حمام وزيري ساري - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
مطالعات حمام های سنتی ایران - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت گرمابه سلطان امیر احمد - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت حمام شازده اصفهان - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت حمام شاه اصفهان - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت بررسی حمام کردشت جلفا - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت حمام فین کاشان - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت حمام محمد رحیم خان قزوین - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت حمام خان کاشان - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت حمام محتشم - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت مطالعه تطبیقی حمام های ایران و روم - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت حمام نوبر تبریز بهمراه نقشه - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
حمام حاج میرحسن قزوین؛ گرمابه اي از اوایل دوره قاجار - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت معرفی حمام بلور ایمانی ملایر - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
پاورپوینت آشنایی با معماری حمام شاه اصفهان بهمراه نقشه ها - جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵