دانلود , تری دی اسکچاپ استادیوم فوتبال26, skp - ۲۶/۸/۱۳۹۶
دانلود ,تری دی اسکچاپ استادیوم فوتبال27, skp - ۲۶/۸/۱۳۹۶
پاورپوینت آفرینش شگفت انگیز (درس 1 پیام های آسمان کلاس هشتم) - ۲۶/۸/۱۳۹۶
مبانی نظری و پیشینه حمل و نقل شهری پایدار - ۲۶/۸/۱۳۹۶
بررسی روش تدریس ایفای نقش - ۲۶/۸/۱۳۹۶
پاورپوینت گود برداری و سازه های نگهبان - ۲۶/۸/۱۳۹۶
پاورپوینت تکنینک های نوین حسابداری مدیریت - ۲۶/۸/۱۳۹۶
دانلود , تری دی اسکچاپ استادیوم فوتبال20, skp - ۲۵/۸/۱۳۹۶
دانلود ,تری دی اسکچاپ استادیوم فوتبال21, skp - ۲۵/۸/۱۳۹۶
دانلود ,تری دی اسکچاپ استادیوم فوتبال22, skp - ۲۵/۸/۱۳۹۶
دانلود , تری دی اسکچاپ استادیوم فوتبال23, skp - ۲۵/۸/۱۳۹۶
دانلود ,اسکچاپ استادیوم Arena cidade da copa 3d - ۲۵/۸/۱۳۹۶
دانلود , تری دی اسکچاپ استادیوم فوتبال13, skp - ۲۵/۸/۱۳۹۶
دانلود , تری دی اسکچاپ سالن ورزشی, skp - ۲۵/۸/۱۳۹۶
دانلود ,تری دی اسکچاپ جایگاه تماشاچیان, skp - ۲۵/۸/۱۳۹۶