پاورپوینت خانه بشارتی - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
بررسی ساختمان سلماسی - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
پاورپوینت بررسی خانه ی علی اعلم صمدی - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
پاورپوینت خانه شیرنگی - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
پاورپوینت خانه ملکی - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
پاورپوینت تجزیه و تحلیل خانه بروجردی ها - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
مقایسه خانه های ایرانی در اقلیم سرد و گرم (تحلیل ساختار خانه در معماری ایرانی) - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
خانه نیما یوشیج – پروژه معماری معاصر ایران - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت خانه ی سبزواریها - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت خانه های ایرانی - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
پاورپوینت خانه سردار اسعد بختیاری در تهران - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
پاورپوینت بررسی خانه بنی کاظمی کاشان - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
پاورپوینت شناخت تحلیل و بررسی خانه طباطبایی ها - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
پاورپوینت خانه زینت الملوک در شیراز - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
پکیج نقشه های اتوکد خانه مستوفی شوشتر بهمراه تصاویر - جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵