دانلود, فایل سه بعدی اسکچ آپ میدان آزادی تهران -skp-طبق تصویر نمونه - ۷/۴/۱۳۹۶
دانلود,نقشه اتوکد طرح کفسازی محوطه-dwg-طبق تصویر نمونه - ۶/۴/۱۳۹۶
دانلود, پروژه اتوکد طراحی ساختمان چند منظوره شهری -dwg-طبق تصویر نمونه - ۵/۴/۱۳۹۶
دانلود, پروژه اتوکد طراحی ساختمان چند منظوره شهری -dwg-طبق تصویر نمونه - ۵/۴/۱۳۹۶
دانلود, پروژه اتوکد طراحی ساختمان چند منظوره شهری -dwg-طبق تصویر نمونه - ۵/۴/۱۳۹۶
دانلود, پروژه اسکچاپ سه بعدی داخلی مسکونی -skp-طبق تصویر نمونه - ۵/۴/۱۳۹۶
پاورپوینت خانه بشارتی - ۲۰/۱۲/۱۳۹۵
بررسی ساختمان سلماسی - ۲۰/۱۲/۱۳۹۵
پاورپوینت بررسی خانه ی علی اعلم صمدی - ۲۰/۱۲/۱۳۹۵
پاورپوینت خانه شیرنگی - ۲۰/۱۲/۱۳۹۵
پاورپوینت خانه ملکی - ۲۰/۱۲/۱۳۹۵
پاورپوینت تجزیه و تحلیل خانه بروجردی ها - ۲۰/۱۲/۱۳۹۵
مقایسه خانه های ایرانی در اقلیم سرد و گرم (تحلیل ساختار خانه در معماری ایرانی) - ۲۰/۱۲/۱۳۹۵
خانه نیما یوشیج – پروژه معماری معاصر ایران - ۲۰/۱۲/۱۳۹۵
دانلود پاورپوینت خانه ی سبزواریها - ۲۰/۱۲/۱۳۹۵