X
تبلیغات
مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

مقالات معماری www.nbpars.ir 09128380245

مسجد جامع تاريخی اصفهان و یزد

مسجد جامع تاريخی اصفهان و یزد

تاریخ ایجاد 16/02/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 28   قیمت: 2500 تومان   حجم فایل: 567 kb  تعدادمشاهده  4


مسجد جامع تاريخی اصفهان و یزد
مسجد جامع تاريخی اصفهان
    قديمیترين بنای تاريخی اصفهان را بايد مسجد جمعه يا مسجد جامع اصفهان تلقی کرد. سيمای فعلی مسجد عمدتاً مربوط به اقدامات دوره سلجوقی است اما تعميرات و الحاقات آن به دورانهای بعد به خصوص عصر صفويان مربوط می شود . اما در کاوش های باستان شناسی مراحل قبل از سلجوقی هم به دست آمده که به دوران آل بويه و قرن سوم هجری باز می گردد. در همين کاوش ها آثار قبل از اسلام نيز کشف شده است. مسجد دارای وروديهای متعدد است که هر يک فضای مسجد را به بخشهايی از بافت پيرامون آن مربوط می کند اين ورودیها همه در يک زمان ساخته نشده اند و هر يک در مقطعی از تاريخ و در ارتباط با ساختمان درون و بيرون بنا به وجود آمده اند. گذرها و معابری که در گرداگرد مسجد وجود دارند بيانگر ارتباط گسترده ای است که مسجد با بافت قديم شهر دارد.مسجد جامع اصفهان با نقشه چهار ايوانی بنا شده و از آنجا که ابداعات هنری و معماری 15 قرن دوران اسلامی را در خود گرد آورده است يکی از بهترين آثاری به شمار می رود که در دنيای امروز شهرت دارد. با توجه به منابع و مآخذ مختلف اين نکته مشخص می شود که مسجد جامع در طول زمان به سبب آتش سوزی و جنگ های متعدد و نا آرامی های دوران های مختلف آسيب فراوان ديده و دوباره بازسازی و مرمت شده است. 
 
چهار ايوان اطراف ميدان مشخص کننده شيوه مسجد سازی ايرانيان است که پس از احداث آن در ساير مساجد نيز رواج يافته است. اين ايوان ها که به نامهای صفه صاحب در جنوب صفه درويش در شمال صفه استاد در مغرب صفه شاگرد در مشرق ناميده می شوند با تزئينات مقرنس سازی و کاربندی يکی از فنون بسيار جالب معماری ايران را بيان می دارد. 
نمای داخلی صحن مسجد و کاشيکاری های آن مربوط به قرن نهم هجری است که احتمالاً مناره ها نيز مربوط به همين زمان می باشند . به طورکلی بنای کنونی مسجد جامع اصفهان شامل بخشهای زير می باشد: 
- شبستان مسجد : اين شبستان که بر ستون های مدور استوار است که با گچبريهای بسيار زيبا تزئين شده است. اين قسمت مربوط به عصر ديلميان است. 
- گنبد و چهل ستونهای اطراف آن که در ايوان جنوبی مسجد واقع شده و در فاصله سالهای 465 تا 485 هجری قمری بنا شده است. اين گنبد در زمان سلطنت ملکشاه سلجوقی و وزارت خواجه نظام الملک ساخته شده از نمونه های نادر ساختمان های عصر سلجوقی است. ايوانی که در جلوی اين گنبد آجری واقع شده در اوائل قرن ششم هجری بنا گرديده و سقف آن از مقرنس های درشت ترکيب شده است. اين گنبد دارای زيباترين طرحهای تزئينی ساخته شده از آجر و گچ ميباشد. 
 - گنبدی که در بخش شمالی حياط مسجد واقع شده و قرينه گنبد خواجه نظام الملک است در سال 481 بنا گرديده است. احداث اين گنبد را به ابوالغنائم تاج الملک يکی ديگر از وزرای عصر سلجوقی نسبت می دهند. 
- ايوان معروف به صفه صاحب که در دوران سلجوقی ساخته شده و تزئينات آن مربوط به عصر قراقويونلو و صفوی است. در اين قسمت کتيبه هائی از دورانهای مختلف از جمله صفويان به چشم می خورد. 
- ايوان غربی معروف به صفه استاد که در عصر سلجوقی بنا شده و در دوره صفويان با کاشيکاری تزئين شده است . در اين صفه علاوه بر خطوط ثلث و نستعليق که به تاريخ 1112 هجری قمری و در زمان سلطنت شاه سلطان حسين کتابت شده عباراتی به خط بنائی بسيار زيبا و با امضاء محمد امين اصفهانی نوشته شده است. 
با مطالعه اين عبارات و دقت در خطوط بنائی اين ابيات بسيار زيبا مشخص می گردد.چون نامه جرم ما به هم پيچيدند بردند و به ميزان عمل سنجيدندبيش از همه کس گناه ما بود ولی ما را به محبت علی بخشيدند 
رو به روی اين ايوان، صفه شاگرد قرار دارد که در عصر سلجوقی بنا شده و در قرن هشتم و يازدهم هجری قمری در دوران حکومت ايلخانان و صفويه تزئيناتی به آن اضافه شده است. 
اين ايوان فاقد تزئينات کاشيکاری است و با مقرنس های آجری تزئين شده است. در اين ايوان سنگ مرمر يکپارچه نفيسی است که در اطراف و بالای آن لوحه ها و کتيبه هايی نوشته شده است. در منتهی اليه ضلع شرقی مسجد جمعه صفه عمر واقع شده که کتيبه تاريخی هلال ايوان آن به سلطنت سلطان محمود آل مظفر اشاره می کند. تاريخ اين کتيبه 768 هجری قمری است و خطاط آن عزيز التقی الحافظ می باشد. 
در سقف اين صفه خطوط تزئينی و تاريخی به چشم می خورد که با خط بنائی عبارات مذهبی و سازنده بنا به نام مرتضی بن الحسن العباسی الزينبی نوشته شده است . علاوه بر آن در اين صفه نام استاد کاران ديگر همچون حسن کاروان کاشيکار و کوهيار الابرقوهی خطاط کتيبه محراب صفه به چشم می خورد. 
- در شمال ايوان استاد شبستان کوچکی قرار دارد که زيباترين محراب گچبری مسجد را در بر دارد . اين شبستان که به مسجد الجايتو نيز معروف است دارای محرابی است که به مثابه گوهری تابناک از هنر ايرانی در جهان از شهرتی عظيم برخوردار است. بر اين محراب زيبا نام سلطان محمد خدابنده ايلخان مشهوری که قبل از تشرف به دين اسلام لقب الجايتو را داشت و بعد از مسلمان شدن خود را خدا بنده ناميد و وزير دانشمند او محمد ساوی و سال ساختمان آن يعنی 710 هجری قمری به چشم میخورد. 
زيباترين منبر منبت کاری موجود در مسجد جمعه اصفهان نيز در اين مسجد قرار دارد که سال ساخت آن ذکر نشده است. از مسجد اولجايتو به شبستان زمستانی بيت الشتاء می رسيم که به موجب کتيبه سر در آن در زمان تيموريان به دستور عماد بن المظفر ورزنه ای ساخته شده است. به همين علت به شبستان عماد نيز معروف است اين شبستان با شکوه دارای ستون های قطور کوتاه و اتاقهای خيمه ای شکل است. در وسط هر چشمه طاق يک قطعه سنگ مرمر شفاف نصب شده که نور شبستان را تأ مين میکند. 
شبستان جنوب شرقی مسجد که احتمالاً کتابخانه عظيم و مشهور خواجه نظام الملک را در بر داشته در بمباران شهر اصفهان تخريب گرديده که مجدداً به شيوه اول بازسازی شده است. 
- اين اثر نفيس و با شکوه به علت در بر داشتن نمونه های گوناگون ادوار مختلف اسلامی از نظر فنی و هنری اهميت بسياری داشته و از شهرت جهانی برخوردار است. اين شهرت و نفاست همه ساله گروه های بی شماری از علاقمندان و پژوهشگران را به خود جلب می کند حاصل اين مطالعات، مقالات و رسالات و کتب متعددی است که به وسيله معماران و مهندسين و باستان شناسان مشهور جهان و ايران به رشته تحرير در آمد که اغلب آنها به زبان فارسی ترجمه شده اند. 
به طور کلی به همان اندازه که ميدان نقش جهان و عمارات تاريخی اطراف آن ياد آورد معماری و هنر دوران صفوی است مسجد جمعه و محلات پيرامون آن افسانه زندگی در عهد سلجوقيان و روزگار پيش از آن را بيان می دارد. 
 
 
قدیمی ترین بنای تاریخی اصفهان را باید مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان تلقی کرد. سیمای فعلی مسجد، عمدتا مربوط به دوره سلجوقی است. اما تعمیرات و الحاقات آن به دوره های بعد به خصوص عصر صفویان مربوط می شود.
زان بنا های مجدد گردید
                                        مسجد جامع ویران تازه (هاتف اصفهانی)
در کاوش های باستان شناسی، آثاری از دوره های قبل از سلجوقی هم به دست آمده که به طور عمده به دوران آل بویه و قرن سوم هجری باز می گردد. مسجد دارای ورودی های متعدد است که هریک فضای مسجد را به بخش هایی از بافت پیرامون آن مربوط می کند. این ورودی ها همه در یک زمان ساخته نشده و هر یک در مقطعی از تاریخ و در ارتباط با ساختمان درون و بیرون بنا، به وجود آمده اند. گذرها و معابری که در گرداگرد مسجد وجود دارند بیانگر ارتباط گسترده ای است که مسجد با بافت قدیم شهر دارد.
مسجد جامع اصفهان با نقشه چهار ایوانی بنا شده و از آنجا که ابداعات هنری و معماری 15 قرن دوران اسلامی را در خود گرد آورده، یکی از بهترین آثاری به شمار می رود که در دنیای امروز شهرت دارد. با توجه به منابع و مآخذ مختلف، مشخص می شود که مسجد جامع در طول زمان به سبب آتش سوزی و جنگ های متعدد و نا آرامی های دوران های مختلف، آسیب فراوان دیده و دوباره بازسازی و مرمت شده است.
چهار ایوان اطراف میدان مشخص کننده شیوه مسجد سازی ایرانیان است که پس از احداث آن، در سایر مساجد نیز رواج یافته است. این ایوان ها که به نامهای صفه صاحب در جنوب، صفه درویش در شمال، صفه استاد در مغرب و صفه شاگرد در مشرق نامیده می شوند با تزئینات مقرنس سازی و کاربندی یکی از فنون بسیار جالب معماری ایران را به نمایش می گذارند.
 نمای داخلی صحن مسجد و کاشیکاری های آن مربوط به قرن نهم هجری است که احتمالا مناره ها نیز مربوط به همین زمان می باشند. به طور کلی بنای کنونی مسجد جامع اصفهان شامل بخشهای زیر می باشد:
شبستان مسجد که بر ستون های مدور استوار است و با گچبری های بسیار زیبا تزئین شده است. این قسمت مربوط


کلمات کلیدی مرتبط:
مسجد جامع تاريخی اصفهان و یزد ,مسجد جامع تاريخی اصفهان , قديمیترين بنای تاريخی اصفهان را بايد مسجد جمعه يا مسجد جامع اصفهان تلقی کرد. سيمای فعلی مسجد عمدتاً مربوط به اقدامات دوره سلجوقی است اما تعميرات و الحاقات آن به دورانهای بعد به خصوص عصر صفويان مربوط می شود . اما در کاوش های باستان شناسی مرا,

برچسب‌ها: مسجد جامع تاريخی اصفهان و یزد,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۷:۰۶ توسط safa sa دسته : نظر(0)

مسجد حکیم اصفهان

مسجد حکیم اصفهان

تاریخ ایجاد 16/02/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 20   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 2256 kb  تعدادمشاهده  73


مسجد حکیم اصفهان
تاريخچه اصفهان   
 اصفهان در ميان شهرهاي ايران گوهري يگانه است که در پي فراز و فرودهاي تاريخي و از پس غبار قرون و اعصار همچنان درخششي ناب و سحرانگيز دارد. چنان تازه و پرطراوت است که گوئي هم امروز پا به عرصه هستي نهاده و چنان اصيل و ريشه دار که گوئي همواره بوده. فرهنگ غني و طبيعت زيباي اصفهان هماهنگي شگفتي دارند چنانکه گوئي بازتاب يکديگرند.گنبدهاي فيروزه اي ، آسمان آبي را طنين تکرار بخشيده ، گلدسته هاي بلند ، نداي خاموش چنارهاي کهنسال را که آيه هاي خاکي خداوندند به بانگي رسا نغمه توحيد سرداده و نقش و نگار گل و بوته ها و اسليمي ها ، باغهاي خرم و شاخه هاي پرشکوه را بي خزان و جاودان کرده و جلوه هاي رنگ و نور در کاشي ها ، آفتاب درخشان اصفهان را معناي تازه اي بخشيده است.اصفهان از ديرباز بخاطر وجود پربرکت زاينده رود ، اين سرچشمه حيات ، از کانونهاي مهم زندگي در اين سرزمين بوده است ، چنانچه در تمامي ادوار تاريخي شناخته شده از شهرهاي مهم ايران به شمار ميرفته است.در دوره هخامنشي آن را گابا يا گي مي ناميده اند که بعدا به جي تبديل شده و از اقامتگاههاي ويژه پادشاهان و از استانهاي مهم ايران بوده است. در دوره اشکاني نيز اصفهان يکي از چهار ايالت پهله قديم و از مراکز مهم حکومت اشکاني بوده  است . قلعه سارويه و گنجينه بزرگ کتاب آن مربوط به همين دوره است. در دوره ساساني اصفهان مرکز تجمع سپاهيان و پادگان مرکزي ايران بوده است و از همين رو آن را اسپاهان يا سپاهان ناميده اند. اصفهان در سال 21 هجري به تصرف سپاهيان اسلام در آمد و در سده هاي چهارم و پنجم هجري در دوره حکومت ديلميان اصفهان پيشرفت و عمران بسياري يافت ، کتابخانه بزرگي داشت و مهمترين مرکز علوم ديني ، ادبي و فلسفي در ايران بود. در همين دوره است که ابن سينا دانشمند و فيلسوف بزرگ ايران به تدريس مي پردازد و چندي نيز وزارت مي يابد.اصفهان در دوره سلجوقي و صفوي که بعنوان پايتخت برگزيده شده به اوج شکوه و عظمت خود دست يافت و يکي از بزرگترين و آبادترين شهرهاي جهان بود. در فاصله ميان دوره سلجوقي و عصر صفوي يعني در دوره اوج و شکوفائي دو مصيبت بزرگ نيز بر اصفهان وارد آمد. يکي حمله مغول در قرن هفتم و ديگري قتل عام تيمور در اواخر قرن هشتم . اما اصفهان آنچنان که در طول تاريخ پرفراز و نشيبش نشان داده بار ديگر از ميان آتش و خاکستر سربرآورد شکوه گذشته را باز يافت .اکنون اصفهان بعنوان يکي از زيباترين شهرهاي جهان با پشتوانه عظيم فرهنگي ، هنري ، صنعتي و اقتصادي خود مورد توجه جهانگردان و ايرانگردان داخلي و خارجي قرارگرفته است.
مسجد حکيم
 از جمله مساجد بسيار جالب و مشهور عصر صفوي، مسجد حکيم اصفهان است که کاشيکاريهاي زيبا و خطوط متنوع، کار اساتيد نامدار عصر صفويه، آن را در عداد يکي از شاهکارهاي معماري اسلامي قرار داده است. 
اين مسجد با شکوه در محل مسجدي واقع شده که در دوران حکومت ديالمه آن را جورجير مي ناميده اند. و چون در انتهاي بازار رنگرزان واقع بوده به جامع رنگرزان نيز معروف بوده است. امروز جز سردر اين مسجد بر جاي نمانده است. در نماي اين سردر اختلاف سطح ها را با نوعي اندود پر کرده بودند که پس از زدودن اندودها طرحهاي بسيار جالب توجهي نمودار گشته است . اين سردر نفيس و باشکوه با 1000 سال قدمت يکي از آثار طراز اول صدر اسلام به شمار مي رود. مسجد حکيم در زمان سلطنت شاه عباس دوم صفوي ساخته شده است. علت نامگذاري اين مسجد به «حکيم» اين بوده که باني مسجد «محمد داوود» نامي بوده که به طبابت اشتغال داشته و حکيم داوود ناميده مي شده است. 
مورخين و محققيني که در تاريخ صفويه تتبع و مطالعه کرده اند درباره اين شخص مي نويسند : وي طبيب شاه عباس دوم بوده که به دلائلي مورد خشم قرار مي گيرد. و از بيم جان به هندوستان مي گريزد. و چون در آن ديار ترقي مي کند و برخي معالجاتش در مورد بزرگان و امرا موثر واقع مي شود به لقب تقرب خان ملقب شده و ثروت زيادي مي اندوزد. حکيم داوود مقداري از اين ثروت براي کسانش به اصفهان مي فرستد و از آنان مي خواهد مسجدي عالي در شهر اصفهان بنا کنند. 
بدين ترتيب مسجد حکيم ساخته مي شود. کتيبه سردر شمالي مسجد که به خط ثلث سفيد بر زمينه کاشي لاجوردي است بيانگر اين مطلب است، که خطاط اين کتيبه محمد رضا امامي خوشنويس نامدار عصر صفوي است و تاريخ آن 1073 هجري قمري يعني سال اتمام مسجد است. در طرفين اين سردر در دو لوحه کوچک با خط نستعليق سفيد بر زمينه لاجوردي رنگ سازنده اين سردر زيبا و نفيس به نام محمد علي بن استاد علي بيک بنا» اصفهاني معرفي شده است. 
بر سر در شرقي مسجد حکيم با خط نستعليق سفيد برزمينه کاشي لاجوردي سال شروع ساختمان مسجد يعني 1067 هجري قمري نوشته شده است. 
در داخل ايوان جنوبي بعد از آيات و عبارات قرآني نام محمد رضا امامي و تاريخ 1071 هجري قمري آمده است. تزئينات داخل گنبد مسجد معقلي ساده ترکيب آجر کاشي است. کتيبه اطراف اين گنبد به تاريخ 1069 هجري کتابت شده است و نويسنده آن محمد رضا امامي است. نويسنده کتيبه اطراف محراب نيز محمد رضاامامي و تاريخ کتابت 1071 هجري است. 
دو شبستان در شرق و غرب گنبد قرار گرفته که کتيبه شبستان شرقي به تاريخ 1069 هجري به وسيله محمد رضاامامي نوشته شده است. اما خطاط کتيبه شبستان غربي محمد باقر شيرازي است و تاريخ آن 1254 هجري قمري است. 
ايوان شمالي مسجد نيز حاوي کتيبه هاي بسيار زيبا است در اطراف اين ايوان آيات قرآن


کلمات کلیدی مرتبط:
مسجد حکیم اصفهان ,تاريخچه اصفهان , اصفهان در ميان شهرهاي ايران گوهري يگانه است که در پي فراز و فرودهاي تاريخي و از پس غبار قرون و اعصار همچنان درخششي ناب و سحرانگيز دارد. چنان تازه و پرطراوت است که گوئي هم امروز پا به عرصه هستي نهاده و چنان اصيل و ريشه دار که گوئي همواره بوده. فرهنگ غني و طبيعت ز,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت معرفی کامل مسجد حکیم اصفهان به همراه تصاویر نقشه های مسجد حکیم
دانلود پاورپوینت بررسی پاورپوینت مسجد حکیم اصفهان بهمراه پلان و نمابرش و پرسپکتیو
معماری مسجد حکیم اصفهان

برچسب‌ها: مسجد حکیم اصفهان,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۷:۰۴ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت با موضوع «مسجد جامع یزد»

دانلود پاورپوینت با موضوع «مسجد جامع یزد»

تاریخ ایجاد 31/12/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 68 اسلاید   قیمت: 5500 تومان   حجم فایل: 3601 kb  تعدادمشاهده  3


دانلود پاورپوینت با موضوع «مسجد جامع یزد»
بطور کلی بناهای دوره اسلامی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: الف) بناهای مذهبی. شامل مساجد, آرامگاهها, مدارس, حسینیه ها, تکایا, و مصلی ها؛ ب) بناهای غیر مذهبی. شامل پلها, کاخها, کاروانسراها, حمامها, بازارها, قلعه ها و آب انبارها. در دو گروه فوق از بناهای دوره اسلامی, مکانی برای عبادت, تجارت و سکونت وجود داشته است. مساجد مساجد مهمترین بناهای مذهبی هر شهر و روستا هستند که همواره نقش مهمی در زندگی مسلمانان داشته اند. اقامه نماز جمعه, مراسم مذهبی, ایراد خطبه ها و تدریس در مساجد انجام می گرفت؛ زیرا مسجد بهترین مکان برای ابلاغ فرامین حکومت به مردم بود. اغلب مساجد در مرکز شهرها, نزدیک بازارها و محدوده دارالحکومه ساخته می شدند و اگر شهری به بیش از یک مسجد نیاز داشت, مساجد دیگری از طرف حکومت یا افراد خیر احداث می شد.
 
این پاورپوینت دارای ۶۸ اسلاید می باشد.که با قیمتی ناچیز در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پاورپوینت با موضوع «مسجد جامع یزد» ,بطور کلی بناهای دوره اسلامی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: الف) بناهای مذهبی. شامل مساجد, آرامگاهها, مدارس, حسینیه ها, تکایا, و مصلی ها؛ ب) بناهای غیر مذهبی. شامل پلها, کاخها, کاروانسراها, حمامها, بازارها, قلعه ها و آب انبارها. در دو گروه فوق از بناه,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
پاورپوینت مسجد جامع همدان
نقشه اتوکدی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
دانلود پاورپوینت معماری مسجد ساروتقی اصفهان

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت با موضوع «مسجد جامع یزد»,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۷:۰۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت مسجد جامع پاریس در فرانسه بهمراه نقشه

دانلود پاورپوینت مسجد جامع پاریس در فرانسه بهمراه نقشه

تاریخ ایجاد 04/01/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 37 اسلاید   قیمت: 12000 تومان   حجم فایل: 3566 kb  تعدادمشاهده  8


مسجد جامع "پاريس" با يك هكتار مساحت،‌ بزرگترين مسجد "فرانسه" به شمار مي‌رود، اين مسجد مناره‌اي با 33 متر ارتفاع دارد. مسجد شامل يك سالن نماز مزين به نقوش و طرح‌هاي اسلامي، يك مدرسه، كتابخانه،‌ سالن كنفرانس، رستوران، سالن چايخوري، يك حمام و يك فروشگاه است.
به غير از سالن‌هاي اختصاص يافته جهت خطبه‌هاي ائمه جماعات،‌ نماز، قرائت قرآن و هم‌انديشي مؤمنان،‌ مسجد در طول سال ميزبان توريست‌هاي مشتاقي است كه از اين مكان ديدن مي‌كنند.
فهرست
مقدمه
سالن اقامه نماز
فضای صمیمانه
امکانات
تاریخچه مسجد جامع پاریس
معماری بنا
پلان مسجد جامع پاریس
برش طولی مسجد جامع پاریس
ورودی مسجد
برش عرضی مسجد جامع پاریس
تزیینات بنا
نماهای داخلی بنا
محراب
تصاویر داخلی بنا
جزییات داخلی بنا
تصاویر بنا


کلمات کلیدی مرتبط:
مسجد جامع "پاريس" با يك هكتار مساحت،‌ بزرگترين مسجد "فرانسه" به شمار مي‌رود، اين مسجد مناره‌اي با 33 متر ارتفاع دارد. مسجد شامل يك سالن نماز مزين به نقوش و طرح‌هاي اسلامي، يك مدرسه، كتابخانه،‌ سالن كنفرانس، رستوران، سالن چايخوري، يك حمام و يك فروشگاه است. ,به غير از سالن‌هاي اختصاص يافته جهت خطبه‌ها,

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت مسجد جامع پاریس در فرانسه بهمراه نقشه,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۵۸ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان

دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان

تاریخ ایجاد 06/01/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 119 اسلاید دارای نقشه و تصاویر و پرسپکتیو   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 8182 kb  تعدادمشاهده  22


دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان 

تاریخچه مسجد
آشنایی با معماری ایران
آشنایی با مساجد
واژه شناسی مساجد
آشنایی با اصفهان
نقشه ها

اسناد تاریخی

 

مسجد جامع اصفهان یا مسجد جمعه اصفهان که به مسجد جامع عتیق نیز شهرت دارد در میدان قیام، خیابان علامه مجلسی اصفهان واقع شده است به بیانی دیگر در بخش قدیمی اصفهان، ضلع باختری خیابان هاتف و انتهای بازار بزرگ واقع شده و یکی از برجسته ‌ترین آثار معماری ایران و جهان است و از آن جا که بخش ‌های مختلف آن در دوران ‌های مختلف تاریخی ساخته و پرداخته شده‌، مجموعه حاضر همچون موزه عظیمی، معرف روند تحول و تکامل معماری ایران در دوره اسلامی است و حتی پیش از آن چرا که کاوش‌های باستانشناسی نشان از آن دارد که احتمالا این مسجد پیش از تسلط اعراب بر این شهر، مرکز مذهبی مهم شهر بوده و بصورت یکی از آتشکده‌های شهر اصفهان کاربری داشته‌ است. کشف یک پا ستون، با تزیینات دوره ساسانیان، در منطقه شمالی مسجد، وجود بنایی قبل از اسلام را تایید می ‌کند. درباره تاریخچه تغییر و تحولات مسجد اختلاف نظرهایی وجود دارد ولی به نظر می‌آید ساخت مسجد جامع به قرون اولیه هجری و در زمان عباسیان بوده که در قرن سوم هجری محراب آن تخریب و جهت قبله آن اصلاح شده ‌است.

سیمای فعلی مسجد عمدتاً مربوط به اقدامات دوره سلجوقی است اما تعمیرات و الحاقات آن به دوران های بعد به خصوص عصر صفویان مربوط می شود. مسجد دارای ورودی های متعدد است که هر یک فضای مسجد را به بخش هایی از بافت پیرامون آن مربوط می کند این ورودی ها همه در یک زمان ساخته نشده اند و هر یک در مقطعی از تاریخ و در ارتباط با ساختمان درون و بیرون بنا به وجود آمده اند. گذرها و معابری که در گرداگرد مسجد وجود دارند بیانگر ارتباط گسترده ای است که مسجد با بافت قدیم شهر دارد.

این مسجد دارای بناهای متعددی است از جمله :

صحن چهار ایوانی، شبستان ها، مدرسه مظفری، صفه های کوچک دوره دیلمی، گنبد نظام الملک، گنبد تاج الملک، محراب اولجایتو، چهار ایوان معروف صاحب، استاد، شاگرد، درویش…این اثر در اجلاس سی و ششم یونسکو در زمره میراث جهانی ثبت گردید.

اطلاعات بیشتر از مسجد جامع اصفهان برای علاقمندان :

در حیاط مسجد سنگ آب های متعددی وجود دارد. این سنگ آب ها در زیر ایوان ها قرار گرفته اند. مسجد جامع اصفهان دارای چهار ایوان است،  که در طی دوره های مختلف در پیرامون صحن آن اضافه شده اند.چهار ایوان اطراف میدان مشخص کننده شیوه مسجد سازی ایرانیان است که پس از احداث آن در سایر مساجد نیز رواج یافته است. این ایوان ها که به نام های صفه صاحب در جنوب، صفه درویش در شمال، صفه استاد در مغرب، صفه شاگرد، در مشرق نامیده می شوند با تزئینات مقرنس سازی و کاربندی یکی از فنون بسیار جالب معماری ایران را بیان می دارد.

نمای داخلی صحن مسجد و کاشیکاری های آن مربوط به قرن نهم هجری است که احتمالا مناره ها نیز مربوط به همین زمان می باشند به طورکلی بنای کنونی مسجد جامع اصفهان شامل بخش های زیر می باشد :

شبستان مسجد : این شبستان که بر ستون های مدور استوار است که با گچبری های بسیار زیبا تزئین شده است. این قسمت مربوط به عصر دیلمیان است.

گنبد و چهل ستون های اطراف آن که در ایوان جنوبی مسجد واقع شده و در فاصله سالهای ۴۶۵ تا ۴۸۵ هجری قمری بنا شده است. این گنبد در زمان سلطنت ملکشاه سلجوقی و وزارت خواجه نظام الملک ساخته شده از نمونه های نادر ساختمان های عصر سلجوقی است. ایوانی که در جلوی این گنبد آجری واقع شده در اوائل قرن ششم هجری بنا گردیده و سقف آن از مقرنس های درشت ترکیب شده است. این گنبد دارای زیباترین طرح های تزئینی ساخته شده از آجر و گچ می باشد.

گنبدی که در بخش شمالی حیاط مسجد واقع شده و قرینه گنبد خواجه نظام الملک است در سال ۴۸۱ بنا گردیده است. احداث این گنبد را به ابوالغنائم تاج الملک یکی دیگر از وزرای عصر سلجوقی نسبت می دهند.

ایوان معروف به صفه صاحب که در دوران سلجوقی ساخته شده و تزئینات آن مربوط به عصر قراقویونلو و صفوی است. در این قسمت کتیبه هائی از دوران های مختلف از جمله صفویان به چشم می خورد.

ایوان غربی معروف به صفه استاد که در عصر سلجوقی بنا شده و در دوره صفویان با کاشیکاری تزئین شده است. در این صفه علاوه بر خطوط ثلث و نستعلیق که به تاریخ ۱۱۱۲ هجری قمری و در زمان سلطنت شاه سلطان حسین کتابت شده عباراتی به خط بنائی بسیار زیبا و با امضاء محمد امین اصفهانی نوشته شده است.

با مطالعه این عبارات و دقت در خطوط بنائی این ابیات بسیار زیبا مشخص می گردد.

چون نامه جرم ما به هم پیچیدند                 بردند و به میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه ما بود ولی             ما را به محبت علی بخشیدند

رو به روی این ایوان، صفه شاگرد قرار دارد که در عصر سلجوقی بنا شده و در قرن هشتم و یازدهم هجری قمری در دوران حکومت ایلخانان و صفویه تزئیناتی به آن اضافه شده است. این ایوان فاقد تزئینات کاشیکاری است و با مقرنس های آجری تزئین شده است. در این ایوان سنگ مرمر یکپارچه نفیسی است که در اطراف و بالای آن لوحه ها و کتیبه هایی نوشته شده است. در منتهی الیه ضلع شرقی مسجد جمعه صفه عمر واقع شده که کتیبه تاریخی هلال ایوان آن به سلطنت سلطان محمود آل مظفر اشاره می کند. تاریخ این کتیبه ۷۶۸ هجری قمری است و خطاط آن عزیز التقی الحافظ می باشد.

در سقف این صفه خطوط تزئینی و تاریخی به چشم می خورد که با خط بنائی عبارات مذهبی و سازنده بنا به نام مرتضی بن الحسن العباسی الزینبی نوشته شده است. علاوه بر آن در این صفه نام استاد کاران دیگر همچون حسن کاروان کاشیکار و کوهیار الابرقوهی خطاط کتیبه محراب صفه به چشم می خورد.

در شمال ایوان استاد شبستان کوچکی قرار دارد که زیباترین محراب گچبری مسجد را در بر دارد. این شبستان که به مسجد الجایتو نیز معروف است دارای محرابی است که به مثابه گوهری تابناک از هنر ایرانی در جهان از شهرتی عظیم برخوردار است. بر این محراب زیبا نام سلطان محمد خدابنده ایلخان مشهوری که قبل از اسلام آوردن لقب الجایتو را داشت و بعد از مسلمان شدن خود را خدا بنده نامید و وزیر دانشمند او محمد ساوی و سال ساختمان آن یعنی ۷۱۰ هجری قمری به چشم می خورد.

زیباترین منبر منبت کاری موجود در مسجد جمعه اصفهان نیز در این مسجد قرار دارد که سال ساخت آن ذکر نشده است. از مسجد اولجایتو به شبستان زمستانی بیت الشتاء می رسیم که به موجب کتیبه سر در آن در زمان تیموریان به دستور عماد بن المظفر ورزنه ای ساخته شده است. به همین علت به شبستان عماد نیز معروف است این شبستان با شکوه دارای ستون های قطور کوتاه و اتاق های خیمه ای شکل است. در وسط هر چشمه طاق یک قطعه سنگ مرمر شفاف نصب شده که نور شبستان را تأمین می کند.

شبستان جنوب شرقی مسجد که احتمالا کتابخانه عظیم و مشهور خواجه نظام الملک را در بر داشته در بمباران شهر اصفهان تخریب گردیده که مجدداً به شیوه اول بازسازی شده است.

این اثر نفیس و با شکوه به علت در بر داشتن نمونه های گوناگون ادوار مختلف اسلامی از نظر فنی و هنری اهمیت بسیاری داشته و از شهرت جهانی برخوردار است. این شهرت و نفاست همه ساله گروه های بی شماری از علاقمندان و پژوهشگران را به خود جلب می کند حاصل این مطالعات، مقالات و رسالات و کتب متعددی است که به وسیله معماران و مهندسین و باستان شناسان مشهور جهان و ایران به رشته تحریر در آمد که اغلب آنها به زبان فارسی ترجمه شده اند.

به طور کلی به همان اندازه که میدان نقش جهان و عمارات تاریخی اطراف آن یاد آورد معماری و هنر دوران صفوی است مسجد جمعه و محلات پیرامون آن افسانه زندگی در عهد سلجوقیان و روزگار پیش از آن را بیان می دارد.

 

 


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان ,آشنایی با معماری ایران ,nآشنایی با مساجد ,nواژه شناسی مساجد ,nآشنایی با اصفهان , ,nمسجد جامع اصفهان , ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت مسجد جامع اصفهان,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۵۵ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت معماری کلیسای سورپ سرکیس

دانلود پاورپوینت معماری کلیسای سورپ سرکیس

تاریخ ایجاد 12/01/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 43 اسلاید   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 5826 kb  تعدادمشاهده  4


بخشی از مطلب
 معماری کلیسای «سورپ سرکیس» از معماری سنتی کلیساهای ارامنه اقتباس شده و شیوه های نوگرایانه معماری دوره ساخت (پهلوی دوم)، تاثیری بر شکل گیری و اصول ساخت کلیسا نداشته است و از شرایط سیاسی و فرهنگی زمان خود متاثر نشده است.
 
معماری کلیسای «سورپ سرکیس» از معماری سنتی کلیساهای ارامنه اقتباس شده و شیوه های نوگرایانه معماری دوره ساخت (پهلوی دوم)، تاثیری بر شکل گیری و اصول ساخت کلیسا نداشته است و از شرایط سیاسی و فرهنگی زمان خود متاثر نشده است.
 
کلیسای «سورپ سرکیس» بین هشت کلیسا و سه ماتورا موجود در تهران، بزرگ ترین کلیساست. معماری کلیسای «سورپ سرکیس» از معماری سنتی کلیساهای ارامنه اقتباس شده و شیوه های نوگرایانه معماری دوره ساخت (پهلوی دوم)، تاثیری بر شکل گیری و اصول ساخت کلیسا نداشته است و از شرایط سیاسی و فرهنگی زمان خود متاثر نشده است.
 
کلیسا، مشتق از واژه یونانی اکلزیا به معنای فضایی برای گردهمایی مومنان و عبادت و راز و نیاز با پروردگار است. همچنین به معنای جایگاهی برای حفظ میراث و هویت فرهنگی ـ مذهبی مومنان محسوب می شود.
کلیسای ارمنی
 
کلیسای ارمنیان از بدو اعلام مسیحیت به عنوان دین رسمی ارمنستان در سال ۳۰۱ میلادی کاملا مستقل از دستگاه رسمی کلیسا بوده و رنگ و بوی خاص خود را داراست. از آنجا که ترویج مسیحیت در ارمنستان توسط دو نفر از حواریون حضرت مسیح(ع) به نام های «راطلیموس» و «طاطاوس» مقدس صورت پذیرفت، تشکیلات دینی ارمنیان به نام «کلیسای مقدس مرسلین ارمنستان» نامیده می شود و مرکزیت عالی روحانیت آن، کلیسای «اچمیاتزیین مقدس» (۳۰۱ ـ ۳۰۳ میلادی) است که خود نخستین کلیسای ارمنی است.
ساخت کلیسا در ایران
 
به طورکلی ساخت کلیسا در ایران به سه دوره اصلی تقسیم می شود:
 
ـ کلیساهایی که از ابتدای نشر مسیحیت تا قرن ۱۳ ـ ۱۴ و نیمه دوم قرن ۱۵ ساخته شدند.
 
ـ کلیساهایی که از دوره صفویه تا قاجاریه بنا نهاده شدند.
 
ـ کلیساهایی که در قرن ۱۹ و ۲۰ میلادی ساخته شدند.
خلیفه گری ارامنه تهران
 
خلیفه گری ارامنه تهران که قبلا تحت پوشش خلیفه گری ایران و هندوستان بود، در سال ۱۳۲۴ ش (۱۹۴۵ م) تاسیس شد و ساختمان آن در صحن کلیسای حضرت مریم(س) واقع در خیابان سی تیر بنا نهاده شد. این ساختمان بعدها پس از انتقال خلیفه گری به محل جدید فعلی، مبدل به مدرسه ارامنه شد که هنوز پابرجاست. در پی تغییر اسقف اعظم تهران در سال ۱۳۴۰ ش (۱۹۶۰ م)، تصمیم به ساخت بنای جدیدی جهت خلیفه گری ارامنه تهران گرفته شد. به همین منظور فرد خیری به نام «مارکار سرکیسیان» زمینی در خیابان کریم خان زند، نبش خیابان استاد نجات الهی (ویلا)، خریداری کرد که پس از فوت وی، پسرانش به نام های «گورکن و وازگن سرکیسیان» کار احداث کلیسا را دنبال کردند؛ ساخت کلیسا در ماه مه ۱۹۶۴ م (۱۳۴۳ ش) با تشریفات مذهبی آغاز شد و در سال ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹ ش) پایان یافت و در سال ۱۹۷۲م، خلیفه گری ارامنه تهران به محل جدید منتقل شد و کلیسا به نام «سورپ سرکیس» نامگذاری شد. کلیسای «سورپ سرکیس» ششمین کلیسای ساخته شده در تهران است. اولین کلیسا در تهران، کلیسای «سورپ گئورک» است که در سال ۱۷۹۵ میلادی در محله بازار، ساخته شد و آخرین کلیسا، کلیسای گریگوری لوساوریچ، در محله مجیدیه است که در سال ۱۹۸۲ م ساخته شده است.
معرفی بنا
 
محل قرارگیری این کلیسا به لحاظ موقعیت شهری، مرکزیت بیشتری دارد و از قالب محلی دیگر کلیساهای تهران خارج شده و نقش عمومی تری به خود گرفته است. موقعیت قرارگیری این کلیسا با عملکردش به عنوان نهادی که به اداره امور جامعه ارامنه می پردازد و تمام موسسات، کلیساها، مدارس و گورستان های ارامنه را تحت پوشش و کنترل خود دارد، کاملا سازگاری دارد.
پلان
 
پلان کلیسا به صورت صلیب محصور در یک مستطیل است، این صلیب از داخل دیده می شود ولی از فرم خارجی آن قابل تشخیص نیست. فضای داخلی شامل: ورودی، شبستان، قسمت خواندن دعا و مراسم عشای ربانی، محراب و حجره هایی در طرفین محراب است. کلیسا دارای سه ورودی است، ورودی اصلی که بزرگ تر است و ورودی فرعی در طرفین آن که کمی نسبت به آن عقب رفته و در زیر برج های ناقوس قرار گرفته اند. شبستان دارای دو ردیف نیمکت است؛ به طوری که راهرویی برای رسیدن به محراب ایجاد کرده است.
 
روبه روی درهای فرعی دو مسیر باریک تر در قست شمالی و جنوبی کلیسا وجود دارد که عبور مومنان را میسر می کند. قسمت اجرای مراسم مذهبی و دعای کشیش با یک اختلاف سطح از شبستان جدا شده بدین ترتیب حریم و سلسله مراتبی برای این فضا ایجاد شده است. حجره های طرفین محراب به غیر از ورودی که از داخل شبستان باز می شود، ورودی های جداگانه ای دارد که به حیاط باز می شود. حجره ها به عبادت های خصوصی تر و اتاق کشیش اختصاص دارد. محراب در شرقی ترین نقطه کلیسا قرار دارد و تمام جایگاه ها به سوی آن رو کرده، ورودی اصلی نیز رو به آن گشوده می شود؛ محراب به صورت فرورفتگی نیم دایره با قوس نعل اسبی است و برای حفظ حریم به وسیله دو پلکان در طرفین از بقیه فضاها جدا شده است.
 
در وسط محراب میز مقدس قرار دارد و در بالای آن تصویر حضرت مریم که حضرت مسیح را در آغوش دارند، منقوش است.
 
در ضلع شمالی قبل از محراب، حوضچه سنگی غسل تعمید قرار گرفته است. حوضچه در حدود یک متر ارتفاع دارد و کشیش، کودکان را با آب مقدس در آن غسل می دهد. در قسمت شمالی و جنوبی تورفتگی به عرض یک متر و طول پنج متر ایجاد شده که محل کتاب انجیل و جایگاهی برای روشن کردن شمع است. بر فراز ورودی اصلی بالکن گروه کر قرار دارد.
نقاشی ها
 
تزیینات داخل کلیسا منحصر به نقاشی است و از تزیینات مجسمه وار و افراط گرایانه خودداری شده است تا موجب فصل رابطه بین مومنان و سران مذهبی که خود رابطی بین مومنان و مسیح(ع) هستند، نشود. بر دیواره بالای محراب تابلو نقاشی رنگ روغن اثر «آودیک آیوازیان» مشاهده می شود که تقلیدی از اثر میکل آنژ در کلیسای واتیکان است. این نقاشی لحظه معراج حضرت مسیح (ع) را به آسمان نشان می دهد. دیگر نقاشی کلیسا، تصویر یحیی تعمیددهنده است که عیسی مسیح را غسل می دهد، این نقاشی بر فراز حوضچه غسل تعمید قرار دارد که نقاشی دیگری از مصلوب شدن حضرت مسیح را نشان می دهد. نقاشی های روی شیشه پنجره های کلیسا از داستان های مذهبی ـ ملی الهام گرفته اند.
نماها
 
نمای کلیسا بسیار ساده و خالی از هر گونه تزیین است. ساختمان کلیسا به صورت شرقی ـ غربی و نمای اصلی آن رو به غرب است. در نمای اصلی طرح سنتوری به گونه ای تغییر یافته وجود دارد تا نمایی یکپارچه ایجاد شود، این نما دیدگان را به بالا می کشاند تا برج های ناقوس و نهایتا گنبد دیده شود. سه بازشوی عمودی نمای اصلی که رو به بالکن داخلی باز می شود در کنار هم مثلثی را ایجاد کرده، جهتی به بالا را نشان گر است.
پنجره ها و بازشوها
 
پنجره ها به صورت عمودی و کشیده با قوس نیم دایره هستند که در نمای اصلی کوتاه تر و در نماهای شمالی و جنوبی بلندترند (نمای شرقی بازشویی ندارد). پنجره ها مزین به تصاویری از داستان های انجیل است؛ به طوری که از خارج به داخل دیدی وجود ندارد و تنها نور گذرنده از این پنجره ها امکان دیده شدن تصاویر را از داخل کلیسا فراهم می آورد و به این صورت نور محدودی وارد فضای کلیسا می شود.
گنبد
 
نقطه عطف و شاخص نمای کلیسا گنبد آن است؛ شکل گنبد تفاوت بارز آن را با دیگر کلیساها خصوصا کلیساهای غربی نشان می دهد. گنبد بر یک طوق ۱۶ ضلعی قرار دارد که آن نیز خود بر یک هشت ضلعی مستقر بر یک چهار ضلعی استوار است و بار خود را از طریق چهار طاق به چهار ستون منتقل می کند؛ مانند طرح و نوع بارگذاری گنبدهای عصر بیزانس که خود آغازگر این تحول بودند. غیر از تمبوک ها (روزنه های دیواره گنبد) شکاف های بزرگی بر بدنه گنبد ایجاد شده است تا نور فزاینده ای به درون کلیسا راه یابد.
برج های ناقوس
 
برج های ناقوس که از فرم گنبد تبعیت می کنند، هشت ضلعی واقع بر مکعب هستند. برج ها به طور متقارن در طرفین نمای اصلی با بدنه کلیسا و شبستان، ادغام شده است. ناقوس که این روزها کمتر به صدا درمی آید، با نیروی برق کار می کند.
جنبه های سمبولیک و نمادین بنا
 
مؤمنانی که در کلیسا جمع می شوند، آدم هایی همیشه نیازمند به آموزش دینی فرض می شوند که از طریق موعظه، پیوند خود را با بزرگان مذهب، استوار می دارند؛ موعظه، گفتاری یک سویه در عالم کلیساست که هرگز پایان ندارد. با توجه به این رابطه است که فضای داخلی کلیسا شکل گرفته و آراسته می شود. از این رو هر چه در فضای داخلی کلیسا می بینیم، در جهت تداوم ارتباط بین مؤمنان و مسیح (ع) بوده و خود سخنگوی اعتقادات و مفاهیم مذهبی هستند. آنچنان که حتی پنجره ها ارتباط مستقیمی با فضای خارج برقرار نمی کند و نوری محدود وارد فضای کلیسا می شود تا در پرتو آن نقاشی ها، رابطه ها، تناسبات و رنگ ها که همه در راستای ارتباطات مذهبی اند، دیده شوند. شبستان نمادی از زندگی روزمره است که در آن مسیر و هدف مشخص است، ورودی اصلی روبه سوی محراب دارد و از ابتدا و انتهای مسیر مشخص است. ورودی ها سه تا هستند و نمادی از خدای پدر، خدای پسر و خدای روح القدوس هستند. کلیسا ملکوت خداوند بر زمین است که شرط ورود به این مکان دین داری و گذشتن از این ورودی هاست.
کلیسا از سه قسمت تشکیل شده است:
 
ـ خیمه اجتماع
 
ـ جایگاه مقدس که محل اجرای مراسم مذهبی است
 
ـ جایگاه اقدس القدوس که میز قربانی (میز مقدس) در وسط آن قرار گرفته است و در میان آن سنگ صخره قرار دارد که عبارت «عیسی فرزند خدا» روی آن حک شده است.
 
ـ هر یک از این سه قسمت حریم خود را دارند و برای رسیدن به آنها باید سلسله مراتبی را طی کرد؛ به طوری که مسیر وسط که عریض تر است مخصوص عبور سران مذهبی است و عبور مردم عادی از مسیرهای باریک رو به سوی درهای فرعی صورت می گیرد.
 
ـ کلیسا بر ۱۶ ستون استوار است به نام ۱۲ حواری و ۴ قدیس نگارنده انجیل و رسم بر آن است که برای ساختن کلیسا، پس از تهیه طرح و قبل از عملیات ساختمانی، سنگ بنای آن باید تبرک شود و طی مراسمی، سنگ های مرمرین در محل های تعیین شده مطابق نقشه نصب می شود و آنگاه عملیات ساختمانی آغاز می شود.
جایگاه اقدس القدوس
 
جایگاه اقدس القدوس (محراب) کلیسا، نقطه عطف و هدف محسوب می شود، آنچنان که همه جایگاه ها، رو به سوی آن دارند، مؤمنان رو به آن می ایستند و همه میرها به آن ختم می شود و در قسمت راس صلیب پلان قرار دارد. از آنجا که مسیحیان اعتقاد به ظهور مسیح (ع) از شرق دارند، بنابراین رو به محراب، جایگاه ظهور مسیح (ع) می ایستند.
گنبد
 
گنبد کلیسا، نمادی از سر حضرت مسیح محسوب می شود و عناصر و اعضای دیگر کلیسا، در واقع اعضای بدن مسیح (ع)، که طبق تعلیمات حواریون ساخته شده است. گنبد بر چهار ستون به نام قدیسین نگارنده انجیل «متی، یوحنا، لقا و مرقوس» استوار است. این گنبد شفاف رو به آسمان دارد و شیشه های آسمانی رنگی که به نظر می رسد از آسمان مایه گرفته، با آن درآمیخته و خود را به سوی آن بالا می کشاند. نوری که از روزنه های گنبد وارد می شود، بر روحانیت و معنویت فضای داخلی می افزاید.
مدت ساخت کلیسا
 
از آنجا که مسیحیان عدد هفت را عددی مقدس و عدد خدا می دانند، مدت زمان ساخت کلیسا را هفت سال قرار می دهند و از اینجاست که ساخت کلیسای «سورپ سرکیس» در حدود هفت سال طول کشید.
 
کلیسای «سورپ سرکیس» در سال ۱۳۷۹ ش. نوسازی و مرمت اساسی شده است.


کلمات کلیدی مرتبط:
بخشی از مطلب , معماری کلیسای «سورپ سرکیس» از معماری سنتی کلیساهای ارامنه اقتباس شده و شیوه های نوگرایانه معماری دوره ساخت (پهلوی دوم)، تاثیری بر شکل گیری و اصول ساخت کلیسا نداشته است و از شرایط سیاسی و فرهنگی زمان خود متاثر نشده است. , ,معماری کلیسای «سورپ سرکیس» از معماری سنتی کلیساهای ارامنه اقتبا,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت معماری کلیسای سورپ سرکیس,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۵۳ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت بررسی معماری مصر (مسجدالازهر ،ابن طولون ،سلطان حسن ) – پروژه معماری اسلامی

دانلود پاورپوینت بررسی معماری مصر (مسجدالازهر ،ابن طولون ،سلطان حسن ) – پروژه معماری اسلامی

تاریخ ایجاد 16/01/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50 اسلاید دارای عکس نقشه   قیمت: 9500 تومان   حجم فایل: 1507 kb  تعدادمشاهده  3


بخشی از مطلب
 
معماری در کشور مصر
 
 با حکومت یافتن سلسله کوتاه عمر «طولونی»بر مصر،شاخه ای ممتاز از هنراسلامی که ادامه ی شیوه ی معماری عراق است به وجود آمد.نمونه ی بارز این شیوه «مسجد ابن طولون»است که نوعی الگو برداری از طرح های نوین معماری مسجد سامرای عراق را نشان  می دهد.از دیگر بناهای مهم دوران اسلامی مصر میتوان به «مسجد جامع الازهرا»و«مدرسه و مسجد سلطان حسن» اشاره کرد. 
 
مسجد ابن طولون
 
مسجد ابن طولون پس از مسجد عمرو در فسطاط، قدیمی ترین و سالم ترین مسجد به جای مانده در مصر است و بر طبق کتیبه ای که در مسجد پیدا شده، تاریخ اتمام بنای آن،۲۶۵ هجری/ ۸۷۹ میلادی است. احمد ابن طولون از سربازان سپاه عباسی در سامرا بود
مقریزی، نقل می کند: ” ابن طولون در خصوص ساخت مسجدی نظر خواست که اگر تمامی مصر در آتش بسوزد در برابر آن تاب بیاورد و اگر تمامی مصر در سیلاب غوطه ور شود این مسجد همچنان بر جای بماند”. به او پیشنهاد کردند که آن را از آجر سرخ، گچ و خاکستر بسازد و هیچ ستون مرمری در ساخت آن به کار نبرد که در برابر آتش مقاومت چندانی ندارند؛ او نیز چنین کرد
 
در هر دو مسجد(مسجد متوکل سامراو ابن طولون)  به منظور برپا ساختن سقف، از جرزهای  آجری به جای ستونهای مرمری استفاده شده  است. مواد به کار رفته در ساخت هر دو مسجد  مشترک است (آجر و گچ) و از همه مهمتر، فرم حلزونی مناره و قرار گرفتن آن خارج از محوطه مسجد، عینا” از معماری مسجد متوکل در سامرا  الهام گرفته شده است. البته مناره ای که امروزه مشاهده می کنیم در قرن هشتم هجری به جای مناره اصلی مسجد بنا شده است.
پلان مسجد مستطیل شکل است و صحنی مربع شکل در میان آن قرار گرفته است. وضوخانه ای در مرکز صحن ساخته شده که پیش ار آتش سوزی بزرگ سال۳۶۴ هجری/ ۹۸۶ میلادی، فواره ای به جای آن قرار داشته است. اطراف صحن را شبستانهایی در بر گرفته که شبستان سمت دیوار قبله ۵ ردیف و باقی ۲ ردیف ستون دارند. در مرکز دیوار قبله، محراب تو رفته ای وجود دارد که جناغی شکل است و دو ستون در اطراف آن قرار گرفته است. همچنین در هر طرف محراب اصلی، دو محراب کوچکتر ساخته شده اند که بعدها به مجموعه اضافه شده اند. در ضلع شمالی، شرقی و غربی، فضاهایی به نام زیاده قرار گرفته اند که بعدها به منظور بزرگتر کردن فضای مسجد، به آن افزوده شده و عرضی معادل ۱۱ متر دارند.
 
به کار گیری روشمند جرزهای آجری در برپا داشتن سقف، پیش از این در معماری مسجد سامرا صورت گرفته بود اما مسجد ابن طولون نخستین نمونه سالم و بدون عیب استفاده از این روش در خارج از سامرا به شمار می آید. تمامی جرزهای به کار رفته در مسجد به طور یکسان، ۵ متر ارتفاع دارند در حالیکه به کارگیری ستون های سنگی، چنین امری را ممکن نمی سازد زیرا ستون های سنگی در ابعاد و ارتفاع، تفاوت دارند و نمی توان آنها را دقیقا هم اندازه ساخت. همچنین در بالای جرزها، پنجره هایی با طاق جناغی قرار گرفته اند که نقش آنها کاهش فشار وارد آمده بر پایه ها و نیز هدایت بهتر نور و جریان هوا به داخل شبستان هاست.
هرچند که پیشتر، طاقهای جناغی در بناهای قدیمی تر عباسی نظیر کاخ اخضر و جوسق الخاقانی به کار گرفته شده بود اما در مسجد ابن طولون این طاق ها کاربردی تر شده و در ابعاد بزرگتری اجرا شدند
 
تزئینات داخلی بنا اغلب در قاب پنجره ها و تاج جرزها صورت گرفته اند. این تزئینات به صورت نوارهایی شامل خطوط منحنی شکل، غنچه های گل و اشکالی الماس گونه هستند. همچنین ترکیبی از نقوش گیاهی و هندسی مورد استفاده قرار گرفته است که تأثیرات هنر ساسانی و هلنیک را نشان می دهد. نرده های چوبی بالای دیوارها، با قطعات خوشنویسی تزئین شده اند. نمونه این قطعات در اطراف محراب و نیز قاب داخلی پنجره ها نیز مشاهده می شود. باروهای تزئینی با اشکال انسانی ناآشنا، دیوارهای خارجی مسجد را پوشانده اند
 
گذشته از اهمیت تاریخی مسجد ابن طولون، این بنا به عنوان یکی از بناهای جریان ساز، تأثیر عمده ای بر معماری سرزمین های اسلامی بر جای گذاشته است. غنای معماری این اثر فراتر از حد انتظار می رود تا آنجا که معماران قرون وسطی به ویژه اروپاییان زبان به تمجید آن گشوده اند.
مسجد ابن طولون یکی از نمونه های نادری است که معماری اروپا را تحت تأثیر خود قرار داده است. این بنا عامل انتقال جرز، طاق های جناغی و دیوارهای بارو مانند به معماری گوتیک اروپا، به شمار می آید. درحقیقت، به نظر می آید ارتباطات گسترده ای که بین بازرگانان غربی با فاطمیان وجود داشته، عامل این انتقال بوده است
 
مسجد و مدرسه سلطان حسن
 
دارالفنون سلطان حسن در قاهره که قرن هشتم هجری توسط ترک ها بنا شده است، بزرگترین دارالفنون مملوکیان است .
 
 سراسر دیوار قبله ایوان اصلی مسجد سلطان حسن که بین سالهای ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ بنا شده، پوشیده از مرمرهای خاص دوران مملوکی می باشد. این لوح ها از ستون های عصر باستان بریده شده و در چارچوب های سنگی قرار داده شده اند. این سنگ ها اکثرا مرمر سفید بوده و بعضی ها نیزمنقش به گل های ظریف برجسته هستند.
 
مسجد الازهر
 
این مسجد بین سالهای ۳۵۹  تا ۳۶۱ هجری به دست جوهر صقلی، فرمانده فاطمی، و به امر خلیفه معز الدین الله همزمان با بنا نهادن قاهره، ساخته شد
 
مسجد اصلی در حقیقت یک مسجد ستون دار ساده است و تأثیر پذیری آن از جامع قیروان آشکار است. چهار ردیف ستون، نمازخانه را به پنج راهرو موازی با قبله تقسیم می کند. این راه رو ها در مرکز به وسیله شبستان محوری پهنی که به محراب گچ بری شده مسجد منتهی می شود ، قطع می گردد. این پلان متقاطع T  شکل، پیش از این در مساجد شمال آفریقا به کار گرفته می شد.  در جلو شبستان محوری، گنبدی ساخته شده که تاریخ آن مربوط به سال ۵۰۹ هجری است و موقعیت آن، یکی از گنبدهای مشابه را در قیروان به یاد می آورد. در دوره عثمانی، دیوار سمت قبله بدون تغییر در وضعیت محراب، برداشته شد و نمازخانه در جهت شرق گسترش یافت و چهار راهرو دیگر به آن افزوده شد.
تزئینات دوره فاطمی در قوس ها و قاب دور پنجره ها مشاهده می شود که اغلب شامل نقوش طوماری و برگ های پر پیچ و تاب تاک است و به نیمه ای از برگ خرما با اشکال درختچه ای و خوشنویسی منتهی می شود که تأثیرات هنر شرقی را می نمایاند.
بارو های مثلثی شکل بالای دیوارها به همراه نمونه های مشابه موجود در مسجد ابن طولون، الگویی را برای معماری گوتیک ایجاد می کند که نمونه آن در کلیسای کرامر واقع در نور فولک انگلستان دیده می شود.
 
در دوره مملوک و عثمانی، سازه های تازه ای نظیر مناره ها، مقبره ها، آب انبار ها و مدارس چسبیده به دیوار خارجی مسجد، به آن افزوده شدند. در سال ۷۰۹ هجری، مدرسه مملوکی تایبرس در فضای بیرونی الازهر ساخته شد. این مدرسه دو ایوان داشت که یکی به شافعی ها و دیگری به مالکی ها اختصاص یافته بود. محراب آن به سبک هنر مملوک بحری ،از موزاییک های شیشه ای و مرمر های رنگین ساخته شده بود.
در سال ۷۴۰ هجری، مدرسه آق بقعه چسبیده به دیوار الازهر ساخته شد و از سال ۱۳۱۶ هجری،  قرآن ها و نسخ خطی ارزشمند را در خود جای داد.
 
. از آنجا که الازهر به تدریج به یکی از مراکز عمده معارف مذهبی تبدیل شد، همواره مورد توجه حاکمان زمان بوده و تغییرات فراوانی در آن صورت گرفته و از شکل اولیه و ساده خود دور شده است. حاکمان و امیران هر یک به فراخور سلیقه خود و نیاز زمان، بخشهایی را ویران کردند، سازه هایی را به آن افزودند و گاه، بخشی را از نو ساختند. لذا این مسجد سبکی تلفیقی دارد و نمی توان آن را به دوره ای خاص نسبت داد.


کلمات کلیدی مرتبط:
بخشی از مطلب , ,معماری در کشور مصر , , با حکومت یافتن سلسله کوتاه عمر «طولونی»بر مصر،شاخه ای ممتاز از هنراسلامی که ادامه ی شیوه ی معماری عراق است به وجود آمد.نمونه ی بارز این شیوه «مسجد ابن طولون»است که نوعی الگو برداری از طرح های نوین معماری مسجد سامرای عراق را نشان می دهد.از دیگر بناهای مهم دوران,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت بررسی معماری مصر (مسجدالازهر ،ابن طولون ،سلطان حسن ) – پروژه معماری اسلامی,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۵۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت مسجد جامع یزد و مسجد تاریخانه دامغان

دانلود پاورپوینت مسجد جامع یزد و مسجد تاریخانه دامغان

تاریخ ایجاد 17/01/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50 اسلاید   قیمت: 7000 تومان     تعدادمشاهده  47


تعریف مسجد جامع
 
مسجد جامع، در معماری دوره اسلامی ایران، به مسجدی گفته می‌شده که در هر شهر برای اجتماع مردم توسط حاکمان تأسیس می‌شده و نمازهای گروهی مهم مانند نماز جمعه و نماز عید در آن اقامه می‌شده‌است و به همین علت در مقیاس بزرگ‌تر ساخته شده‌است.
 
کاربردها
 
گردهم آیی: از کاربردهای اصلی مسجد جامع گرد هم آوردن ساکنان یک شهر برای ارتباط با حاکمان بوده‌است. بر خلاف سایر مسجدها، مسجد جامع تنها محل برگزاری نمازهای روزانه نبوده بلکه بیشتر جایی برای اطلاع رسانی حاکمان به مردم بوده‌است.
 
نماز جمعه: بنابر فقه اسلامی، هر شهر معمولاً تنها یک مکان برای برگزاری نمازجمعه دارد و از همین روی مسجدهای جامع که دارای فضای بزرگ‌تر بوده‌اند جایگاه برپایی نماز جمعه هم بوده‌اند.
 
نماز عید: نمازهای دو عید بزرگ مسلمانان یعنی نماز عید فطرو نماز عید قربان در مسجدهای جامع برپا می‌شده‌
 
می‌توان گفت که تمام شهرهای ایران، مسجدی با نام مسجد جامع دارند.
 
از مساجد جامع شهرهای ایران می‌توان به مسجد جامع کبیر یزدبه لحاظ منحصر به فرد بودن معماری و مسجد جمعه اصفهان به لحاظ سابقه تاریخی (آتشکده زرتشتیان) اشاره نمود.
 
شناخت تصویری تاریخچه مسجد جامع یزد
 
مسجد اولیه که به مسجد عتیق شهرت داشته، توسط گرشاسب پایه ریزی می‌شود. ماکسیم سیرو در رساله خود درختواره خاندان آل کاکویه را ترسیم کرده است، البته باید توجه داشت درستی یا نادرستی آن، احتیاج به نظر اساتید تاریخ دارد.
 
گرشاسب بن علی بن فرامرز بن علاء الدوله کالنجار (کالیجار).
 
علاءالدوله در آخر نام وی، همان گرشاسب اول است که حاکم همدان بوده است. از طرفی دیگر سال وفات گرشاسب دوم در کتاب یادگارهای یزد ۵۲۷ ذکر شده است که به سال ذکر شده در رساله ماکسیم سیرو یعنی ۵۱۳ نزدیکتر است، ضمن اینکه ماکسیم سیرو نیز سال وفات وی را تقریبی ذکر کرده است.
 
آل کاکویه شاخه‌ای از سرسلسله اصلی، یعنی آل‌بویه است. در زمان حکومت روشن اندیش آل‌بویه، آبادانی‌های فراوانی شد، چه در بخش معماری و چه در بخش رشد فرهنگی.
 
بنای این مسجد در داخل حصار شهر، یعنی در ناحیه شارستان، ساخته شده. از حصار شهر در زمان آل‌بویه اثری باقی نمانده است و تنها می‌توان حدود آن را از متن‌های تاریخی ثبت شده، بدست آورد.


کلمات کلیدی مرتبط:
تعریف مسجد جامع , ,مسجد جامع، در معماری دوره اسلامی ایران، به مسجدی گفته می‌شده که در هر شهر برای اجتماع مردم توسط حاکمان تأسیس می‌شده و نمازهای گروهی مهم مانند نماز جمعه و نماز عید در آن اقامه می‌شده‌است و به همین علت در مقیاس بزرگ‌تر ساخته شده‌است. , ,کاربردها , ,گردهم آیی: از کاربردهای اصلی مسجد ,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی مسجد امیر چخماق در یزد
بررسی مسجد النبی قزوین، پاورپوینت
دانلود بررسی مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی - معماری اسلامی,پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد کبود تبریز،گوی مسجیدی، فیروزه ی جهان اسلام
پاورپوینت ،بررسی، مسجد ،جامع،کبیر ،یزد
دانلود پاورپوینت بررسی معماری مساجد جهان
دانلود ,معماری مسجد امیر چقماق- پاورپوینت
پاورپوینت مقایسه تزیینات در مسجد امام تهران و مسجد سپهسالار تهران
مسجد جامع یزد
دانلود پاورپوینت بررسی مسجد و مدرسه آقابزرگ
مسجد نصیرالملک شیراز - فرمت پاورپوینت شامل نقشه ها توضیحات و متن
دانلود معماری اسلامی : کاشی کاری های گنبد سلطانیه/فرمت word
دانلود تحقیق معماری اسلامی | مسجد جامع الکبیر صنعا – یمن/فرمت word
دانلود , رایگان ,مدرسه خان شیراز- پاورپوینت
دانلود پلان مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
دانلود نقشه اتوکد مسجد
مسجد شیخ لطف الله اصفهان /فرمت word
دانلود مسجد تاریخانه یکی از کهن ترین مساجد ایران,پاورپوینت
دانلود تحقیق درباره مسجد جامع فهرج یزد,پاورپوینت

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت مسجد جامع یزد و مسجد تاریخانه دامغان,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۴۸ توسط safa sa دسته : نظر(0)

دانلود پاورپوینت مسجد جامع نیشابور

دانلود پاورپوینت مسجد جامع نیشابور

تاریخ ایجاد 19/01/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 35   قیمت: 4500 تومان   حجم فایل: 3386 kb  تعدادمشاهده  5


دانلود پاورپوینت مسجد جامع نیشابور
بخش اول : معرفی اثر
الف – موقعیت جغرافیایی
ب – تاریخچه اثر
نمایی از موقعیت جغرافیایی مسجد جامع نیشابور
تصویر سه بعدی از مسجد جامع نیشابور  
پلان مسجد جامع نیشابور
برشهای عمودی از مسجد جامع نیشابور
ج – مشخصات بنا
نمایی از ایوان شمالی
نمایی از درب ورودی شمالی
نمایی از درب ورودی شرقی
نمایی از درب ورودی غربی
نماهایی از داخل مسجد جامع
 بخش دوم : مصالح شناسی
ساخت وساز بنا
الف – ساخت وساز بنا
ب – نماسازی
نمایی از طاقهای شبستان ها
نمایی از تزئینات آجری بنا
ج – پی ، دیوار، سقف محراب
داخل شبستان ضلع شمال شرقی
سنگ نوشتها
د – تاسیسات


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود پاورپوینت مسجد جامع نیشابور ,بخش اول : معرفی اثر ,الف – موقعیت جغرافیایی ,ب – تاریخچه اثر ,نمایی از موقعیت جغرافیایی مسجد جامع نیشابور ,تصویر سه بعدی از مسجد جامع نیشابور ,پلان مسجد جامع نیشابور ,برشهای عمودی از مسجد جامع نیشابور ,ج – مشخصات بنا ,نمایی از ایوان شمالی ,نمایی از درب ورودی ,

برچسب‌ها: دانلود پاورپوینت مسجد جامع نیشابور,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۴۲ توسط safa sa دسته : نظر(0)

نقشه اتوکدی مسجد حاج محمد تقی کرمانشاه با فرمت اتوکد

نقشه اتوکدی مسجد حاج محمد تقی کرمانشاه با فرمت اتوکد

تاریخ ایجاد 20/01/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 1شیت اتوکد   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 60 kb  تعدادمشاهده  2


نقشه اتوکدی مسجد حاج محمد تقی با فرمت اتوکد


کلمات کلیدی مرتبط:
نقشه اتوکدی مسجد حاج محمد تقی با فرمت اتوکد,

برچسب‌ها: نقشه اتوکدی مسجد حاج محمد تقی کرمانشاه با فرمت اتوکد,
+ نوشته شده در جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ساعت ۱۶:۴۰ توسط safa sa دسته : نظر(0)