاج محل – ترصيع سنگ هاي قيمتي بر مرمر سفيد كه نشان دهندة تأثير‌پذيري اروپايي مي‌باشد.
دروازه باشكوه ورودي باغ و مزار با نام جلوخان، در وسط جبهه متصل به باغ قرار گرفته است و طراحي تقريباً مانند هشت بهشت اما به شكلي ساده دارد. جلوخان نوعي فضاي شهري به حساب مي آيد كه غالباً به عناون فضايي رابط ميان يك فضاي معماري و يك فضاي شهري مانند بازار، معبر يا ميدان مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. در طراحي مجموعه تاج محل، اصل سلسله مراتب ( توجه به نحوه ترتيب، تنظيم و استقرار عناصر بر اساس اهميت معنوي و نمادين فضاها ) مورد توجه بوده است.
در اين مجموعه، حركت شخص از دنيوي‌ترين نما ( بازار ) آغاز مي‌شود و به اخروي‌ترين نماد مجموعه ( مزار ) منتهي مي‌شود. در اين بين، ميدان جلوخان فضايي رابط و برزخ گونه بين بازار و مزار ( دنيا و آخرت ) است. حضور مزار در باغ را نيز مي‌توان استعاره‌اي از حضور انسان در بهشت دانست. توجه به اصول تقارن، مركزيت و ريتم نيز از ديگر ويژگي‌هاي اين مجموعه است كه آن را اين چنين ارزشمند ساخته است.
فصل دوم : اهداف تاج محل....


کلمات کلیدی مرتبط:
پلان معماری تاج محل , پلان معماری تاج محل , مقاله —معماری تاج محل , پروژه —معماری تاج محل , معماری معماری تاج محل , معماری تاج محل , دانلود پروژه معماری تاج محل , پاورپوینت سبک معماری تاج محل , دانلود پروژه —معماری تاج محل , هنر معماری تاج محل , دانلود معماری تاج محل , تحقیق معماری تاج محل , ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , مسجد جامع ساوه- پاورپوینت
دانلود , رایگان , مسجد جامع عتیق قزوین- پاورپوینت
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word

برچسب‌ها: معماری تاج محل,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۶ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت گنبد علویان ( همدان )

پاورپوینت گنبد علویان ( همدان )

تاریخ ایجاد 22/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 44   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 9211 kb  تعدادمشاهده  10


فهرست عناوین پاورپوینت:

شناخت
همدان از ماد تا قاجاریه
همدان دوران قاجاریه
آسیب شناسی

همراه با عکس آسیب ها وعلت های آسیب های روی گنبد


کلمات کلیدی مرتبط:
:گنبد علویان ( همدان ) ,شناخت ,همدان از ماد تا قاجاریه ,همدان دوران قاجاریه ,آسیب شناسی , ,همراه با عکس آسیب ها وعلت های آسیب های روی گنبد,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , مسجد جامع ساوه- پاورپوینت
دانلود , رایگان , مسجد جامع عتیق قزوین- پاورپوینت
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت wor

برچسب‌ها: پاورپوینت گنبد علویان ( همدان ),
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۲ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت مسجد فرح اباد

پاورپوینت مسجد فرح اباد

تاریخ ایجاد 22/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 186 اسلاید   قیمت: 8500 تومان   حجم فایل: 21473 kb  تعدادمشاهده  0


فهرست عناوین پاورپوینت:
مقدمه
فصل اول : شناخت
بخش اول : مطالعه و شناخت استان
جغرافیا
اقلیم
تاریخ
آداب و رسوم
بخش دوم : شناخت شهرستان
جغرافیا
اقلیم
تاریخ
آداب و رسوم
بخش سوم : شناخت بنا
موقعیت بنا در شهرستان و نحوه دسترسی
شناخت بافت پیرامون بنا
مطالعه و پژوهش معماری بنا
تاریخچه و وجه تسمیه
کاربری سنتی بنا
ساختار و معماری سنتی
تزیینات وابسته به معماری
دوره بندی و جایگاه تاریخی بنا
بخش چهارم : آسیب شناسی
-  آسیب نگاری بنا
نقشه ها
جداول و نمودارها
- آسیب شناسی بنا
تجزیه و تحلیل بر حسب عوامل مخل
تجزیه و تحلیل و جمع بندی کلی
فصل دوم : طرح مرمت
بخش اول : مبانی نظری طرح مرمت
بخش دوم : طرح حفاظت  مرمت اضطراری
بخش سوم : طرح مرمت بنا
طرح مرمت کف
طرح مرمت بدنه
طرح مرمت پوشش
طرح مرمت تزیینات وابسته به معماریکلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت مسجد فرح اباد ,مسجد فرح اباد ,پلان مسجد فرح اباد ,نقشه مسجد فرح اباد ,دانلود مسجد فرح اباد ,

برچسب‌ها: پاورپوینت مسجد فرح اباد,
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۵۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)

پاورپوینت شناخت مسجد جامع اردستان (اصفهان)

پاورپوینت شناخت مسجد جامع اردستان (اصفهان)

تاریخ ایجاد 08/05/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 41   قیمت: 5000 تومان   حجم فایل: 1273 kb  تعدادمشاهده  2


مسجد جامع اردستان
تاریخچه
موقعیت جغرافیائی
مدرسة علمیه
صفه صاحب الزمان
اطراف شبستان
ایوان شمالی
ایوان شرقی
ایوان غربی
گچبری مسجد جامع اردستان
تزئینات مسجد جامع اردستان
توسعه مسجد
کتیبه مسجد جامع اردستان
آندره گدار
ساختارگنبد
بنای اولیه مسجد
تزیئنات گنبد مسجد جامع اردستان
جبهه جنوبی حیاط
جبهه شمالی و شرقی
دهانه میانی شبستان جنوبی
سیمای عمومی مجموعه
تزیینات بدنه ایوان جنوبی
شبستان شرقی و غربی
پرسپکتیو
فضا در مسجد
پلان طبقه همکف مسجد جامع اردستان
طبقه اول مسجد جامع اردستان
برش عمودی مسجد جامع اردستان
برشهای عرضی و طولی
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
مسجد جامع اردستان ,تاریخچه ,موقعیت جغرافیائی ,مدرسة علمیه ,صفه صاحب الزمان ,اطراف شبستان ,ایوان شمالی ,ایوان شرقی ,ایوان غربی ,گچبری مسجد جامع اردستان ,تزئینات مسجد جامع اردستان ,توسعه مسجد ,کتیبه مسجد جامع اردستان ,آندره گدار ,ساختارگنبد ,بنای اولیه مسجد ,تزیئنات گنبد مسجد جامع اردستان ,جبهه ج,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد جامع اردستان - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد جامع اصفهان
دانلود پاورپوینت, مسجد جامع اردستان ,معماری اسلامی
جامع ترین مقاله ساخت و شکل گیری مسجد جامع اصفهان
پاورپوینت مسجد جامع اصفهان
پاورپوینت مسجد جامع فهرج یزد و فیلمش
پاورپوینت مسجد جامع ورامین
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد جامع فهرج یزد
پاورپوینت بررسی سبک اسلامی آذری مسجد جامع ورامین
دانلود پاورپوینت مسجد جامع (مسجد مظفری ) کرمان
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد امام حسن عسکری آمل بهمراه پلان و نمابرش
دانلود پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله
پاورپوینت شناخت معبد زرتشتیان تهران (آدریان بزرگ)
پاورپوینت مسجد و مدرسه آقابزرگ
پاورپوینت مسجد سلیمانیه در استانبول
پاورپوینت مسجد كبود تبريز

برچسب‌ها: پاورپوینت شناخت مسجد جامع اردستان (اصفهان),
+ نوشته شده در پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۹:۴۸ توسط safa sa دسته : نظر(0)